Sahansaaren yksityisraiteen ratasuunnitelma Kemissä

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy on tehnyt ratasuunnitelman sekä siihen liittyvättarpeelliset tutkimukset. Ratasuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa yksityisraideyhteys valtion rataverkolta Metsä Fibren tehdasalueelle.

Ratasuunnitelma sisältää yksityisraiteen liittymisen valtion rataverkkoon, Sahansaarenkadun suuntaisen raideosuuden ja tehdasalueen raideosuuden. Suunnittelualue rajautuu etelässä Marttalan kaupunginosan pohjoisosiin, pohjoisessa Vainion kaupunginosan eteläosiin, lännessä Sahansaaren teollisuusalueeseen ja idässä Kemi–Laurila-rautatiehen. Metsä Fibre tulee toimimaan tämän yksityisraiteen rataverkon haltijana ja radanpitäjänä.

Liikenne- ja viestintävirasto on julkaissut kuulutuksen ratasuunnitelman hyväksymispäätöksestä ja sen perusteena olevien asiakirjojen nähtäville asettamisesta. Kuulutus on nähtävillä 1.7.–7.8.2020 osoitteessa www.traficom.fi/fi/uutiset.Lisätietoja päätöksestä antaa Liikenne- ja viestintävirastossa asiantuntija Jenna Mikkola, puhelin 029 534 6821 tai jenna.mikkola@traficom.fi.

Kemin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt ratasuunnitelmaan liittyvät yleis- ja asemakaavamuutokset 23.3.2020 ja ne ovat saaneet lainvoiman.

Kemin biotuotetehtaan logistiikka

Tehtaan toiminnan perusedellytys on turvallinen ja tehokas logistiikka niin metsästä tehtaalle
kuin tehtaalta asiakkaalle. Tehtaalle sisään tuleva ja uloslähtevä raskas ajoneuvoliikenne on tarkoitus ohjata Sahansaarenkadulta suoraan tehdasalueelle Sahansaareen. Tehtaan logistiikan suunnittelu on osa meneillään olevaa hankesuunnittelua.

Biotuotetehtaan logistiikka:

  • Raskasta ajoneuvoliikennettä biotuotetehtaalle kaikkiaan vuorokaudessa noin 250 kuljetusta, joista noin 180 on puuautoja, joiden kuljetukset painottuvat arkipäiviin
  • Puukuljetukset tehtaalle pääasiassa rautateitse
  • Yhdeksän puujunaa päivässä eli noin joka kolmas tunti vuorokaudessa

Lisätiedot logistiikasta ja ratasuunnitelmasta:

Jari-Pekka Johansson, projektijohtaja, jari-pekka.johansson[at]metsagroup.com

Pasi Pulkkinen, logistiikkajohtaja, pasi.pulkkinen[at]metsagroup.com

Anna-Liisa Pennanen, viestintäpäällikkö, puh. 050 574 8071, anna-liisa.pennanen[at]metsagroup.com
Sivua päivitetty 1.7.2020

"