Polar King, kestävä kehitys hankkeessa

Kestävä kehitys hankkeessa           

       

Esiselvityksen tehtävänä on selvittää puuraaka-aineen riittävyys kokonaan uudelle biotuotetehtaalle

Metsä Fibrelle kestävä kehitys on osa päivittäistä toimintaa. Meille on tärkeää käyttää energiaa ja luonnonvaroja tehokkaasti sekä pitää ympäristövaikutukset pieninä. Olemme jokainen vastuussa toimintamme vaikutuksista ympäristöömme.

Puuraaka-aineen kestävä hankinta  ja saatavuus

Values guide Metsä Group's operations
       

Esiselvityksen tehtävänä on selvittää puuraaka-aineen riittävyys kokonaan uudelle biotuotetehtaalle. Metsä Groupin valmistamien tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu ja tuotteemme korvaavat fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Uuden tai modernisoidun tehtaan puunhankinta toteutetaan kestävästi. Kaikki hankkimamme puu on jäljitettävissä ja sertifiointiaste on korkea. Huolehdimme pohjoisen metsien kestävästä hoidosta, kasvusta ja luontoarvoista. Käytämme raaka-aineet, veden sekä energian resurssiviisaasti ja tuotamme sivuvirroista uusiutuvaa energiaa.

Käyttämämme puu hankitaan Pohjois-Euroopan ja Venäjän runsasmetsäisiltä alueilta, joilla metsä kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. Tunnemme aina hankkimamme puun alkuperän. Ulkopuolisen tahon varmentama metsäsertifiointi kertoo meille ja asiakkaillemme laillisesta ja kestävästä metsien käytöstä.

Meille on tärkeää edistää vastuullisuutta koko arvoketjussa. Teemme läheistä yhteistyötä sekä tavara- ja palvelutoimittajien että asiakkaidemme kanssa. Yli 1 000 toimittajan verkostomme mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan logistiikan.

Puun saatavuuden lisäksi ratkaisuun vaikuttavat toimivan raaka-aine- ja tuotelogistiikan aikaansaaminen. Mikäli Kemiin rakennetaan uusi tehdas, Metsä Fibrellä on mahdollisuus kehittää Kemiin liiketaloudellista ekosysteemiä Äänekosken biotuotetehtaan tavoin.

Biotuotetehdas – maksimaalista ympäristösuorituskykyä

Values guide Metsä Group's operations
       

Äänekoskella sijaitsee maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa sellun lisäksi paljon muita erilaisia biotuotteita, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeen, eikä käytä fossiilisia polttoaineita.

Biotuotetehdas on merkittävä biosähkön tuottaja. Korkea energiantuotannon hyötysuhde ja energiatehokas prosessi nostaa myytävän biosähköenergian määrää merkittävästi. Yksistään Äänekosken biotuotetehtaamme vastaa 2,5 % koko Suomen sähköntuotannosta.

Puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti. Muita erilaisia selluntuotannon sivuvirroista saatavia biotuotteita ovat mäntyöljy, tärpätti, bioenergia, tuotekaasu, rikkihappo ja biokaasu. Mahdollisia uusia jalosteita biotuotetehtaalla ovat biokomposiitti, sellupohjaiset tekstiilikuidut ja ligniinijalosteet. 

Liiketaloudellinen ekosysteemi mahdollistaa uusien tuotteiden kehittämisen

Values guide Metsä Group's operations
       

Äänekosken biotuotetehdas on malliesimerkki biotalouden liiketaloudellisesta ekosysteemistä. Uusissa biotuotteissa on merkittäviä mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tutkimme useita uusia tuotteita ja kehityspolkuja, jotka toteutuvat vaiheittain. Merkittävässä roolissa ovat verkostot ja yhteistyökumppanit. Metsä Fibrellä keskitymme ydinliiketoimintaamme ja uusia tuotevaihtoehtoja tutkimme yhteistyössä kumppaniemme kanssa.

Biotuotekonseptimme on edennyt uusien tuotteiden valmistukseen suunnitelmien mukaisesti. Tähän mennessä toteutuneita biotuotteita uudella tehtaalla Äänekoskella ovat kuoresta valmistettava tuotekaasu, hajukaasuista tehtaan omaan käyttöön valmistettava rikkihappo ja selluntuotannossa syntyvistä lietteistä valmistettava biokaasu. Metsä Fibren Rauman tehtaalla selluntuotannon