Ratahankkeessa mietityttävät eniten meluhaitat ja turvallisuus

​Kuten koko hankesuunnittelun ajan, on biotuotetehdasprojektista kiinnostuneet pidetty ajan tasalla suunnitelmien etenemisestä. Tiistaina 10.3.2020 Kemin kulttuurikeskuksessa oli vuorossa Sahansaaren yksityisraiteen ratasuunnitelman yleisötilaisuus. Kunta on jo hyväksynyt kaavamuutokset.

24.3.2020
Yleisötilaisuuteen oli kokoontunut 55 henkilöä. Kyseessä oli ratalain mukainen yleisötilaisuus ja paikan päällä kuultiin myös ajankohtaiset asiat uuden biotuotetehtaan hankesuunnittelusta. Metsä Fibren Sahansaaren ratahankkeen lisäksi Väylä kertoi ratasuunnitelmastaan Kemin ratapihan ja Karihaaranväylän välille.

Biotuotetehdashankkeen yksi tärkein kulmakivi on turvallinen ja tehokas logistiikka. Olennainen osa puuraaka-aineen toimituksista perustuu rautatiekuljetuksiin minkä edellytyksenä on toimiva ratayhteys tehdasalueelle. Nyt esillä olevissa suunnitelmissa junat pystyisivät kulkemaan suoraan pääraiteelta sekä etelästä että pohjoisesta Sahansaaren tehdasalueelle.

Esillä olleessa suunnitelmassa raideliikenne eriytetään muusta liikenteestä. Radan kanssa risteävä maaliikenne hoidetaan tarvittaessa yli- ja alikulkusilloilla. Kadun ylitykset ja alitukset huomioidaan katusuunnittelussa, josta vastaa Kemin kaupunki. Sekä ratasuunnitelma, että katusuunnitelma vaatii muutoksia yleis- ja asemakaavaan ja nämä muutokset Kemin kaupunginvaltuusto hyväksyi sellaisenaan maanantaina 23.3.2020. Muutokset tulevat lainvoimaisiksi 30 vuorokauden valitusajan jälkeen, mikäli valituksia ei jätetä.

Ratasuunnitelmassa on tutkittu myös melusuojauksen tarvetta. Melusuojaus suunnitellaan radan varteen asuinrakennusten viereen melumallinnuksen edellyttämällä tavalla. Myös Väylän ratasuunnitelmassa huomioidaan pääradan varressa olevien asuinrakennusten melusuojauksen tarve.

Logistiikka on tehtaan ulkopuolella näkyvin osa uutta biotuotetehdasta. Rekka- ja junaliikenne tulee lisääntymään huomattavasti tehtaalle ja sieltä Ajoksen satamaan, joten paikalliset tiedustelivat yleisötilaisuudessa miten tiestö kestää lisääntyvän liikenteen. Logistiikan suunnittelussa ja mitoituksessa huomioidaan tiestön kunto ja hankkeet tarpeet yhteistyössä Kemin kaupungin, Väylän ja Lapin Ely-keskuksen kanssa. Myös Ajoksen sataman laivaliikenne tulee kasvamaan nykyisestään. Ajokseen suunnitellaan rakennettavan uusi varasto lähtevää sellua varten. Tämä on myös yksi olennainen linkki toimivaa ja tehokasta logistiikkaa.


Olemme avanneet yhteydenottolomakkeen, jolla voit ottaa lähettää kysymyksiä ja palautetta koskien Sahansaaren ratasuunnitelmaa.

Viralliset lausunnot asema- ja yleiskaavamuutoksista tulee osoittaa Kemin kaupungille.