Hankkeen taustat ja eteneminen

​​
       

Kemin sellutehtaan uudistaminen on esiselvitysvaiheessa, jonka tavoitteena on tarkastella uuden biotuotetehtaan tai vanhan tehtaan modernisoinnin toteuttamista

Metsä Fibren Kemin sellutehtaan uudistaminen on esiselvitysvaiheessa. Esiselvityksemme tavoitteena on tarkastella energia-, materiaali-, ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua olevan modernin tehtaan toteuttamista.

Kemin tehdas on neljästä tehtaastamme vanhin. Tehtaan modernisointi tai korvaaminen uudella tehtaalla on nyt ajankohtaista. Kemin sellutehdasta on uudistettu vaiheittain ja sen tekniikka on pääosin peräisin 1980-luvulta. Sellutehtaalla on merkittäviä investointitarpeita seuraavan vuosikymmenen aikana.

Nykyisestä sellutehtaasta biotuotetehtaaksi

Values guide Metsä Group's operations
       

Metsä Fibre valmistaa Kemin sellutehtaalla havu- ja koivusellua laadukkaiden kartonkien ja pehmopapereiden raaka-aineeksi. Kemin sellutehtaan nykyinen vuotuinen havu- ja lehtipuusellun tuotantokapasiteetti on noin 620 000 tonnia ja tehdas käyttää puuta yli kolme miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tehtaan sähköenergian omavaraisuus on yli 150 % ja tehdas työllistää suorassa arvoketjussaan noin 1 500 henkilöä Suomessa.

Kemin sellutehtaamme kanssa samassa tehdasintegraatissa sijaitseva Metsä Boardin kartonkitehdas valmistaa ensikuitukartonkia aaltopahvisten kuluttaja- ja myymäläpakkausten raaka-aineeksi. Vuosikapasiteetiltaan noin 420 000 tonnin kartonkituotanto on erittäin kilpailukykyinen ja sen kapasiteettia sekä tuotteen laatua on kehitetty suunnitelluin investoinnein.

Esiselvityksen aikana selvitämme puuraaka-aineen riittävyyttä kokonaan uudelle biotuotetehtaalle. Puun saatavuuden lisäksi ratkaisuun vaikuttavat toimivan raaka-aine- ja tuotelogistiikan aikaansaaminen. Koko toimitusketjun metsästä tehtaalle ja tehtaalta asiakkaille on toimittava luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Siksi tutkimme esiselvityksessä tarpeita ja mahdollisuuksia kehittää sekä Kemin teollista infrastruktuuria että logistisia yhteyksiä maalla, satamassa ja merellä.

Vaihtoehtoina uusi biotuotetehdas tai nykyisen tehtaan modernisointi

Values guide Metsä Group's operations

Kemin sellutehtaan uudistamiselle on kaksi toteuttamisvaihtoa. Ensisijainen vaihtoehto on uusi biotuotetehdas, joka on sellun tuotannoltaan, puun kulutukseltaan ja työllisyysvaikutuksiltaan selvästi nykyistä tehdasta suurempi. Biotuotetehtaan sähköenergian omavaraisuusaste nousisi nykyiseen verrattuna merkittävästi ja tehtaan biotuotevalikoima kasvaisi.

Toinen vaihtoehto on nykyisen tehtaan elinkaaren pidentäminen useiden osastojen modernisoinnilla ja tuotantokapasiteetin säilyttäminen ennallaan. Nykyinen tuotantokapasiteetti on 620 000 tonnia havu- ja lehtipuusellua vuodessa ja puun käyttö kolme miljoonaa kuutiota vuodessa.

Esiselvitys valmistuu kesällä 2019

Values guide Metsä Group's operations
       

Aloitimme Kemin sellutehtaan esiselvityksen toukokuussa 2018 ja se kestää vuoden 2019 kesään saakka. Esiselvitysvaiheessa järjestämme kaikille avoimia yleisötilaisuuksia, joista ensimmäinen pidetään Kemissä kesäkuussa ja toinen marraskuussa 2018. Lisätietoja yleisötilaisuuksista löydät Uutiset-osiostamme.

Esiselvityksen lopputuloksena valitsemme kahdesta uudistusvaihtoehdosta paremman ratkaisun. Esiselvityksen päätyttyä päätämme mahdollisesta YVA- ja ympäristölupamenettelyjen käynnistämisestä. Tehtaan rakentamisprosessi ja sen aikataulu tarkentuvat myös esiselvityksen jälkeen.

Lue lisää hankkeesta