Sahansaarenkadun muutokset toteutetaan turvallisesti

​Virtuaalinen yleisötilaisuus antoi tietoa Kemin biotuotetehtaan rakentamisen edellyttämistä Sahansaarenkadun muutostöistä. Sahansaarenkadun logistiikka tähtää liikenneturvallisuuteen ja rakentamisessa huomioidaan turvallisuus.

4/2021
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre, Kemin kaupunki ja Väylävirasto järjestivät 14.4.2021 avoimen virtuaalisen tilaisuuden Kemin Sahansaarenkadun logistiikkaväylän muutostöistä ja sen rakentamiseen liittyvistä liikennejärjestelyistä. Uuden biotuotetehtaan rakentamisen myötä alueelle tehdään mittavia muutoksia, kun biotuotetehtaan sekä Metsä Boardin liikenne keskitetään uudelle Sahansaarenkadun logistiikkaväylälle. 

- Tehtaan toiminnan perusedellytys on turvallinen ja tehokas logistiikka metsältä tehtaalle ja tehtaalta asiakkaalle. Kun hanke on valmis, se lisää oleellisesti liikenneturvallisuutta alueella.  Rakentamisen aikana liikenteessä on kaikkien syytä noudattaa erityistä varovaisuutta, sanoi Kemin biotuotetehdasprojektin logistiikkajohtaja Pasi Pulkkinen Metsä Fibreltä.

Pulkkinen kertoi, että tapaamisissa keskeisten urakoitsijoiden kanssa heille on painotettu turvallista liikkumista ja sen huomioimista, että alueella on paljon lapsia liikenteessä.

Turvallisen ja tehokkaan liikenneyhteyden muodostaminen edellyttää monenlaisia katujärjestelyjä, jotka vaikuttavat alueella asuvien elämään. Yleisötilaisuus olikin suunnattu erityisesti Sahansaarenkadun alueella asuville sekä siellä toimiville yrityksille ja muille tahoille sekä kaikille joihin Sahansaarenkadun muutostyöt vaikuttavat. Tilaisuudella haluttiin tarjota hyvissä ajoin etukäteen tietoa asioista ja mahdollisuus esittää muutostöihin liittyviä kysymyksiä. Muutokset toteutetaan pääosin vuosien 2021–2022 aikana. Metsä Fibre, Kemin kaupunki ja Väylävirasto vastaavat niiden toteutuksesta.

Kun logistiikkaväylä on valmistunut, biotuotetehtaalle tuleva ja lähtevä raskas ajoneuvoliikenne ohjataan rakennettavan logistiikkaväylän kautta suoraan tehdasalueelle Sahansaareen. 

- Raskasta ajoneuvoliikennettä tulee olemaan noin 250 kuljetusta vuorokaudessa. Puukuljetus tehtaalle tapahtuu pääosin rautateitse, jolloin päivässä tulee kulkemaan noin yhdeksän puuta kuljettavaa junaa. Metsä Fibre rakentaa tehdasalueen raiteet sekä Sahansaarenkadun yksityisraiteen, jatkoi Pulkkinen. 

Logistiikkaväylää edeltää putki- ja johtoväistötyöt, jotka valmistuvat kaikilta osin elokuussa 2021. Näitä putki- ja johtoväistöjä toteuttaa muun muassa Kemin Energia ja Vesi Oy.

- Yksityisraiteen rakentaminen ajoittuu toukokuun 2021 ja lokakuun 2022 väliselle ajalle. Tornionkadun ja Koivuharjunkadun välillä liikenne tulee katkeamaan 3.5.2021 alkaen. Rata otetaan käyttöön liikenteelle marraskuussa 2022, kertoi Pulkkinen.

Kemin kaupunki toteuttaa Sahansaarenkadun ja sen ympäristön katumuutokset. Kemin kaupungin tekninen johtaja Mika Grönvall kertoi Sahansaarenkadun rakentamisesta. Urakkaan sisältyy kolmen ylikulkusillan ja kahden alikulkusillan rakentaminen. Turvallisuutta lisää se, että jatkossa eri kulkumuodot liikkuvat eri tasoissa. Hanke sisältää myös viher- ja ympäristörakentamista.

- Varsinainen katu-urakka on käynnistynyt tällä viikolla. Merkittävin liikennemuutos on se, että Karihaaranväylä katkeaa viikolla 22 ja samalla toteutetaan viitoitus moottoritielle. Karihaaranväylä otetaan liikenteelle takaisin viimeistään 30.6.2022, kertoi Grönvall.

Katu-urakan on oltava valmis viimeistään 31.8.2023. Uusi biotuotetehdas käynnistetään vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Grönvall kertoi myös, että Sahansaarenkadun risteävä Karpinkadun kevyenliikenteen reitti suojatiesaarekkeineen toteutetaan ennen kadunrakennustöiden aloitusta. Leinosenpolun kohdan kiertotie otetaan liikenteelle 16.6.2021 ja uusi yhteys Pajusaarentielle otetaan liikenteelle 1.8.2021.

- Leinosenpolun kohdan sillat valmistuvat lokakuun puoleen väliin mennessä 2021 ja muut sillat ja väylät otetaan liikenteelle 30.6.2022.

Karihaaran keinonurmikenttä jää Lapintien linjauksen alle, joten keinonurmikentän matto poistetaan 30.6.2021 jälkeen ja siirretään mahdollisuuksien mukaan aidan toiselle puolelle.

- Kun Karihaaranväylä on poissa käytöstä, Ristikankaan ja Kivikon alueelta joudutaan ohjaamaan kevytliikenne Mäntylän sillan kautta Marttalaan ja aina Karihaaraan. Tätä kautta kulkee myös Ristikankaan ja Kivikon alueen koululaisliikenne.

Maanrakennustyöt aloitetaan Karpinkadulla vasta kesäkuussa 2022, kun koulut ovat päättyneet tai Leinosenpolun radan ja kadun alikulut ovat  valmiit kevyelle liikenteelle. Tällä halutaan varmistaa, että koululaisille voidaan turvata hyvä ja turvallinen kulkuväylä. Osapuolten kesken on tehty päätös tämän vuoden osalta, että koululaisliikenne tullaan turvaamaan nykyisiä väyliä pitkin kesäkuun alkuun asti. Myös monet yleisön esittämistä kysymyksistä liittyivät liikenneturvallisuuteen ja koululaisten turvattuihin reitteihin. Virtuaaliseen yleisötilaisuuteen osallistui noin 550 henkilöä.

Väylävirasto puolestaan rakentaa pääraiteen suuntaisesti kulkevan uuden lisäraiteen sekä Kemin ratapihan tarvittavat muutokset. Liikenne- ja viestintäministeriön alaisen Väyläviraston projektipäällikkö Vesa Pakarinen kertoi Kemin biotuotetehtaan raideyhteyden rakentamisesta sekä muista hankkeen vaatimista töistä.

- Pääraiteeseen tulee kaksoisraide ja uusi yhteys tehtaalle. Toteutus tapahtuu vuosina 2021–2022. Toteutamme meluvallin ja seinän nykyisen pääraiteen viereen ja uusimme Marttalan ratasillan. Lisäksi toteutukseen kuuluu Kemin ratapihalla kahden raiteen jatkaminen ja sähköistänen. Hankkeen kustannusarvio on 10,5 miljoonaa euroa.

Vanha ratayhteys Pajusaaren puretaan uuden ratayhteyden valmistumisen jälkeen, arviolta vuonna 2023.
Pyrkimyksenä on, että jatkossa pohjoisesta tuleva puutavaraliikenne tulee suoraan tehtaalle, eikä käy asemalla kääntymässä kuten nykyisin. Kuitenkin liikenteen suunnittelussa raideoperaattorin on huomioitava myös alueella oleva muu rahti- ja henkilöliikenne, joten se ei välttämättä aina ole liikenteellisesti mahdollista. 

Virtuaalisen yleisötilaisuuden tallenne löytyy YouTubesta Metsä Groupin profiilista: https://www.youtube.com/watch?v=DsCMu2n2LVg


Lue lisää artikkeleja