​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Metsä Fibren avainluvut

Kannattavaa kasvua

Liiketoimintamme perustuu biotuotteiden ja bioenergian kysynnän maailmanlaajuiseen kasvuun.

Avainluvut

Kestävää ja kannattavaa kasvua

Metsä Fibre on onnistunut vastaamaan erinomaisesti biotuotteiden globaalin kysynnän kasvuun. Investointi markkinahavusellun tuotantokapasiteetin kasvuun Äänekosken biotuotetehtaalla oli oikea-aikainen ja vastasi asiakkaiden kasvavaan sellun tarpeeseen. Investointi huippumoderniin teknologiaan yhdessä osaavan henkilöstön kanssa konkretisoituu kilpailueduksi, joka mahdollistaa Metsä Fibren menestyksen nyt ja tulevaisuudessa.

​​​

Taloudellinen raportointi

 
 
Metsä Fibren toimintaa koskevat taloudelliset katsaukset julkaistaan neljännesvuosittain osana Metsä Groupin taloudellista raportointia osoitteessa https://www.metsagroup.com/fi/Taloustietoa/

Metsä Group julkistaa vuonna 2020 seuraavat taloudelliset raportit:
  • 12.2.2020 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2019
  • 29.4.2020 Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2020
  • 30.7.2020 Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020
  • 29.10.2020 Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020

Vuonna 2021 Metsä Group julkistaa seuraavat taloudelliset raportit:
  • 11.2.2021 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020
  • 28.4.2021 Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2021
  • 28.7.2021 Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2021
  • 27.10.2021 Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2021

Metsä Groupin vuosikatsaus 2020, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen, julkaistaan suomen- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona Metsä Groupin kotisivuilla osoitteessa www.metsagroup.fi viikolla 8.


Katso myös