Polar King -hanke, kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

 

Alta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, voit ottaa yhteyttä meihin.


MINKÄLAISTA UUTTA BIOTUOTETEHDASTA SUUNNITTELETTE KEMIIN?

Suunnittelemme maailman moderneinta tehdasta, joka tuottaa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia koivu- ja havusellua. Investoinnin arvo olisi 1,5 miljardia euroa, eli kyseessä olisi Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Uusi tehdas käyttäisi puuta 7,6 miljoonaa kuutiota vuodessa eli 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin Kemin nykyinen sellutehtaamme. Selluntuotantomme puolestaan kasvaisi investoinnin myötä Kemissä 0,9 miljoonaa tonnia.

Biotuotetehdas olisi tuotanto-, ympäristö- ja energiatehokkuudeltaan maailman huippua. Tehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköenergian omavaraisuus olisi 250 %. 
 

MIKSI JUURI KEMIIN RAKENNETAAN UUSI BIOTUOTETEHDAS?

Kemin tehdas on Metsä Fibren neljästä tehtaasta vanhin. Kemin sellutehdasta on uudistettu vaiheittain ja sen tekniikka on pääosin peräisin 1980-luvulta. Sellutehtaalla olisi ollut merkittäviä investointitarpeita seuraavan vuosikymmenen aikana. Vuosina 2018 - 2019 tehdyssä esiselvityksessä tulimme siihen tulokseen, että edellytykset aloittaa uuden biotuotetehtaan suunnittelu täyttyvät. Uusi moderni tehdas on sellun tuotannoltaan, puun kulutukseltaan ja työllisyysvaikutuksiltaan selvästi nykyistä tehdasta suurempi.

Kaiken lähtökohtana on myös globaalisti kasvava sellunkysyntä, johon haluamme vastata vastuullisesti. Huomioimme aina myös koko Metsä Fibren tuotantokokonaisuuden ja investointien vaikutuksen yhtiön suorituskykyyn ja alan edelläkävijän asemaan.

MITÄ SEURAAVAKSI TAPAHTUU?

Nyt meneillään on hankesuunnittelu, joka pitää sisällään tehtaan esisuunnittelun, ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja ympäristölupaprosessin. Lisäksi esimerkiksi tehtaan päälaitteista tehdään sopimukset.

Hankesuunnittelu kestää noin vuoden eli kesään 2020 saakka. Sitä seuraa investointipäätös, jonka jälkeen tehtaan rakentaminen alkaisi Kemissä. Investointipäätös tehdään aikaisintaan kesällä 2020 ja mahdollisen investointipäätöksen jälkeen tehtaan rakentaminen Kemissä alkaisi välittömästi. Uusi tehdas käynnistettäisiin 2020-luvun alkupuoliskolla. 
 
 

MIKÄ ON ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS?

Kuten muutkin tehtaamme, Äänekosken biotuotetehdas tuottaa korkealaatuisen havu- ja koivusellun ohella monipuolisesti myös muita erilaisia biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä ja bioenergiaa. Lisäksi Äänekosken biotuotetehdas tuottaa uusia biotuotteita: tuotekaasua, rikkihappoa ja biokaasua. Täysin ilman fossiilisia polttoaineita toimiva tehdas tuottaa 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuosittain ja käyttää puuta 6,5 miljoonaa tonnia.
 
Äänekosken biotuotetehdas iotuotetehdas tuottaa sähköä 2,4 kertaa enemmän kuin itse tarvitsee. Tehdas tuottaa sähköä 1,8 terawattituntia vuodessa, mikä vastaa 2,5 prosenttia Suomen koko sähköntuotannosta.
Mahdollisia uusia tuotannon sivuvirroista saatavia jalosteita ovat tekstiilikuidut ja ligniinijalosteet, joiden parhaat tuotantomahdollisuudet ovat tällä hetkellä Äänekosken biotuotetehtaalla. Rakennamme parhaillaan paikkakunnalla tekstiilikuitujen demolaitosta yhdessä japanilaisen Itochun kanssa, laitos käynnistyy vuonna 2019.

Äänekosken biotuotetehdas on suunniteltu alusta lähtien niin, että se mahdollistaa monipuolisen tuotevalikoiman ja erilaisia biotuotteita valmistavan yritysten muodostaman biotalouden ekosysteemin laajenemisen entisestään. Kemin tehtaan suunnittelussa referenssinä toimii Äänekosken tehtaamme.

MITÄ METSÄ GROUPIN KEMIN TEHTAILLA TUOTETAAN?

Metsä Fibre valmistaa Kemin sellutehtaalla havu- ja koivusellua laadukkaiden kartonkien ja pehmopapereiden raaka-aineeksi. Kemin sellutehtaan nykyinen vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 620 000 tonnia ja tehdas käyttää puuta yli kolme miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tehtaan sähköenergian omavaraisuus on yli 150 ja tehdas työllistää suorassa arvoketjussaan noin 1 500 henkilöä Suomessa.

Kemin sellutehtaan kanssa samassa tehdasintegraatissa sijaitseva Metsä Boardin kartonkitehdas valmistaa ensikuitukartonkia aaltopahvisten kuluttaja- ja myymäläpakkausten raaka-aineeksi. Vuosikapasiteetiltaan noin 420 000 tonnin kartonkituotanto on erittäin kilpailukykyinen ja sen kapasiteettia sekä tuotteen laatua on kehitetty suunnitelluin investoinnein.
 
Metsä Groupin Kemin tehdasalueella työskentelee noin 500 henkilöä.

MITEN PUU HANKITAAN KESTÄVÄSTI?

Kaikki Metsä Fibren hankkima puu on jäljitettävissä ja sertifiointiaste on korkea, 92 %. Kemin sellutehtaan käyttämästä puusta jopa 97 % on sertifioitua. Huolehdimme pohjoisen metsien kestävästä hoidosta, kasvusta ja luontoarvoista. Käytämme raaka-aineet, veden sekä energian resurssiviisaasti ja tuotamme sivuvirroista uusiutuvaa energiaa.

Käyttämämme puu hankitaan runsaspuustoisilta alueilta, joilla metsä kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. Tunnemme aina hankkimamme puun alkuperän. Ulkopuolisen tahon varmentama metsäsertifiointi kertoo meille ja asiakkaillemme laillisesta ja kestävästä metsien käytöstä.

MILLAISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET UUDELLA TEHTAALLA OLISI?

Uuden biotuotetehtaan ympäristövaikutukset arvioimaan parhaillaan menossa olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa eli YVA:ssa. YVA-prosessi on osa hankesuunnitteluprojektia, joka päättyy kesään 2020 mennessä. Seuraava avin YVA-yleisötilaisuus järjestetään syksyllä 2019, kun YVA:n toinen vaihe eli YVA-selostus on valmis. Syksyllä 2019 jätämme myös ympärisölupahakemuksen. Lupaa odotamme alkuvuodelle 2020.

Biotuotetehdas on energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Äänekoskella uuden biotuotetehtaan tuotantokapasiteetti on lähes kolminkertainen aikaisempaan sellutehtaaseen verrattuna, mutta se pystyy toimimaan aiemman tehtaan ympäristöluvan päästörajoissa ja jätevesilupaehtojen mukaisesti. Tämä sama on lähtökohtamme Kemissä. 

PALJONKO UUSIA TYÖPAIKKOJA SYNTYISI UUDEN TEHTAAN MYÖTÄ? 

Uusi tehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia on noin 1 500. Uudet työpaikat syntyisivät pääasiassa metsään: puunkorjuuseen ja -kuljetuksiin. Kemin nykyinen sellutehdas työllistää 250 henkilöä ja koko Metsä Groupin Kemin tehdasalueella noin 500 henkilöä. 

Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä.

Uuden tehtaan myötä Kemin tehdasalueesta kehitetään yhä monipuolisempi biotalouden ekosysteemi. Samoin kuin Äänekosken tehtaamme, Kemin suunnittelun lähtökohtiin kuuluu, että tehdas mahdollistaa monipuolisen tuotevalikoiman ja erilaisia biotuotteita valmistavan yritysten muodostaman ekosysteemin. 
 

MIKÄ OLISI VIENNIN LISÄYKSEN ARVO KEMIN UUDEN TEHTAAN MYÖTÄ?

Arvioimme mahdollisen uuden tehtaan luovan Suomeen yli puolen miljardin euron viennin arvon lisäyksen vuosittain, samoin kuin käynnissä oleva Äänekosken uusi tehtaamme. Kemin uuden tehtaan tulovaikutus olisi noin puoli miljardia euroa vuodessa, tämäkin samoin kuin Äänekoskella. Äänekosken biotuotetehtaamme on tähänastisen Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. 

ETKÖ LÖYTÄNYT VASTAUSTA KYSYMYKSEESI?

 


Lue lisää hankkeesta