Polar King -hanke, kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

 

Alta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.
Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ota yhteyttä meihin.

MINKÄLAISTA UUTTA BIOTUOTETEHDASTA rakennatte KEMIIN?

Rakennamme maailman moderneinta tehdasta, joka toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja tuottaa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia koivu- ja havusellua. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa, eli kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Uusi tehdas käyttää puuta 7,6 miljoonaa kuutiota vuodessa eli 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin Kemin nykyinen sellutehtaamme. Selluntuotantomme puolestaan kasvaisi investoinnin myötä Kemissä 0,9 miljoonalla tonnilla vuodessa.

Biotuotetehdas olisi tuotanto-, ympäristö- ja energiatehokkuudeltaan maailman huippua. Tehtaan sähköenergian omavaraisuus on 250 % ja se tuottaa uusiutuvaa sähköä 2,0 TWh vuodessa mikä vastaa 2,5 prosenttia koko Suomen vuotuisesta sähköntuotannosta. 
 

MIKSI JUURI KEMIIN RAKENNETAAN UUSI BIOTUOTETEHDAS?

Metsä Fibren Kemin nykyinen sellutehdas on Metsä Fibren neljästä tehtaasta vanhin. Kemin sellutehdasta on uudistettu vaiheittain ja sen tekniikka on pääosin peräisin 1980-luvulta. Sellutehtaalla olisi ollut merkittäviä investointitarpeita seuraavan vuosikymmenen aikana. Vuosina 2018 - 2019 tehdyssä biotuotetehdasprojektin esiselvityvaiheessa tulimme siihen tulokseen, että edellytykset rakentaa kokonaan uusi biotuotetehdasta täyttyvät. Uusi moderni tehdas on suurempi ja tehokkaampi kuin nykyinen tehdas.

Kaiken lähtökohtana on myös globaalisti kasvava sellunkysyntä, johon haluamme vastata vastuullisesti. Huomioimme aina myös koko Metsä Fibren tuotantokokonaisuuden ja investointien vaikutuksen yhtiön suorituskykyyn ja alan edelläkävijän asemaan. Vastaamme globaaliin kasvaavaan kysyntään vastuullisesti tuotetulla sellulla.

MITÄ SEURAAVAKSI TAPAHTUU?

Uutta biotuotetehdasta rakennetaan parhaillaan. Rakentaminen kestää noin kaksi ja puoli vuotta, uusi tehdas käynnistetään vuonna 2023. 

MIKÄ ON ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS?

Täysin ilman fossiilisia polttoaineita toimiva tehdas tuottaa 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuosittain ja käyttää puuta 6,5 miljoonaa tonnia. Äänekosken biotuotetehdas tuottaa korkealaatuisen havu- ja koivusellun lisäksi monipuolisesti myös muita erilaisia biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä ja bioenergiaa. Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu täysin uusia biotuotteita: tuotekaasua, rikkihappoa ja biokaasua.
 
Äänekosken biotuotetehdas tuottaa sähköä 2,4 kertaa enemmän kuin itse tarvitsee. Tehdas tuottaa sähköä 1,8 terawattituntia vuodessa, mikä vastaa 2,5 prosenttia Suomen koko sähköntuotannosta.
Mahdollisia uusia tuotannon sivuvirroista saatavia jalosteita ovat tekstiilikuidut ja ligniinijalosteet, joiden parhaat tuotantomahdollisuudet ovat tällä hetkellä Äänekosken biotuotetehtaalla. Äänekosken biotuotetehtaaan yhteydessä toimii tekstiilikuitujen demolaitos, joka käynnistettiin vuonna 2020. Äänekosken biotuotetehdas on suunniteltu alusta lähtien niin, että se mahdollistaa monipuolisen tuotevalikoiman ja erilaisia biotuotteita valmistavan yritysten muodostaman biotalouden ekosysteemin laajenemisen entisestään. Kemin tehtaan suunnittelussa referenssinä toimii Äänekosken tehtaamme.

MITÄ METSÄ GROUPIN KEMIN nykyisillä TEHTAILLA TUOTETAAN tällä hetkellä?

Metsä Fibre valmistaa Kemin sellutehtaalla havu- ja koivusellua laadukkaiden kartonkien ja pehmopapereiden raaka-aineeksi. Kemin sellutehtaan nykyinen vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 620 000 tonnia ja tehdas käyttää puuta hieman yli kolme miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tehtaan sähköenergian omavaraisuus on yli 150 % ja tehdas työllistää suorassa arvoketjussaan noin 1 500 henkilöä Suomessa.

Kemin sellutehtaan kanssa samassa tehdasintegraatissa sijaitseva Metsä Boardin kartonkitehdas valmistaa ensikuitukartonkia aaltopahvisten kuluttaja- ja myymäläpakkausten raaka-aineeksi. Vuosikapasiteetiltaan noin 420 000 tonnin kartonkituotanto on erittäin kilpailukykyinen ja sen kapasiteettia sekä tuotteen laatua on kehitetään suunnitelluin investoinnein.
 
Metsä Groupin Kemin tehdasalueella työskentelee noin 500 henkilöä.

MITEN PUU HANKITAAN KESTÄVÄSTI?

Kaikki Metsä Fibren hankkima puu on jäljitettävissä ja sertifiointiaste on korkea, 85 %. Huolehdimme pohjoisen metsien kestävästä hoidosta, kasvusta ja luontoarvoista. Käytämme raaka-aineet, veden sekä energian resurssiviisaasti ja tuotamme sivuvirroista uusiutuvaa energiaa.

Käyttämämme puu hankitaan runsaspuustoisilta alueilta, joilla metsä kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. Tunnemme aina hankkimamme puun alkuperän. Ulkopuolisen tahon varmentama metsäsertifiointi kertoo meille ja asiakkaillemme laillisesta ja kestävästä metsien käytöstä.

MILLAISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET UUDELLA TEHTAALLA OLISI?

Uuden biotuotetehtaan ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arvioinnissa eli YVA:ssa. YVA-prosessi päättyi viranomaisen eli Lapin ELY-keskuksen antamaan perusteltuun päätelmään 6.3.2020. YVA-prosessin tiedot ja kaikki dokumentaatio löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/keminbiotuotetehdasYVA. Ympäristölupahakemuksen toimitimme syyskuussa 2019 viranomaiselle eli Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) ja AVI myönsi biotuotetehtaan ympäristöluvan joulukuussa 2020. Lisätiedot viranomaisen sivuilta osoitteesta https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69897010.

Biotuotetehdas on energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Äänekoskella uuden biotuotetehtaan tuotantokapasiteetti on lähes kolminkertainen aikaisempaan sellutehtaaseen verrattuna, mutta se pystyy toimimaan aiemman tehtaan ympäristöluvan päästörajoissa ja jätevesilupaehtojen mukaisesti. Tämä sama on lähtökohtamme Kemissä. 

PALJONKO UUSIA TYÖPAIKKOJA SYNTYISI UUDEN TEHTAAN MYÖTÄ? 

Uusi tehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia työpaikkoja on  1 500. Uudet työpaikat syntyisivät pääasiassa metsäpäähän: puunkorjuuseen ja -kuljetuksiin. Kemin nykyinen sellutehdas työllistää tehdasalueella 250 henkilöä ja koko Metsä Groupin Kemin tehdasalueella työskentelee noin 500 henkilöä. Nykyisen sellutehtaan työpaikat siirtyvät uudelle biotuotetehtaalle ja investointi turvaa nykyiset työpaikat tuleviksi vuosikymmeniksi. Tulevaisuudessa uusia työpaikkoja biotuotetehtaan yhteyteen voi syntyä uusien tuotteiden tai kumppanuuksien kautta.

Uuden tehtaan myötä Kemin tehdasalueesta kehitetään yhä monipuolisempi biotalouden ekosysteemi. Biotuotetehdaskonseptissa suunnittelun lähtökohtiin kuuluu, että tehdas mahdollistaa monipuolisen tuotevalikoiman ja erilaisia biotuotteita valmistavan yritysten muodostaman ekosysteemin. 
 
Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutus on lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Kemissä. Arvioimme, että koko projektin aikana työmaalla työskentee kaikkiaan 15 000 eri henkilöä.

MIKÄ OLISI VIENNIN LISÄYKSEN ARVO KEMIN UUDEN TEHTAAN MYÖTÄ?

Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi, Kemin uusi biotuotetehdas loisi Suomeen yli puolen miljardin euron viennin arvon lisäyksen vuosittain, samoin tehtaan positiivinen tulovaikutus olisi noin puoli miljardia euroa vuodessa. 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) on tutkinut Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan vaikutuksia, klikkaa tästä tutkimukseen.

ETKÖ LÖYTÄNYT VASTAUSTA KYSYMYKSEESI?

 


Lue lisää hankkeesta