Projekti etenee

​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojektin puolivuosittain järjestettävä avoin virtuaalinen yleisötilaisuus pidettiin Kemistä kulttuurikeskukselta käsin 1.12.2021.

12/2021

​Virtuaalisessa yleisötilaisuudessa projektijohtaja Jari-Pekka Johansson kertoi biotuotetehdasprojektin ajankohtaisista asioista. Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen kuvasi, mitä tämä vastuullinen investointi merkitsee kaupungille. Tuttuun tapaan suoran lähetyksen katsojien kysymykset kuuluivat ohjelmaan. 


- Rakennamme Kemiin uutta, maailmanluokan ympäristösuorituskyvyn omaavaa, täysin fossiilitonta biotuotetehdasta. Kyseessä on Euroopan metsäteollisuuden suurin investointi Eurooppaan. On erityisen hienoa päästä toteuttamaan tällaista projektia Suomeen ja Kemiin todella ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön kanssa, Johansson kertoi.

Projekti etenee aikataulun mukaisesti ja suunnitellusti. Tehdasalueen lisäksi projektiin kuuluu Ajoksen satamavaraston, Sahansaarenkadun yksityisraiteen sekä uuden 110 kV -voimalinjan rakentaminen, jotka tulevat valmistumaan tehtaan starttiin mennessä.

- Linjaa pitkin biotuotetehtaan tuottama biosähkö toimitetaan valtakunnan verkkoon. Tehtaan sähköomavaraisuus on korkea, 250 prosenttia. Se tulee tuottamaan uusiutuvaa sähköä noin 2,5 prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta.

Projekti jaetaan kolmeen päävaiheeseen

Tällä hetkellä työmaavahvuus on noin 900 henkilöä. Meneillään on kiivain rakentamisvaihe.

- Jaamme projektin aikataulun kolmeen pääosaan eli rakentamiseen, asentamiseen ja käynnistämiseen. Tehtaan käynnistämisen jälkeen vuoden 2023 kolmannesta kvartaalista kestää noin vuoden, että tehdas saavuttaa täyden tuotantokapasiteettinsa.

Keskeisiä tehtäviä ovat nyt perustusten valaminen ja rakennusten runkojen asentaminen. Pääosa paalutuksista on tehty ja niitä jatketaan kesään 2022 asti. Tähän mennessä on paalutettu kaikkiaan 550 kilometriä ja jäljellä on 100 kilometriä. Tehtaan korkein rakennus, 105 metriä korkea savupiippu valmistui syyskuussa ja toiseksi korkeimman rakennuksen eli soodakattilan teräsrungon rakentaminen on aloitettu. Mekaanisia asennuksia on menossa eri puolilla tehdasaluetta.

- Asennukset ovat tärkeä työvaihe, kaikki komponentit on asennettava oikein ja oikeaan aikaan, jotta tehdas käynnistyy ajallaan. Määrällisesti mittavin työ on varmastikin tehtaan putkisto, jota tulee noin 350 kilometriä, Johansson totesi.

Kemin kaupungin hankkeet 

Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen kertoi, että uuden biotuotetehtaan myötä Kemin satavuotiselle metsäteollisuushistorialle avattiin uusi sivu. Projekti on edennyt kaupungin näkökulmasta niin kuin pitääkin.

Kemin kaupungin keskeiset hankkeet ovat Sahasaarentien alue sekä Kemin Satama Oy:n hankkeet Ajoksen satamassa.

- Taustalla on vuosien suunnittelu, yleis- ja asemakaavamuutokset. Sahasaarentien alueella on siirretty merkittävä määrä maanalaista kunnallistekniikkaa sekä muuntoasema. Uuden rautatien sijoittuminen alueelle edellyttää liikenneturvallisuuden vuoksi erittäin isoja muutostöitä, Ruotsalainen sanoi.

Sahasaarenkadulle on rakenteilla viisi eritasoratkaisua, joista kaksi liikenteen alikulkukäytävää ja kolme ajoneuvoliikenteen mahdollistavaa ylikulkusiltaa.

- Voi sanoa, että ne on viimeisen tapin mukaan suunniteltu, kuten me täällä Kemissä sanomme.

Kaupunkilaisten näkökulmasta liikenneturvallisuus paranee merkittävästi rautatien tasoliittymien poistumisen myötä.

Sataman alueella keskeisin muutos on uuden laiturin rakentaminen, satama-altaan ja syväväylän syventäminen 12 metriin. Syväväylän syventäminen on Ruotsalaisen mukaan erityisen merkityksellinen, koska sen ansiosta lähestulkoon kaikki laivat, jotka tulevat Merenkurkusta Perämerelle, pääsevät myös Ajoksen satamaan.

- Sillä on erittäin positiivinen vaikutus Ajoksen sataman käytettävyydelle. Se on Lapin ainut merisatama, joka on laajemmassa käytössä. Kun huomioidaan, miten tulevaisuus kehittyy Lapin läänissä, Pohjois-Kalotissa ja Pohjois-Ruotsissa, niin kyseessä on iso asia kansantaloudenkin näkökulmasta.

Ruotsalaisen mukaan on syytä huomioida, että kun kuljetuskapasiteetti suurenee, hiilijalanjälki per kuljetettu tonni pienenee merkittävästi.

- Kun välivarastointi Euroopan satamissa vähenee, se tehostaa logistiikkaa ja pienentää hiilijalanjälkeä. Tämä on kansantalouden ja viennin näkökulmasta merkittävä asia ja vaikuttaa positiivisesti niin Kemin kuin Pohjois-Kalotin kilpailukykyyn ja siihen, mihin tulevaisuuden investoinnit ja työpaikat tulevat sijoittumaan. Eli tämä on konkreettinen tulevaisuusinvestointi, Ruotsalainen tiivisti.

Yleisökysymykset olivat monipuolisia ja koskivat esimerkiksi liikennettä, kuljetuksia, rakentamisen aikatauluja, jäähdytystornien sijoitusta, projektin merkitystä kaupungille ja biotuotetehtaan määritelmää.

Tilaisuudessa nähtiin ensi-illassa kolmas projektivideo, jossa tekninen johtaja Pekka Kittilä, ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa ja projektipäällikkö Ossi Puromäki kertoivat projektin kuulumisia, katso video täältä: https://www.youtube.com/watch?v=PRr15N1I3GU

Uutta oli myös Kemin biotuotetehtaan interaktiivinen 360-havainnekuva, joka löytyy osoitteesta https://www.metsafibre.com/fi/yhtio/Kemin-biotuotetehdas/Pages/Kemi-360.aspx. Havainnekuvaa voi liikuttaa ja zoomata hiirellä ja kuvasymboleista voi klikata kiinnostavia lisätietoja auki.

Katso virtuaalisen yleisötilaisuuden tallenne YouTubesta: https://www.youtube.com/watch?v=aQFsLjrrNHs
 

Lue lisää artikkeleja

 • Eelon Lappalainen

  4/2022/ Metsä Fibre

  Töitä tehdään kokeneen joukkueen kanssa

  ​Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan rakennusvaihe on parhaillaan menossa ja suuressa teollisessa projektissa tämä tarkoittaa tarkoin jaksotettuja työvaiheita ja toimivaa yhteistyötä. Biotuotetehtaan rakentamisesta vastaava rakennuspäällikkö Eelon Lappalainen kiittää siitä Kemiin valikoitunutta tiimiä, jonka jäsenet tukevat toisiaan omilla erityisosaamisillaan ja kokemuksellaan.

  Lue lisää
 • Bertel_Karlsted

  2/2022/ Metsä Fibre

  Vieraskynä: Bertel Karlstedt

  ​On yhtä aikaa ylpeyden ja nöyryyden aihe olla mukana rakentamassa Suomeen modernia teknologiaa hyödyntävää biotuotetehdasta. Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojekti on Valmetille merkittävä hanke monessa mielessä, sekä työllisyyden että teknologian kehittämisen osalta.

  Lue lisää
 • Metsä kesällä

  2/2022/ Metsä Fibre

  Osaavalle työvoimalle on kysyntää

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojektissa on suuri työvoimatarve. Tehtaan rakentamisen aikana tehdään noin 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet Kemissä. Kaikkiaan työmaalla työskentelee noin 15 000 eri henkilöä ennen kuin tehdas käynnistetään suunnitellusti vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla. 

  Lue lisää
 • Jenni Veijola

  1/2022/ Metsä Fibre

  Turvallisuuden takaaminen on yhteinen asia

  ​Kemin biotuotetehdasprojektin turvallisuuspäällikkö Jenni Veijola korostaa yhteistyön merkitystä turvallisen yhteisen työmaan luomisessa. Turvallinen ja hyvin suunniteltu työmaa toimii myös tehokkaasti. Erityistä huomiota on kiinnitetty niin ikään koronaturvallisuuteen.

  Lue lisää
 • Havainnekuva

  12/2021/ Metsä Fibre

  Investointipäätöksen ja rakentamisen vuosi Kemissä

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren biotuotetehdasprojektissa kulunut vuosi 2021 on ollut merkittävä.

  Lue lisää
 • Nicholas Oksanen

  12/2021/ Metsä Fibre

  Vieraskynä: Nicholas Oksanen

  ​Vieraskynä-palstalla AFRYn prosessiteollisuus divisioonan johtaja Nicholas Oksanen kertoo ajatuksiaan meneillään olevasta teollisesta suurprojektista.

  Lue lisää
 • Pekka Kittilä työmaalla

  12/2021/ Metsä Fibre

  Katso uusi video projektin etenemisestä

  ​Katso biotuotetehdasprojektin videosarjan kolmannesta osasta miten rakennustyöt ovat edenneet Kemin uuden biotuotetehtaan työmaalla.

  Lue lisää
 • yleisotilaisuus 01122021

  12/2021/ Metsä Fibre

  Projekti etenee

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojektin puolivuosittain järjestettävä avoin virtuaalinen yleisötilaisuus pidettiin Kemistä kulttuurikeskukselta käsin 1.12.2021.

  Lue lisää
 • Sahansaarenkadun yleisotilaisuus

  11/2021/ Metsä Fibre

  Sahansaarenkadun yleisötilaisuus 11.11.2021

  ​Sahansaarenkadun logistiikkaväylä rakentuu Metsä Fibren, Kemin kaupungin ja Väyläviraston yhteistyönä.

  Lue lisää
 • Erikoiskuljetus

  11/2021/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan ensimmäiset erikoiskuljetukset sujuivat mallikkaasti

  ​Biotuotetehtaan ensimmäinen suuri erikoiskuljetus Kemin keskustan sisäsatamasta kuljetettiin Kemin biotuotetehtaan työmaalle perjantaina 29.10.2021.

  Lue lisää
 • Pekka Kittilä

  10/2021/ Metsä Fibre

  Uusi biotuotetehdas rakennetaan parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta

  ​Kemin biotuotetehdasprojektin teknisen johtajan Pekka Kittilän mielestä avainasia hänen työssään on hyvä yhteistyö.

  Lue lisää
 • Matti Ruotsalainen

  10/2021/ Metsä Fibre

  Vieraskynä: Matti Ruotsalainen

  Vieraskynä-palstalla Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen kertoo näkemyksiään meneillään olevasta teollisesta suurprojektista.

  Lue lisää
 • 8/2021/ Metsä Fibre

  Osaavan työvoiman tarve kasvaa

  ​Lapin TE-palvelut varautuu Metsä Fibren suurhankkeen rakennusvaiheeseen liittyvän osaavan työvoiman tarpeen kasvuun sekä työntekijöiden kysyntään.

  Lue lisää
 • 8/2021/ Metsä Fibre

  Turvallisesti etenevä projekti etenee myös suunnitellusti

  ​Kemin biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johanssonin mukaan suuren teollisen projektin johtaminen edellyttää tarkkojen suunnitelmien tekemistä sekä niiden noudattamista. Johtajana hän haluaa esimerkkiä näyttämällä rohkaista muita kasvamaan omaan rooliinsa.

  Lue lisää
 • 6/2021/ Metsä Fibre

  Kemissä rakennetaan tulevaisuutta

  ​Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjesti 16.6.2021 kaikille avoimen virtuaalisen yleisötilaisuuden, joka on osa puolivuosittain järjestettävää yleisötilaisuuksien sarjaa. Tilaisuudessa annetaan kattava kuva biotuotetehdasprojektin nykyvaiheesta ja tulevista vaiheista.

  Lue lisää
 • 4/2021/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehdastyömaa etenee

  Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin rakennettavan biotuotetehtaanrakennusvaiheessa olevassa projektissa työturvallisuuden merkitys korostuu entisestään, kun urakoitsijoiden ja työkoneiden määrä lisääntyy työmaalla jatkuvasti. Korkeita turvallisuusstandardeja on noudatettu hyvin.

  Lue lisää
 • kemi junarata

  4/2021/ Metsä Fibre

  Sahansaarenkadun muutokset toteutetaan turvallisesti

  ​Virtuaalinen yleisötilaisuus antoi tietoa Kemin biotuotetehtaan rakentamisen edellyttämistä Sahansaarenkadun muutostöistä. Sahansaarenkadun logistiikka tähtää liikenneturvallisuuteen ja rakentamisessa huomioidaan turvallisuus.

  Lue lisää
 • 3/2021/ Metsä Fibre

  Biotuotetehdas-työmaan ensimmäinen kuukausi

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin rakennettava biotuotetehtaasta tehtiin investointipäätös 11.2.2021, ja projekti on edennyt suunnitellusti sekä rakentamisen että suunnittelun osalta. Käsillä on työntäyteiset ajat, kun jätti-investointi on alkanut konkretisoitua maanrakennus-, purku- ja paalutustöiden merkeissä pitkien tehdasperinteiden alueella Pajusaaressa ja Sahansaaressa Kemissä.

  Lue lisää
 • Winter forest

  2/2021/ Metsä Fibre

  Investointipäätöstämme juhlittiin yleisötilaisuudessa

  ​Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjesti heti tuoreeltaan investointipäätöksen julkistamista seuraavana päivänä, perjantaina 12.2.2021 avoimen virtuaalisen yleisötilaisuuden.

  Lue lisää
 • 12/2020/ Metsä Fibre

  Yleisötilaisuudessa syvennyttiin Kemin biotuotetehtaan ympäristölupaan

  ​Metsä Fibre järjesti tiistaina 29.12.2020 yleisötilaisuuden Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvasta. Virtuaalisena järjestetyn tapahtuman tarkoituksena oli jakaa kaikille kiinnostuneille lisätietoa laajasta lupakokonaisuudesta ja tehtaan ympäristövaikutuksista. 

  Lue lisää
 • 6/2020/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehdasprojektin yleisötilaisuus järjestettiin tällä kertaa virtuaalisesti

  Vaikka koronatilanne ei ole vaikuttanut Kemin biotuotetehtaan hankesuunnitteluun ja sen etenemiseen, rajoitti se yhteistä kokoontumista Kemin kulttuurikeskukseen. Puolivuosittain järjestettävä avoin yleisötilaisuus pidettiin tällä kertaa virtuaalisesti.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Biotuotetehdashanke on signaali uskosta tulevaisuuteen

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren suunnitteleman biotuotetehtaan kolmannet alihankintapäivät pidettiin Kemin kulttuurikeskuksessa maaliskuussa 2020. Tapahtuman toisena päivänä yrityksille järjestettiin henkilökohtaisia tapaamisia Metsä Fibren, Fimpecin, AFRYn, Andritzin ja Valmetin edustajien kanssa Kemin Digipoliksella.

  Lue lisää
 • tukkijuna

  3/2020/ Metsä Fibre

  Ratahankkeessa mietityttävät eniten meluhaitat ja turvallisuus

  ​Kuten koko hankesuunnittelun ajan, on biotuotetehdasprojektista kiinnostuneet pidetty ajan tasalla suunnitelmien etenemisestä. Tiistaina 10.3.2020 Kemin kulttuurikeskuksessa oli vuorossa Sahansaaren yksityisraiteen ratasuunnitelman yleisötilaisuus. Kunta on jo hyväksynyt kaavamuutokset.

  Lue lisää
 • 2/2020/ Metsä Fibre

  Alihankintapäivät Kemissä jo toista kertaa

  Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitteleman biotuotetehtaan toiset alihankintapäivät aloitettiin Kemin kulttuurikeskuksessa keskiviikkona 5.2.2020.

  Lue lisää