Polar King -hanke, kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

 

Alta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.
Jos et löydä vastausta kysymykseesi, voit ottaa yhteyttä meihin.

 

MITÄ KEMIN TEHTAILLA TUOTETAAN?

Metsä Fibre valmistaa Kemin sellutehtaalla havu- ja koivusellua laadukkaiden kartonkien ja pehmopapereiden raaka-aineeksi. Kemin sellutehtaan nykyinen vuotuinen havu- ja lehtipuusellun tuotantokapasiteetti on noin 620 000 tonnia ja tehdas käyttää puuta yli kolme miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tehtaan sähköenergian omavaraisuus on yli 150 ja tehdas työllistää suorassa arvoketjussaan noin 1 500 henkilöä Suomessa´.

Kemin sellutehtaan kanssa samassa tehdasintegraatissa sijaitseva Metsä Boardin kartonkitehdas valmistaa ensikuitukartonkia aaltopahvisten kuluttaja- ja myymäläpakkausten raaka-aineeksi. Vuosikapasiteetiltaan noin 420 000 tonnin kartonkituotanto on erittäin kilpailukykyinen ja sen kapasiteettia sekä tuotteen laatua on kehitetty suunnitelluin investoinnein.

MIKSI JUURI KEMIN TEHDASTA UUDISTETAAN?

Kemin tehdas on Metsä Fibren neljästä tehtaasta vanhin. Tehtaan modernisointi tai korvaaminen uudella tehtaalla on nyt ajankohtaista. Kemin sellutehdasta on uudistettu vaiheittain ja sen tekniikka on pääosin peräisin 1980-luvulta. Sellutehtaalla on merkittäviä investointitarpeita seuraavan vuosikymmenen aikana.

MITÄ KEMIN TEHTAAN UUDISTUKSESSA TEHDÄÄN?

Kemin sellutehtaan uudistamiselle on kaksi toteuttamisvaihtoa. Ensimmäinen on uusi biotuotetehdas, joka on sellun tuotannoltaan, puun kulutukseltaan ja työllisyysvaikutuksiltaan selvästi nykyistä tehdasta suurempi. Toinen vaihtoehto on nykyisen tehtaan elinkaaren pidentäminen useiden osastojen modernisoinnilla ja tuotantokapasiteetin säilyttäminen ennallaan. Hanke on nyt esiselvitysvaiheessa, joka kestää kesään 2019 saakka. Esiselvityksen lopputuloksena valitsemme kahdesta uudistusvaihtoehdosta paremman ratkaisun.

MIKÄ ON ESISELVITYS JA KUINKA SE VAIKUTTAA VALITTAVAAN TOTEUTTAMIS­VAIHTOEHTOON?

Esiselvityksen avulla kartoitamme edellytyksiä biotuotetehtaan rakentamiselle ja sen lopputuloksena valitsemme, rakennammeko Kemiin uuden biotuotetehtaan vai modernisoimmeko vanhan tehtaan.

Esiselvityksen aikana selvitämme muun muassa puuraaka-aineen riittävyyttä kokonaan uudelle biotuotetehtaalle sekä tarkastellaan Kemin teollisen infrastruktuurin ja logististen yhteyksien kehitysmahdollisuuksia. Koko toimitusketjun metsästä tehtaalle ja tehtaalta asiakkaille on toimittava luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Siksi tutkimme esiselvityksessä tarpeita ja mahdollisuuksia kehittää sekä Kemin teollista infrastruktuuria että logistisia yhteyksiä maalla, satamassa ja merellä.

Uudistamisessa huomioimme myös koko Metsä Fibren tuotantokokonaisuuden ja investointien vaikutuksen Metsä Fibren suorituskykyyn ja alan edelläkävijän asemaan.

MITEN ESISELVITYS ETENEE JA MILLOIN RAKENTAMINEN ALKAA?

Aloitimme Kemin sellutehtaan esiselvityksen toukokuussa 2018 ja se kestää vuoden 2019 kesään saakka. Esiselvityksen päätyttyä päätämme mahdollisesta YVA- ja ympäristölupamenettelyjen käynnistämisestä. Tehtaan rakentamisprosessi ja sen aikataulu tarkentuvat esiselvityksen jälkeen.

MIKÄ ON ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS?

Kuten muutkin tehtaamme Äänekosken biotuotetehdas tuottaa korkealaatuisen havu- ja koivusellun ohella monipuolisesti myös muita erilaisia biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä ja bioenergiaa. Lisäksi Äänekosken biotuotetehdas tuottaa myös tuotekaasua, rikkihappoa ja biokaasua. Mahdollisia uusia tuotannon sivuvirroista saatavia jalosteita ovat tekstiilikuidut ja ligniinijalosteet, joiden parhaat tuotantomahdollisuudet ovat tällä hetkellä Äänekosken biotuotetehtaalla. Äänekosken biotuotetehdas on suunniteltu alusta lähtien niin, että se mahdollistaa monipuolisen tuotevalikoiman ja erilaisia biotuotteita valmistavan yritysten muodostaman biotalouden ekosysteemin laajenemisen entisestään.

MITÄ OVAT UUDET BIOTUOTTEET?

Sellun ohella Äänekosken biotuotetehdas tuottaa monipuolisesti myös muita biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, bioenergiaa, tuotekaasua, rikkihappoa ja biokaasua. Mahdollisia uusia, tuotannon sivuvirroista saatavia jalosteita ovat tekstiilikuidut ja ligniinijalosteet.

Lisätietoja uusista biotuotteista löytyy Äänekosken biotuotetehtaan verkkosivuilta.

MITEN PUU HANKITAAN KESTÄVÄSTI?

Kaikki Metsä Fibren hankkima puu on jäljitettävissä ja sertifiointiaste on korkea. Huolehdimme pohjoisen metsien kestävästä hoidosta, kasvusta ja luontoarvoista. Käytämme raaka-aineet, veden sekä energian resurssiviisaasti ja tuotamme sivuvirroista uusiutuvaa energiaa.

Käyttämämme puu hankitaan runsasmetsäisiltä alueilta, joilla metsä kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. Tunnemme aina hankkimamme puun alkuperän. Ulkopuolisen tahon varmentama metsäsertifiointi kertoo meille ja asiakkaillemme laillisesta ja kestävästä metsien käytöstä.

MILLAISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET UUDISTETULLA TEHTAALLA ON?

Hankkeen ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan ja pyritään minimoimaan arviointi (YVA) -prosessin avulla, mikä tehdään esiselvitysvaiheen jälkeen.

Mahdollinen biotuotetehdas on energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Se mahdollistaa uusien biotuotteiden integroidun valmistuksen ja teollisuusprosessin sivuvirtojen resurssitehokkaan hyödyntämisen. Esimerkiksi Äänekoskella uuden biotuotetehtaan tuotantokapasiteetti on lähes kolminkertainen aikaisempaan sellutehtaaseen verrattuna, mutta se pystyy toimimaan aiemman tehtaan ympäristöluvan päästörajoissa ja jätevesilupaehtojen mukaisesti. Tarkempia tietoja Äänekosken biotuotetehtaan ympäristövaikutuksista muun muassa vesistöön ja ilmanlaatuun löytyy sen verkkosivuilta.

PALJON TYÖPAIKKOJA KEMIN TEHTAAN UUDISTUSHANKKEESSA SYNTYY ARVOKETJUUN?

Kemin tehtaan uudistuksen yhteiskunnalliset vaikutukset tarkentuvat esiselvityksen jälkeen. Esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaan rakennusajan työllistävä kokonaisvaikutus oli yli 6 000 henkilötyövuotta. Työllistävä vaikutus koko arvoketjussa Suomessa on yli 2 500 työpaikkaa, joista uusia on noin 1 500.

MIKÄ ON VIENNIN LISÄYKSEN ARVO?

Kemissä tehtävän uudistuksen lisäyksen arvo tarkentuu esiselvityksen valmistuttua. Esimerkiksi Äänekosken biotuotetehdas oli Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi ja se luo Suomeen arviolta yli 0,5 mrd. euron tulovaikutuksen vuosittain.

ETKÖ LÖYTÄNYT VASTAUSTA KYSYMYKSEESI?

Ota yhteyttä 

Lue lisää hankkeesta