Kemin biotuotetehdasprojekti

Kemin biotuote-tehdasprojekti on hankesuunnittelu-vaiheessa       

Kemin biotuotetehdasprojekti

 

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre tekee parhaillaan hankesuunnittelua uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin. Toteutuessaan investoinnin arvo olisi 1,5 miljardia euroa eli kyseessä on tuolloin Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi.

Kemin mahdollinen uusi biotuotetehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia on noin 1 500. Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa metsänkorjuuseen ja kuljetuksiin. Kemin sellutehtaalla työskentelee 250 henkilöä ja koko Metsä Groupin Kemin tehdasalueella noin 500 henkilöä.

Arvioimme mahdollisen uuden tehtaan luovan Suomeen yli puolen miljardin euron viennin arvon lisäyksen vuosittain, samoin kuin käynnissä oleva Äänekosken uusi tehtaamme. Kemin uuden tehtaan tulovaikutus olisi noin puoli miljardia euroa vuodessa, tämäkin samoin kuin Äänekoskella. Äänekosken biotuotetehtaamme on tähänastisen Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, 1,2 miljardia euroa. Äänekosken tehdas tuottaa vuosittain 1,3 miljoonaa tonnia sellua ja käyttää puuta 6,5 miljoonaa.
 
 
 

Toukokuussa 2018 käynnistynyt Kemin sellutehtaan uudistamiseen liittyvä esiselvitys valmistui keväällä 2019, jonka jälkeen hankesuunnittelu aloitettiin.Esiselvityksessä tarkasteltiin kokonaan uuden, nykyistä selvästi suuremman, biotuotetehtaan rakentamista tai vaihtoehtoisesti nykyisen sellutehtaan elinkaaren pidentämistä modernisoimalla sitä osastoittain. Olennaisimmat aihealueet esiselvityksessä liittyivät puuraaka-aineen saatavuuteen sekä Kemin teollisen infrastruktuurin ja logististen yhteyksien jatkokehitysmahdollisuuksiin.

Esiselvityksen pohjalta päädyttiin valmistelemaan kokonaan uuden biotuotetehtaan rakentamista Kemiin. Nyt alkavan hankesuunnittelun tarkoituksena on luoda edellytykset rakentaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua sekä lukuisia muita biotuotteita valmistava tehdas Metsä Groupin nykyiselle tehdasalueelle Kemiin.

Toteutuessaan kyseessä olisi pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Uusi tehdas korvaisi Kemin nykyisen vuosikapasiteetiltaan noin 620 000 tonnin sellutehtaan. Kemin nykyinen sellutehdas käy siihen saakka kunnes uusi biotuotetehdas käynnistyisi. Kemiin suunniteltavan uuden biotuotetehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli noin 4,5 miljoonaa nykyisen tehtaan käyttöä enemmän. Puu on tarkoitus hankkia pääosin Suomesta. Puunhankinnan varmistaminen edellyttää hankinta-alueen mahdollisuuksien edelleen arviointia kotimaisen puun osuuden maksimoiseksi.

Kemin biotuotetehdas työllistäisi suoraan noin 250 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan yhteensä noin 2 500 henkilöä, mikä tarkoittaisi noin 1 500 henkilön lisäystä nykytilanteeseen. Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutus arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet Kemissä. Suunnittelun lähtökohtana on tehtaan fossiilittomuus sekä 250 prosentin sähköomavaraisuus. Tehtaan sellutuotanto myytäisiin eurooppalaisille sekä aasialaisille asiakkaille ja samalla tehdasalueella sijaitsevalle, Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Boardin laineritehtaalle.
 
 

Varsinainen investointipäätös tehtaan mahdollisesta rakentamisesta tehdään aikaisintaan kesällä 2020.


 


Polar King Kemi

Uutiset ja tiedotteet

Projektin eteneminen ja  muuta tietoa

Metsä Fibre Twitterissä