Metsä Fibren organisaatio

Organisaatio, omistajat ja johto

Metsä Fibren organisaatio

Metsä Fibren toimintamalli ja yhtiörakenne ovat syntyneet asiakkaiden tarpeista. Liiketoimintaamme ohjaa neljä ydinprosessia: Johtaminen, Asiakkuus, Tuotanto sekä Puunhankinnan ohjaus. Nämä prosessit määräävät yrityksen suunnan ja toimintamallin, jonka toteuttaa osaamiskeskuksiin sijoitettu henkilöstö.

Metsä Fibren liiketoimintaa tukevat myös Metsä Groupin konsernipalveluiden resurssit.

Omistajat

 
 

Olemme osa Metsä Groupia

Metsä Fibren omistavat emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta (50,1 %), Metsä Board (24,9 %) ja Itochu Corporation (25,0 %).

Metsä Fibre on osa Metsä Groupia, joka muodostuu Metsäliitto Osuuskunnasta, siihen kuuluvista Metsä Forestista ja Metsä Woodista sekä osuuskunnan tytäryhtiöistä Metsä Tissuesta, Metsä Boardista ja Metsä Fibrestä. Metsäliitto Osuuskunta on Metsä Groupin emoyritys, ja osuuskuntaan kuuluu noin 103000 metsänomistajaa.

Omistustausta ja liiketoimintarakenne erottavat Metsä Groupin kilpailijoista ja vahvistavat toiminnan pitkäjänteisyyttä. Osuuskunnan omistajajäsenten kautta Metsä Groupilla on käytettävissään merkittävä varanto ensiluokkaista puuraaka-ainetta, mikä antaa vakaan ja pitkäjänteisen perustan oman toiminnan ja tuotantolaitosten kehittämiseen.

Metsä Fibren hallitus

Metsä Fibren ylin päättävä elin on hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä. Muut jäsenet ovat:

Martti Asunta, varapuheenjohtaja, Metsä Group, hallituksen puheenjohtaja

Mika Joukio, jäsen, Metsä Board, toimitusjohtaja

Esa Kaikkonen, jäsen, Metsä Tissue, toimitusjohtaja

Juha Mäntylä, jäsen, Metsä Forest, toimialajohtaja

Ichiro Kurashige, jäsen, Itochu, johtaja

Metsä Fibren johtoryhmä

Metsä Fibren johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiöntoimitusjohtaja Ismo Nousiainen. Johtoryhmä vastaa operatiivisesta johtamisesta ja valmistelee hallitukselle annettavia esityksiä. Johtoryhmään kuuluvat:

Ismo Nousiainen, toimitusjohtaja

Jaakko Anttila, tuotantojohtaja, selluliiketoiminta

Jari Forss, johtaja, henkilöstö

Ari Harmaala, johtaja, myynti- ja asiakkuus

Antti Kiljunen, johtaja, talous

Kaija Pehu-Lehtonen, johtaja, liiketoiminnan kehittäminen

Jani Riissanen, johtaja, sahaliiketoiminta

Close

Ismo Nousiainen

s. 1966
Diplomi-insinööri

Toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Metsä Fibre Oy, toimitusjohtaja (2018–)
Metsä Fibre Oy, tuotantojohtaja (2008–2017)
Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy), eri johtotehtäviä (2001–2007)
Teknologian tutkimuskeskus VTT, eri tehtäviä (1996–2001)
Finntech Finnish Technology Ltd Oy, tutkija (1993–1996)
Mittaportti Oy, hallituksen puheenjohtaja (2008–2014)
Botnia Mill Service Oy, hallituksen jäsen (2007–2017)

Close

Jari Forss

s. 1962
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

Henkilöstöjohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Metsä Fibre Oy, henkilöstöjohtaja (2015 – )
Metsäteollisuus ry, työmarkkinajohtaja, varatoimitusjohtaja (2006 – 2015)
Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto, työmarkkinajohtaja, varatoimitusjohtaja (2001 – 2006)
Palvelutyönantajat, eri tehtäviä  (1985 – 2001)
Metsäteollisuus ry, työmarkkinavaliokunnan jäsen (2017 –)
Työtuomioistuin (2013 – 2014)
Johtamistaidon Opisto, hallituksen jäsen (2007 – 2011)
Työneuvosto (1997 – 1999)

Close

Ari Harmaala

s. 1961
Insinööri, rakennustekniikka

Myynti- ja asiakkuusjohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011

Metsä Fibre Oy, Myynti- ja asiakkuusjohtaja (2011–)
Metso Paper (China) Co. Ltd, eri johtotehtäviä (2002–2011)
Valmet, eri tehtäviä (1987–2002)
Enso-Gutzeit, Application Engineer (1986–1987)
EPIS, European Pulp Industry Sector, hallituksen puheenjohtaja (2016–2018)
Valmet Xian Paper Machinery Co. Ltd, hallituksen jäsen (2003–2011)  
Metso Paper (China) Co. Ltd, hallituksen puheenjohtaja (2003–2011)  
Finnish Business Council Beijing, hallituksen jäsen (2004–2011)

Close

s. 1978
Kauppatieteiden maisteri

Talousjohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Metsä Fibre Oy, strategiajohtaja (2018–2019)
Metsä Fibre Oy, Group Controller (2010–2018)
Metsä Fibre Oy, Business Controller (2008–2010)
Metsä Fibre Oy, Assistant Controller (2006–2008)
Metsä Fibre Oy, Trainee (2005–2006)
UPM, logistics administrator (2004–2005)

Close

Kaija Pehu-Lehtonen

s. 1962
Diplomi-insinööri

Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Metsä Fibre Oy, Liiketoiminnan kehitysjohtaja (2010–)
Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy), eri johtotehtäviä 1997–2010
Kymmene Oy (nyk. UPM), Kuusanniemen sellutehdas, eri tuotanto- ja kehitystehtäviä (1986–1997)
VTT Oy, hallituksen jäsen (2015–)
Kemira Oyj, hallituksen jäsen (2004–2010)
Mittaportti Oy, hallituksen puheenjohtaja (2007–2009)
Oy Silva Shipping Ab, hallituksen jäsen (2009–)
CLIC Innovation Oy, hallituksen jäsen (2015–2018)
FIBIC Oy, hallituksen jäsen (2008–2015), hallituksen puheenjohtaja (2013–2015)
Metsäteollisuus ry, Tutkimus- ja teknologiavaliokunta, puheenjohtaja (2014–2016), jäsen (2013–)
FTP (Forest-Based Technology Platform), hallituksen puheenjohtaja (2013–2015)

Close

Jani Riissanen

​s. 1974
Maatalous- ja metsätaloustieteiden maisteri , metsänhoitaja

Sahaliiketoiminnan johtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Metsä Fibre Oy, sahaliiketoiminnan johtaja (2016–)
Metsä Wood, eri johtotehtäviä (2011–2016)
Metsäliitto/Finnforest, johtotehtäviä (2006–2011)
Metsäliitto, eri tehtäviä (1998–2006)

Close

Jaakko Anttila

Tuotantotalouden Diplomi-insinööri

Selluliiketoiminnan tuotantojohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
Metsä Fibre Oy, VP, Sales Operations (2018–2019)
Metsä Fibre Oy, VP, Joutsenon sellutehdas (2014–2018)
Metsä Fibre Oy, Myyntijohtaja (2011–2013)
LITEONMOBILE, Johtaja, Account Management (2010–2011)
LITEONMOBILE, Myynnin ja projektijohtamisen tehtäviä (2003–2007)

Katso myös