Kemin biotuotetehdasprojekti

Metsä Fibre rakentaa Kemiin biotuotetehtaan        

Kemin biotuotetehdasprojekti

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,85 miljardia euroa. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehdas tulee työllistämään koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia on noin 1 500. Kemin biotuotetehdas lisää Suomen viennin arvoa puolella miljardilla eurolla vuosittain ja positiivinen tulovaikutus Suomeen on samoin puoli miljardia euroa vuosittain.

Kemin tehdasalueella Pajusaaressa ja Sahansaaressa käynnistetään vuonna 2023 Metsä Fibren moderni biotuotetehdas. Biotuotetehdas tuottaa Metsä-tuotemerkin havu- ja koivusellua 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi. 

Kemin tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa täysin ilman fossiilisia polttoaineita sellun lisäksi paljon muita erilaisia biotuotteita ja tuottaa biopohjaista sähköenergiaa selkeästi enemmän verrattuna perinteiseen sellutehtaaseen. 

Biotuotetehdas on energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua.  Selvästi kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas alittaisi Kemin nykyisen sellutehtaan ympäristöluvan päästörajat. Tehtaan ja tehdasalueen aiheuttama melu ei ylitä ohjearvoja. 

Biotuotetehtaassa keskeistä on pitkälle viety suljettu kemikaalikierto, jossa vesi ja kemikaalit kierrätetään ja palautetaan prosessiin uudelleen hyödynnettäviksi. Hajukaasuista jalostetaan rikkihappoa, jota tehdas tarvitsee muun muassa mäntyöljyn valmistuksessa. Rikkihappolaitoksen ansiosta sulfaattipäästöt vesistöihin voidaan minimoida. Tämä vähentää kemikaalien kuljetustarvetta rautateillä ja maanteillä. 
Uudet energiatehokkaat ratkaisut ovat nostaneet biosähkön tuotantoa merkittävästi laitoksissamme. Koko maassa Metsä Group tuottaa noin 15 prosenttia Suomessa tuotetusta uusiutuvasta energiasta. Sitä riittää oman tuotannon lisäksi sähkönä valtakunnan verkkoon. 

Uuden tehtaan sähköenergian omavaraisuusaste on 250 prosenttia ja ylijäävä sähkö toimitetaan valtakunnan verkkoon. Kemin uusi tehdas tuleekin tuottamaan uusiutuvaa sähköä 2,5 % koko Suomen sähköntuotannosta! Tehdas tuottaa vuosittain uusiutuvaa sähköä 2,0 TWh.  


Polar King Kemi

Uutiset ja tiedotteet

Projektin eteneminen ja  muuta tietoa

Metsä Fibre Twitterissä