Metsä Fibre Oy pyytää Kemin kaupungilta kaavamuutosta Sahansaarenkadulle

Osana Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelua Metsä Fibre Oy on jättänyt Kemin kaupungille pyynnön kaavamuutoshankkeen käynnistämisestä tehdasalueen logististen yhteyksien sekä liikenteen turvallisuustason parantamiseksi.

7.5.2019
LEHDISTÖTIEDOTE

Osana Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelua Metsä Fibre Oy on jättänyt Kemin kaupungille pyynnön kaavamuutoshankkeen käynnistämisestä tehdasalueen logististen yhteyksien sekä liikenteen turvallisuustason parantamiseksi. Toteutuessaan uusi biotuotetehdas lisää tehdasalueelle tulevaa ja alueelta lähtevää liikennettä. Nykytilanteessa sekä raideliikenne että ajoneuvoliikenne kulkevat Kemin kaupungin läpi, joten tutkimme, miten tehtaan liikenne voitaisiin eriyttää kaupungin keskustasta ja näin parantaa alueella liikkuvien turvallisuutta.

Uuden tehtaan logistiikkaan liittyvissä alustavissa tarkasteluissa on todettu, että Kemin Sahansaarenkadun ympäristöön voitaisiin sijoittaa uusi raideyhteys ja tämä parantaisi liikenneturvallisuutta, koska raideliikenne ei enää kulkisi kokonaan kaupungin läpi.

Suunnittelun lähtökohtana on, että mahdollisen uuden tehtaan käydessä kevyt liikenne, henkilöliikenne ja raskas liikenne tullaan eriyttämään tehtaan porttien sisäpuolella. Samoin porttien ulkopuolella kevyt liikenne ja raskas liikenne sekä henkilöliikenteen ja raskaan liikenteen kohtaaminen pyritään minimoimaan. Rakennusaikana käytetään nykyisiä olemassa olevia teitä ja muun muassa erikoiskuljetusten vuoksi liikenteeseen tehdään väliaikaisia poikkeusjärjestelyjä, joista tiedotetaan erikseen. 

Nyt biotuotetehdasprojektissa on menossa juuri käynnistynyt hankesuunnittelu, joka kestää noin vuoden ja jossa tarkastellaan logististen ratkaisujen lisäksi esimerkiksi puunhankintaa, tehdaskonseptia sekä käynnistetään ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja ympäristölupaprosessi. Investointipäätös tehdään aikaisintaan kesällä 2020 ja uusi tehdas voisi käynnistyä 2020-luvun alkupuoliskolla.

Lisätiedot:
Hannu Havanka
kiinteistöjohtaja, Metsä Group
puh. 050 375 2646
hannu.havanka@metsagroup.com