Sahansaaren yksityisraiteen ratasuunnitelma Kemissä


Sahansaarenkadun logistisen yhteyden kaavoitusprosessi on valmis. Sahansaaren yksityisraiteen ratasuunnitelma on lainvoimainen ja uusi rata mahdollistaisi yksityisraideyhteyden valtion rataverkolta Metsä Fibren tehdasalueelle Kemissä. Ratasuunnitelma sisältää yksityisraiteen liittymisen valtion rataverkkoon, Sahansaarenkadun suuntaisen raideosuuden ja tehdasalueen raideosuuden. Suunnittelualue rajautuu etelässä Marttalan kaupunginosan pohjoisosiin, pohjoisessa Vainion kaupunginosan eteläosiin, lännessä Sahansaaren teollisuusalueeseen ja idässä Kemi–Laurila-rautatiehen. Metsä Fibre tulee toimimaan tämän yksityisraiteen rataverkon haltijana ja radanpitäjänä. Kemin kaupunginvaltuusto onhyväksynyt ratasuunnitelmaan liittyvät yleis- ja asemakaavamuutokset ja ne ovat saaneet lainvoiman.

Sahansaaren katusuunnittelu etenee Kemin kaupungin toimesta sekä uuden kaksoisraiteen suunnittelu Väyläviraston toimesta.


Kemin biotuotetehtaan logistiikka

Biotuotetehtaan toiminnan perusedellytys on turvallinen ja tehokas logistiikka niin metsästä tehtaalle
kuin tehtaalta asiakkaalle. Tehtaalle sisään tuleva ja uloslähtevä raskas ajoneuvoliikenne on tarkoitus ohjata Sahansaarenkadulta suoraan tehdasalueelle Sahansaareen. Tehtaan logistiikan suunnittelu on osa meneillään olevaa hankesuunnittelua.

Biotuotetehtaan logistiikka:

  • Ajoneuvoliikennettä biotuotetehtaalle kaikkiaan vuorokaudessa noin 250 kuljetusta, joista noin 180 on puuautoja, joiden kuljetukset painottuvat arkipäiviin
  • Puukuljetukset tehtaalle pääasiassa rautateitse
  • Yhdeksän puujunaa päivässä eli noin joka kolmas tunti vuorokaudessa

Lisätiedot logistiikasta ja ratasuunnitelmasta:

Jari-Pekka Johansson, projektijohtaja, jari-pekka.johansson[at]metsagroup.com

Pasi Pulkkinen, logistiikkajohtaja, pasi.pulkkinen[at]metsagroup.com

Anna-Liisa Pennanen, viestintäpäällikkö, puh. 050 574 8071, anna-liisa.pennanen[at]metsagroup.com
Sivua päivitetty 9.2.2021

"