Sahansaaren uuden raideyhteyden suunnittelu

​​

Metsä Fibren Sahansaaren yksityisraiteen ratasuunnitelma

Kemin biotuotetehtaan logistiikka

Tehtaan toiminnan perusedellytys on turvallinen ja tehokas logistiikka niin metsästä tehtaalle
kuin tehtaalta asiakkaalle. Tehtaalle sisään tuleva ja uloslähtevä raskas ajoneuvoliikenne on tarkoitus ohjata Sahansaarenkadulta suoraan tehdasalueelle Sahansaareen. Tehtaan logistiikan suunnittelu on osa meneillään olevaa hankesuunnittelua.

Biotuotetehtaan logistiikka:

  • Raskasta ajoneuvoliikennettä biotuotetehtaalle kaikkiaan vuorokaudessa noin 250 kuljetusta, joista noin 180 on puuautoja, joiden kuljetukset painottuvat arkipäiviin
  • Puukuljetukset tehtaalle pääasiassa rautateitse
  • Yhdeksän puujunaa päivässä eli noin joka kolmas tunti vuorokaudessa

Sahansaaren yksityisraiteen ratasuunnitelma

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy on aloittanut ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Ratasuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa yksityisraideyhteys valtion rataverkolta Metsä Fibren tehdasalueelle.

Ratasuunnitelma sisältää yksityisraiteen liittymisen valtion rataverkkoon, Sahansaarenkadun suuntaisen raideosuuden ja tehdasalueen raideosuuden. Suunnittelualue rajautuu etelässä Marttalan kaupunginosan pohjoisosiin, pohjoisessa Vainion kaupunginosan eteläosiin, lännessä Sahansaaren teollisuusalueeseen ja idässä Kemi–Laurila-rautatiehen. Metsä Fibre tulee toimimaan tämän yksityisraiteen rataverkon haltijana ja radanpitäjänä.

Ratasuunnitelma on kuulututettu Lapin Kansa -lehdessä 20.1.2020, Lounais-Lappi-lehdessä 22.1.2020 ja Kemin kaupungin yleisessä tietoverkossa sähköisellä ilmoitustaululla 27.1.–18.2.2020. Kuulutusilmoituksen löydät täältä (pdf). Kemin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ratasuunnitelmaan liittyvät yleis- ja asemakaavamuutokset 23.3.2020. Muutokset tulevat lainvoimaisiksi 30 vuorokauden valitusajan jälkeen, mikäli valituksia ei jätetä. Valitukset tulee osoittaa Kemin kaupungille.

Lisätiedot ratasuunnitelmasta:

Jari-Pekka Johansson, projektijohtaja, jari-pekka.johansson[at]metsagroup.com

Pasi Pulkkinen, logistiikkajohtaja, pasi.pulkkinen[at]metsagroup.com

Anna-Liisa Pennanen, viestintäpäällikkö, puh. 050 574 8071, anna-liisa.pennanen[at]metsagroup.com
Sivua päivitetty 31.3.2020

"