Kemin biotuotetehdasprojekti

Kemin biotuote-tehdasprojekti on hankesuunnittelu-vaiheessa       

Kemin biotuotetehdasprojekti

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre tekee parhaillaan hankesuunnittelua uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin. Toteutuessaan investoinnin arvo olisi 1,5 miljardia euroa eli kyseessä on tuolloin Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi.

Biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on fossiilittomuus sekä 250 prosentin sähköomavaraisuus. Tehtaan sellutuotanto myytäisiin eurooppalaisille sekä aasialaisille asiakkaille ja samalla tehdasalueella sijaitsevalle, Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Boardin kartonkitehtaalle.
Kemin biotuotetehdas työllistäisi suoraan noin 250 henkilöä eli saman verran kuin nykyinen sellutehdas. Investointi turvaa nykyiset työpaikat pitkälle tulevaisuuteen, tehtaan elinkaareksi lasketaan 30–40 vuotta. Koko Metsä Groupin Kemin tehdasalueella työskentelee noin 500 henkilöä.

Koko suorassa arvoketjussaan Suomessa biotuotetehdas työllistäisi yhteensä noin 2 500 henkilöä, mikä tarkoittaisi 1 500 henkilön lisäystä nykytilanteeseen. Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa metsänkorjuuseen ja kuljetuksiin. Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutus arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä.
 
Arvioimme mahdollisen uuden tehtaan luovan Suomeen yli puolen miljardin euron viennin arvon lisäyksen vuosittain, samoin kuin käynnissä oleva Äänekosken uusi tehtaamme. Kemin uuden tehtaan tulovaikutus olisi noin puoli miljardia euroa vuodessa, tämäkin samoin kuin Äänekoskella. Äänekosken biotuotetehtaamme on tähänastisen Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, 1,2 miljardia euroa. Äänekosken tehdas tuottaa vuosittain 1,3 miljoonaa tonnia sellua ja käyttää puuta 6,5 miljoonaa kuutiota.
Toukokuussa 2018 käynnistynyt Kemin sellutehtaan uudistamiseen liittyvä esiselvitys valmistui keväällä 2019, jonka jälkeen hankesuunnittelu aloitettiin. Esiselvityksessä tarkasteltiin kokonaan uuden, nykyistä selvästi suuremman, biotuotetehtaan rakentamista tai vaihtoehtoisesti nykyisen sellutehtaan elinkaaren pidentämistä modernisoimalla sitä osastoittain. Olennaisimmat aihealueet esiselvityksessä liittyivät puuraaka-aineen saatavuuteen sekä Kemin teollisen infrastruktuurin ja logististen yhteyksien jatkokehitysmahdollisuuksiin.

Esiselvityksen pohjalta päädyttiin valmistelemaan kokonaan uuden biotuotetehtaan rakentamista Kemiin. Nyt meneillään olevan hankesuunnittelun tavoite on luoda edellytykset rakentaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua sekä lukuisia muita biotuotteita valmistava tehdas Metsä Groupin nykyiselle tehdasalueelle Kemiin.

Toteutuessaan kyseessä olisi pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Uusi tehdas korvaisi Kemin nykyisen vuosikapasiteetiltaan noin 620 000 tonnin sellutehtaan. Kemin nykyinen sellutehdas käy siihen saakka kunnes uusi biotuotetehdas käynnistyisi. Kemiin suunniteltavan uuden biotuotetehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli noin 4,5 miljoonaa nykyisen tehtaan käyttöä enemmän. Puu on tarkoitus hankkia pääosin Suomesta. Puunhankinnan varmistaminen edellyttää hankinta-alueen mahdollisuuksien edelleen arviointia kotimaisen puun osuuden maksimoiseksi.

Investointipäätös biotuotetehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan alkuvuodesta 2021.

Palautetta 29.12.2020 järjestetystä virtuaalisesta yleisötilaisuudesta voit antaa tällä palautelomakkeella.


Polar King Kemi

Uutiset ja tiedotteet

Projektin eteneminen ja  muuta tietoa

Metsä Fibre Twitterissä