Lumipyry metsässä
 
 
 

Yleisötilaisuudessa syvennyttiin Kemin biotuotetehtaan ympäristölupaan

​Metsä Fibre järjesti tiistaina 29.12.2020 yleisötilaisuuden Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvasta. Virtuaalisena järjestetyn tapahtuman tarkoituksena oli jakaa kaikille kiinnostuneille lisätietoa laajasta lupakokonaisuudesta ja tehtaan ympäristövaikutuksista. 

12/2020
Tilaisuudessa esiintyivät biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson ja YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annala

Illan ensimmäisessä puheenvuorossa Jari-Pekka Johansson kertoi, että biotuotetehdasprojekti etenee edelleen suunnitelman mukaisesti. Hänen mukaansa tiukat ympäristötavoitteet pystytään saavuttamaan ja suorituskykyä valvotaan jatkuvasti. Kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas alittaisi Kemin nykyisen sellutehtaan voimassa olevan ympäristöluvan päästörajat.

”Henkilöstömme osaaminen ja paras käytettävissä oleva tekniikka yhdessä varmistavat biotuotetehtaan ympäristösuorituskyvyn kaikkina aikoina”, Johansson sanoo.

Kaisu Annala syventyi esityksessään tehtaan ympäristövaikutusten yksityiskohtiin. Hän kertoi, kuinka luvan edellyttämiin tai niitä matalampiin tasoihin on mahdollista päästä. 

”Biotuotetehdas ei heikennä vesistön tilaa. Ilmapäästöjen luparajat ovat tiukat, mutta saavutettavissa. Emme myöskään ylitä ilmanlaadun raja-arvoja. Minimoimme tehtaan meluvaikutukset muun muassa laitosten sijoittelulla, meluvalleilla ja laitevalinnoilla. Lisäksi tehdas on energiatehokas ja täysin fossiiliton”, Annala tähdensi. 

Illan päätteeksi Johansson ja Annala sekä tekninen johtaja Pekka Kittilä ja kehitysjohtaja Olli Laitinen vastasivat yleisön lähettämiin kysymyksiin. Kysymyksissä nousivat esiin muun muassa tehtaan vesistövaikutukset ja tekniset valinnat. Myös puunhankinta kiinnosti. Suoraa lähetystä seurasi noin 500 henkilöä verkon välityksellä.

Tilaisuuden tallenteen voi katsoa Metsä Groupin YouTube-kanavalla osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=hvfqHSloOn4.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myönsi ympäristö- ja vesiluvat Kemin biotuotetehtaalle 18.12.2020. Päätökset ovat nähtävillä aluehallintovirastojen lupatietopalvelussa osoitteessa https://ylupa.avi.fi.

Lisätiedot:

Anna-Liisa Pennanen
viestintäpäällikkö
Metsä Fibre
puh. 050 574 8071
anna-liisa.pennanen@metsagroup.com