Kemi alihankintapäivä
 
 
 

Toiset alihankintapäivättoivat salin täyteen yrittäjiä

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitteleman biotuotetehtaan toiset alihankintapäivät aloitettiin Kemin kulttuurikeskuksessa keskiviikkona 5.2.2020. Seuraavana päivänä yhteistyöstä kiinnostuneet yritykset pääsivät tapaamaan henkilökohtaisesti Metsä Fibren, Fimpecin, AFRYn, Andritzin ja Valmetin edustajia Kemin Digipoliksella.

7.2.2020
Jo ensimmäiset alihankintapäivät marraskuussa olivat menestys. Kemin kulttuurikeskuksen iso auditorio täyttyi nopeasti ja tuolloin jonottamaan jäi vielä noin sata henkilöä, jotka  pääsivät nyt ilmoittautumaan ensimmäisten joukossa näille toisille alihankintapäiville. Paikalla oli 200 henkilöä 180 eri osaamisalueita edustavasta yrityksestä  kuulemassa meneillään olevan biotuotetehtaan nykytilanteesta, hankesuunnittelusta, projektin aikataulusta ja yhteistyön edellytyksistä.

Alihankintapäivien konsepti monipuolisine luentoineen ja yritystapaamisineen osoittautui suosituksi ja halutuksi tilaisuudeksi, joka löysi heti paikkansa. Metsä Fibren, Fimpecin, AFRYn,  Andritzin ja Valmetin edustajien puheenvuoroista yrittäjät saivat hyödyllistä tietoa biotuotetehdasprojektin etenemisestä sekä odotuksista alihankkijoille. 

- On hienoa, että yritykset ovat hyvissä ajoin ja aktiivisesti liikkeellä. Maaliskuun alihankintatilaisuus 11.–12.3.2020 on nyt jo täynnä, kiitteli projektijohtaja Jari-Pekka Johansson.

_T3B0044 J-P Johansson.jpg
Toiset alihankintapäivät täyttyivät nopeasti ja osoittivat alihankintapäivien konseptin toimivaksi ja suosituksi.

Metsä Fibre järjestää alihankintapäivät yhteistyössä Kemin Digipoliksen kanssa.

Osaaville yhteistyökumppaneille on Kemissä kysyntää. Äänekosken biotuotetehtaan rakentamiseen osallistui yli  tuhat yritystä ja työntekijöitä koko projektin aikana oli noin 13 500. Kemiin suunnitellusta biotuotetehtaasta tulee vielä hiukan suurempi kuin Äänekoskella 2017 käynnistetty biotuotetehdas. Kemin biotuotetehtaasta tulisi Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi, joka olisi noin 1,5 miljardia euroa.

Projektijohtaja Jari-Pekka Johansson kertoi, että hankesuunnitelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja siten, että investointipäätös voidaan tehdä aikaisintaan kesällä 2020, jolloin biotuotetehdas valmistuisi 2020-luvun alkupuolella.

Laitehankinnoista vastaavat Antti Eskola ja Jouko Yliviuhkola Metsä Fibreltä kertoivat yhteistyön edellytyksistä ja hankintojen alustavasta aikataulusta. Edellytyksistä esille nousivat tärkeimpänä turvallisuus ja sen jälkeen tekninen osaaminen, toimituksen laatu ja suorituskyky sekä kyky sitoutua ja suorittaa projektin muita yhteisiä tavoitteita.

- Alihankkijoiden kannattaa miettiä mikä on oma ydinosaaminen, millaisia kokonaistoimituksia ja millä aikataululla he pystyvät tuottamaan projektille. Tarjouslaskentaan kannattaa varata resursseja, Antti Eskola totesi. 

Päivän päätteeksi juotiin verkostoitumiskahvit, joilla yritykset pystyivät tapaamaan toisiaan.

Corrotech Oy:n toimitusjohtaja Tapio Herajärven mielestä alihankintapäivien kaksipäiväinen ohjelma oli hyvin järjestelty ja paketoitu. Alihankintapäivien järjestämisen hän näkee järkevänä ja ennakoivana suunnitteluna kaiken yritysosaamisen nivomiseksi biotuotetehdashankkeeseen. Se on hänen mielestään myös Metsä Fibreltä mielekäs tapa osoittaa aito kiinnostus ympäröivään osaamiseen ja yrityksiin.

- Alihankintapäiville osallistuminen mahdollistaa tiiviin markkinointipaketin antamisen tilaajien edustajille ja mahdollisille yhteistyökumppaneille. Tämän kokoinen hanke on toteutuessaan niin merkittävä, että sen vaikutukset kaikille yrityksille ja yhteisölle ovat huomattavat oltiinpa toimitusketjussa missä vaiheessa hyvänsä, Herajärvi sanoo. 

Biotuotetehdasinvestoinnin Herajärvi näkee Metsä Fibreltä ympäristötekona, joka pienentää nykytekniikalla suhteessa vanhaan kaikkia päästöjä ja kehittää materiaalivirtojen kaikin puolista käsittelyä ja tehostaa kaikkia materiaalin sivuvirtoja aivan uudelle tasolle.

- Sen lisäksi se luo aivan uutta osaamista, tuo työtä, toimeentuloa, kehittää kaikkea yritystoimintaa ja luo mahdollisuuden aivan uusien toimialojen kehitykseen. Hyötyjinä ovat Kemin lisäksi kaikki Lapin kunnat ja kaupungit, ihmiset, yritykset, oppilaitokset, metsän omistajat, valtio ja ennen kaikkea ilmasto. Suomalainen teollisuus on maailman puhtainta ja tehokkainta uuden tekniikan osaamisellaan ja vertailtuna tuotettuja yksikkökustannuksia, Herajärvi korostaa.

Yritystapaamisia Herajärvi pitää hienona mahdollisuutena toimittajille päästä esittelemään toimintaansa. 

- Osa tilaajan edustajista oli tuttuja, ja se tietysti helpotti tapaamistamme. Edellisen päivän tilaajien pitämistä luennoista sai hyvin etukäteistietoa heidän toiveistaan, mistä oli hyötyä tapaamiseen valmistautumisessa. Ehkä tilaajat olisivat voineet jo luennoissaan kertoa spesifioimistaan kokonaisuuksista esimerkiksi toimituksiin, ja kertoa niistä alihankkijoille, jotka voisivat pohtia, onko heillä kiinnostusta ja mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen, Herajärvi pohtii. 

Monipuolinen konekannan ja osaamisen omaavana tilauskonepajana Corrotech Oy voi hoitaa hyvin monipuolisiakin toimituksia. Corrotech Oy:llä on kokemusta vastaavan tyyppisistä toimituksista kuin suunniteltu biotuotetehdashanke vaatii.

- Jo 1970-luvulla silloinen Kemi Oy oli asiakkaamme ja olemme tehneet historiamme aikana toimituksia myös konsernin muille tehtaille Suomessa. Olemme tehneet monenlaista yritys- ja projektiyhteistyötä eri yhtiöiden ja toimialojen kanssa Pohjoismaissa. Yhteistyö muodostuu kulloisenkin toimituksen mukaan, jossa voimme olla pää- tai osatoimittaja. Tärkeintä on toimituksen hallinta riskiarvioineen ja kokonaistoimituksen aikataulut ja taloudelliset seikat sekä turvallisuus huomioiden.

Herajärvi.jpg
Risto Hokajärvi Valmetilta keskustelee Corrotech Oy:n toimitusjohtaja Tapio Herajärven kanssa Kemin kulttuurikeskuksessa. Monipuolisen konekannan ja osaamisen omaavana Corrotech Oy:llä on valmiuksia hoitaa hyvin monipuolisia toimituksia.

Motel Käpylän omistaja ja Hotelli Palomestarin osaomistaja sekä toimitusjohtaja Teija-Liisa Paananen odottaa kovasti  päätöstä siitä, toteutuuko jätti-investointi.

- On hienoa, että järjestetään tällaisia alihankintapäiviä, jossa on oiva mahdollisuus kuulla viimeisimmät uutiset sekä verkostoitua mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Luennot oli suunnattu alihankintafirmoille, mutta he ovat jatkossa suoraan meidän asiakkaitamme, Paananen kertoo.
Yritystapaamisessa hän tapasi Metsä Fibreltä hallintojohtaja Juha Pesosen ja viestintäpäällikkö Anna-Liisa Pennasen. Tapaamista Paananen pitää ensiarvoisen tärkeänä mahdollisuutena ja opin paikkana: aika harvoin on vastaavia mahdollisuuksia, missä on tarkka slotti varattuna yrityksen palvelujen esittelyä varten.

- Yhteistyö tässä projektissa on meille erittäin tärkeää. Olemme kasvuhaluisia ja kunnianhimoisia ja näemme tietysti tässä meille tuhannen taalan paikan. Suurin hyöty tulee olemaan meille tietysti rakennusvaiheen aikana, mutta on syytä muistaa aina, että hyvä kello kuuluu kauas ja äänekkäästi myös rakennusvaiheen jälkeen. Hankkeessa tulee työskentelemään jopa yli 50 kansallisuutta omaavia henkilöitä. Ei sovi vähätellä sitä, että jokainen hankkeessa työskentelevä kertoo jotain tarinaa alueestamme perheelleen ja ystävilleen ympäri maailmaa.

Motel Käpylässä on 55 petipaikkaa, hotelli Palomestarissa 51. Molemmat tarjoavat pääasiassa majoitus-, ruokailu- ja kokouspalveluita. Paanasen mielestä jokaisen palveluntarjoajan ja paikallisen toimijan etu on se, että palvelut saadaan hiottua mahdollisimman laadukkaiksi ennen suurhankkeen käynnistymistä. Hotelliyrittäjälle biotuotetehtaan rakentaminen merkitsee sitä, että petipaikat ovat kahden vuoden ajan täynnä. Työmatkailijana tarpeet ovat aivan erilaiset kuin viikonloppu- tai lomamatkailijalla ja siihen on Käpylässä sekä Palomestarissa jo valmistauduttu.

- Olemme kehittäneet palveluitamme työmatkailijapainotteisesti ja mietimme uusia palveluita kaiken aikaa, jotta yöpyminen meillä olisi mahdollisimman miellyttävää myös vapaa-ajan osalta estääksemme hotellikuoleman niin että ihmiset eivät tylsistyisi huoneissaan.

Paananen toivoo, että biotuotetehdashanke antaa signaalin ympäri maailmaa siitä, että Meri-Lapissa ollaan valmiita maailman luokan suurhankkeelle ja täältä löytyy monipuolinen palvelutarjonta näinkin suuren projektin viemisen tueksi alusta loppuun saakka.

Teija-Liisa Paananen.jpg
Motelli Käpylän omistaja ja Hotelli Palomestarin osaomistaja sekä toimitusjohtaja Teija-Liisa Paananen kertoo kehittäneensä jo palveluita työmatkailijapainotteisesti.

Pellon Betoni Oy:n toimitusjohtaja Lasse Sunila ja hallintopäällikkö Lahja Harju tapasivat Fimpecin edustajat ja pitivät tapaamiselle varattua 20 minuutin aikaa riittävänä sille, että saivat kerrottua, mitä voivat tarjota biotuotetehdashankkeelle. Yritystapaamista he pitävät tärkeänä ja hyödyllisenä kontaktointitapana.

- Tarjoamme osaamistamme ja betonielementtejä kuten pilareita, palkkeja, sokkeleita mahdollisesti asennettuina. Olemme tottuneet toimimaan isojenkin yritysten kanssa. Aikaisemmin meillä on ollut toimituksia muun muassa Outokummulle, Stora Ensolle ja LKAB:lle, Sunila toteaa.

Suurten yritysten kanssa toimiminen on heidän kokemuksensa mukaan mutkatonta ja selkeää, ja he toivovatkin tiivistä yhteistyötä Metsä Fibren biotuotetehdashankkeen kanssa. 

- Alihankintapäivistä saimme tiedon Lapin Kansan lehti-ilmoituksen kautta ja pääsimme ensiyrittämällä mukaan. Saimme uutta tietoa aikataulusta ja hankkeen laajemmista vaikutuksista Lapin alueelle.
Alihankintapäivien antamaa mahdollisuutta verkostoitumiseen Sunila ja Harju pitävät hyödyllisenä. Kun uusia kumppanuuksia syntyy, on yhteistyökumppanin avulla mahdollista tarjota suurempia kokonaisuuksia.

Biotuotetehdashankkeen molemmat uskovat lisäävän Meri-Lapin elinvoimaisuutta ja samalla vetovoimaisuutta ja lisäävän kasvun potentiaalia.

Pellon Betoni Harju, Sunila.jpg
Pellon Betoni Oy:n toimitusjohtaja Lasse Sunila ja hallintopäällikkö Lahja Harju pääsivät ensiyrittämällä mukaan alihankintapäiville. He toivovat tiivistä yhteistyötä biotuotetehdas-hankkeen kanssa.

Kemiläisen puutavaratuotetukkukauppa Puutavaraliike Lautari Oy:n toimitusjohtaja Antti Jauho pitää tärkeänä, että paikalliset yrittäjät ja toimijat saivat mahdollisuuden esitellä vahvuuksiaan Metsä Fibrelle. Puutavaraliike Lautari Oy myy puutavaraa sekä yksityisille että yrityksille.

- Varastomme kattavat kaikki yleisimmät puutavarat listoista järeisiin parruihin sekä rakennuslevyt. Valikoimamme on alueen laajin ja lisäksi tarjoamme puutavaran ja levyjen työstöpalvelua haluttuihin mittoihin. Toimipaikassamme Paattiossa, parin kilometrin päässä tulevalta tehdasalueelta onnistuu puutavaran varastointi ja keräily, Jauho kertoo.

Jauhon mielestä tällaiset järjestetyt tilaisuudet varmasti rohkaisevat monia lähtemään esille, vaikka muuten se voisi jäädä tekemättä. 

- Hain mukaan tähän toiseen järjestettyyn tilaisuuteen ja pääsin ensi yrittämällä yritystapaamiseen. Olen otettu siitä, että nyt olen päässyt tilaajan tietoisuuteen.

Hän odotti alihankintapäivien kerryttävän aiempaa täsmällisempää tietoa hankkeen aikatauluista, toteutuksesta ja yksityiskohdista.

- Oli tosi hyvä ja tärkeää olla siellä paikalla. Ympäristön yrittäjiä kuunnellessani on selvää, että osa on oivaltanut omat mahdollisuutensa vasta sitä mukaa, kun tietoisuus hankkeesta on kasvanut ja on kiirinyt ymmärrystä, mitä kaikkea hankkeen toteutuksessa voidaan tarvita myös paikallisesti toteutettuna.
Alihankintatilaisuus tarjoaa Jauhon mielestä hyödyllisen ja ainutlaatuisen verkostoitumismahdollisuuden paitsi alueen toimijoille mutta etenkin niiden yritysten kanssa, jotka tulevat seutukunnan ulkopuolelta.

Mahdollinen yhteistyö Metsä Fibren kanssa ainakin täydentävänä toimittajana on Jauhon mukaan mahdollinen.

Biotuotetehtaan toteutuminen merkitsisi Jauhon mukaan alueelle paljon taloudellisessa mielessä ja se olisi myös henkisesti valtava harppaus.

- Taantuvan teollisuuspaikkakunnan ajattelumaailman ja -mallin vastaisesti tänne nousisikin jotain uutta ja merkittävää.

Antti Jauho.jpg
Puutavaraliike Lautari Oy:n toimitusjohtaja Antti Jauho tapasi Digipoliksella Fimpecin edustajia. Yhteistyö voisi Jauhon mukaan olla mahdolllinen ainakin täydentävänä toimittajana.


Related articles

 • /

  Kemin biotuotetehdasprojektin yleisötilaisuus järjestettiin tällä kertaa virtuaalisesti

  Vaikka koronatilanne ei ole vaikuttanut Kemin biotuotetehtaan hankesuunnitteluun ja sen etenemiseen, rajoitti se yhteistä kokoontumista Kemin kulttuurikeskukseen. Puolivuosittain järjestettävä avoin yleisötilaisuus pidettiin tällä kertaa virtuaalisesti.

  Lue lisää
 • /

  Biotuotetehdashanke on signaali uskosta tulevaisuuteen

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren suunnitteleman biotuotetehtaan kolmannet alihankintapäivät pidettiin Kemin kulttuurikeskuksessa maaliskuussa 2020. Tapahtuman toisena päivänä yrityksille järjestettiin henkilökohtaisia tapaamisia Metsä Fibren, Fimpecin, AFRYn, Andritzin ja Valmetin edustajien kanssa Kemin Digipoliksella.

  Lue lisää
 • tukkijuna

  /

  Ratahankkeessa mietityttävät eniten meluhaitat ja turvallisuus

  ​Kuten koko hankesuunnittelun ajan, on biotuotetehdasprojektista kiinnostuneet pidetty ajan tasalla suunnitelmien etenemisestä. Tiistaina 10.3.2020 Kemin kulttuurikeskuksessa oli vuorossa Sahansaaren yksityisraiteen ratasuunnitelman yleisötilaisuus. Kunta on jo hyväksynyt kaavamuutokset.

  Lue lisää
 • /

  Alihankintapäivät Kemissä jo toista kertaa

  Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitteleman biotuotetehtaan toiset alihankintapäivät aloitettiin Kemin kulttuurikeskuksessa keskiviikkona 5.2.2020. Seuraavana päivänä yhteistyöstä kiinnostuneet yritykset pääsivät tapaamaan henkilökohtaisesti Metsä Fibren, Fimpecin, AFRYn, Andritzin ja Valmetin edustajia Kemin Digipoliksella.

  Lue lisää
 • /

  Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun uutiset kiinnostivat kemiläisiä

  Yleisö pääsi kuulemaan Kemissä Metsä Groupin biotuotetehdashankkeen etenemisestä. Maanantaina 16.12.2019 järjestetyssä tilaisuudessa kulttuurikeskuksella kerrottiin hankesuunnittelun uusimmista uutisista.

  Lue lisää
 • /

  Alihankintapäivät antoivat tietoa yhteistyön edellytyksistä

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan ensimmäinen alihankintapäivä pidettiin Kemin kulttuurikeskuksessa 6.11.2019. Seuraavana päivänä järjestettiin Kemin Digipoliksella yhteistyöstä kiinnostuneille yrityksille henkilökohtaisia tapaamisia Metsä Fibren, ÅF Pöyryn, Fimpecin, Andritzin ja Valmetin edustajien kanssa.

  Lue lisää
 • / Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan arvioidut ympäristövaikutukset saivat aikaan hyvän keskustelun

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) kertova avoin yleisötilaisuus järjestettiin Kemin kulttuurikeskuksella tiistaina 1.10.2019. 

  Lue lisää
 • Mäntymetsä

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemi-projektin käyttöön Twitter-tili @biotuotetehdas

  ​Metsä Groupin Kemin biotuotetehdasprojektin käytössä on Twitter-tili @biotuotetehdas. Tilillä kerrotaan projektiin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja kuulumisista sekä esimerkiksi eri tilaisuuksista. 

  Lue lisää
 • Kemi BTT projektiryhmä

  /

  Yhteistyössä ja aikataulussa

  ​Onnistuneen projektin perusta on aikataulun hallinta ja yhteistyö, Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelu on edennyt tarkasti aikataulussaan.

  Lue lisää
 • Kuusenkerkät

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kutsu YVA-yleisötilaisuuteen 1.10.2019 Kemiin

  ​Metsä Fibren Kemiin suunnitteilla olevan biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on edennyt toimittamalla YVA-selostus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) 15.9.2019. Ympäristövaikutusten arviointia käsittelevä avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 1.10.2019 kello 17.30–20.00 Kemin kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa osoitteessa Marina Takalon katu 3, Kemi.

  Lue lisää
 • /

  Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan YVA-ohjelman avoin yleisötilaisuus 22.5.2019

  22.5.2019

   

  Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitteilla olevan biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on aloitettu toimittamalla arviointiohjelma Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 8.5.2019. Arviointi etenee vaiheittain ELY:n laatimaan perusteltuun päätelmään hankkeen ympäristövaikutuksista.

   

  – YVA-menetelmä nojaa lakiin ja asetuksiin. Tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioimista keskustelevassa ilmapiirissä, avasi Lapin ELY-keskuksen ylitarkastaja Matti Prakkula YVA-ohjelman avoimen yleisötilaisuuden Kemin Digipoliksessa keskiviikkona 22.5.2019.

  – Aikaisintaan kesällä 2020 tehtävän investointipäätöksen edellytyksiin kuuluu YVA-prosessi ja ympäristölupa, Kemin biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson jatkoi.
  Mahdollisen uuden biotuotetehtaan ympäristövaikutukset arvioidaan perusteellisesti.

     Kemin Digipoliksen auditorion viimeistä paikkaa myöden täyttänyt yleisö sai tilaisuudessa tietoa ympäristövaikutusten arvioinnista. Yleisöä kiinnostivat ympäristövaikutuksista erityisesti vaikutukset vesistöön. Kemin Yrittäjien puolesta kysyttiin, kuinka paljon hanke tulisi työllistämään paikallisia yrittäjiä ja työntekijöitä: arvio on, että vaikutus on noin 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Kemissä.

  Kemin biotuotetehtaan YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annala kertoi nykyisen sellutehtaan ja uuden biotuotetehtaan eroista ympäristön kannalta.

  – Yksi tärkeimmistä uuden tehtaan suunnittelun lähtökohdista on, että ympäristövaikutukset niin veteen kuin ilmaan minimoidaan. Tavoitteena on, että uusi biotuotetehdas toimii nykyisen tehtaan voimassa olevan ympäristöluvan puitteissa, Annala totesi.

  Teollisuuden ansiosta Kemin alueella on tehty pitkään vesientilan, ilmanlaadun ja kalaston seurantaa, joten tietoa on jo ennestään saatavilla paljon myös uuden tehtaan ympäristövaikutusten arviointia varten.

  – Tavoiteaikataulun mukaan ympäristölupa on tarkoitus saada helmikuussa 2020, Annala kertoo.

  Metsä Fibren konsulttina YVA-menettelyssä toimii Sweco Industry Oy projektipäällikkönään Reetta Hurmekoski. Biotuotetehdashankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät alustavan arvion mukaan vesistöön ja ilmaan johdettaviin päästöihin, meluun sekä raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukseen.

  Jäähdytysvedet ja mahdolliset meluhaitat mietityttivät yleisöä. Keskusteluun nousi erityisesti jäähdytysvesiin liittyvät ympäristöasiat ja kyseisten vesien mahdollinen hyötykäyttö. Yleisö pohti, vieläkö tulevina talvina Kemin edustalla pääsee liikkumaan jäälle.

  – Jäähdytysveden sekoittumispaikka valitaan mallinnuksen avulla siten, että ympäristövaikutukset voidaan minimoida ja löydetään optimi purkupaikka, Annala kertoi.

  Lämmenneet jäähdytysvedet vaikuttavat aina jossain määrin jäätilanteeseen ja näin ollen jäällä liikkumista joudutaan rajoittamaan lähellä teollisuutta.

  Uusi tehdas hyödyntää kaiken lämpöenergian tehokkaasti. Lämpöä johdetaan ulos jäähdytysvesissä, joka on lämpötilaltaan niin matalaa, että sitä ei voida enää jatkohyödyntää prosessissa eikä myöskään kaukolämpöjärjestelmissä. Kaukolämmön toimittamiseen tarvitaan sen sijaan tehtaan höyryä, jolloin tuotettavan biosähkön määrä on pienempi.

  Biotuotetehtaan kuorimon uusi sijainti Sahansaaressa lähempänä asuinaluetta herätti kysymyksiä melusta.

  – Tehdas kuorimoineen rakennetaan joka tapauksessa siten, etteivät teollisuudelle asetetut melun raja-arvot ylity, Annala vakuutti.

  Suunnittelupäällikkö Jani Hiltunen Kemin kaupungilta kertoi, että kaikille osapuolille tarkoituksenmukaisia kaavamuutoksia liikenteeseen turvallisuustekijöineen on vireillä. Kemin kaupunki käsittelee parhaillaan Metsä Fibren pyynnöstä kaavamuutosta tehdasalueen logististen yhteyksien sekä liikenteen turvallisuustason parantamiseksi.

  – Aikataulu on kireä ja hanke vaatii yhteistyötä eri tahojen välillä. Vaikka mietityttäviäkin asioita on, toivotan koko projektille menestystä, Reijo Viitala satapäisestä yleisöstä kiteytti illan keskustelun.
   
  YVA-ohjelman yleisötilaisuus välitettiin suorana lähetyksenä YouTubeen 22.5.2019 ja tallenne on katseltavissa osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=UzhJa8Mko-w.


  Lapin ELY-keskuksen ylitarkastaja Matti Prakkula avasi Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan YVA-ohjelman yleisötilaisuuden ja kertoi YVA-menettelyn pääpiirteistä ja arvioinnin etenemisestä.

   

  – Suunnittelemme modernia biotuotetehdasta, joka on energia-, materiaali- ja ympäristö- tehokkuudeltaan maailman huippua, projektinjohtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä linjasi.

  Metsä Fibren YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annala esitteli muun muassa Sahansaarenkadun suunnitelmia sekä maantie- ja raideliikenteen sijoittumista tehdasalueella.

   

  – On hienoa, että tällainen hanke on suunnitteilla ja jo hyvässä vauhdissa toteutua Kemiin, Reijo Viitala kiitteli YVA-ohjelman yleisötilaisuuden lopuksi.

  Lue lisää
 • /

  Yleisötilaisuus kiinnosti Kemissä

  ​Metsä Fibren biotuotetehtaan hankesuunnittelun avoin yleisötilaisuus järjestettiin lauantaina 11. toukokuuta 2019 Kemissä.

  Lue lisää
 • /

  Kutsu YVA-yleisötilaisuuteen 22.5.2019 Kemiin

  ​Metsä Fibren Kemiin suunnitteilla olevan biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on aloitettu toimittamalla ohjelma Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). YVA-ohjelman avoin yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 22.5.2019 kello 17.30–20.00 Kemin Digipoliksella auditorio Horisontissa osoitteessa Tietokatu 3, Kemi.

  Lue lisää
 • /

  Valta vaihtuu Polar Kingissä

  Jari-Pekka Johansson projektin johtoon.

  Lue lisää
 • /

  Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  ​Jos kaikki edellytykset täyttyvät, Kemissä käynnistyy kokonaan uusi biotuotetehdas vuoden 2022 aikana. Esiselvitysvaihe näyttää lupaavalta.

  Lue lisää
 • /

  Metsä Groupin Kemin sellutehtaan yleisötilaisuus: Kemissä tehdään kuningattarelle kuningasta

  "Meidän strategia perustuu siihen, että pidämme tuotantolaitoksemme hyvässä kunnossa. Me uudistamme niitä oikea-aikaisilla investoinneilla, jotka parantavat tuotantotehokkuutta, tuotteen laatua ja ympäristösuorituskykyä"

  Lue lisää
 • Tervetuloa Metsä Groupin Kemin sellutehtaan yleisötilaisuuteen

  /

  Tervetuloa Metsä Groupin yleisötilaisuuteen Kemiin

  ​Tervetuloa avoimeen yleisötilaisuuteen keskustelemaan Metsä Groupin Kemin sellutehtaan uudistamisesta maanantaina 25.6. kello 17.30–19.30 Kemin kulttuurikeskuksen isoon auditorioon.

  Lue lisää

Most popular articles