​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Metsä Fibren avainluvut

Biotuotteita kasvaville markkinoille

Liiketoimintamme perustuu biotuotteiden ja bioenergian kysynnän maailmanlaajuiseen kasvuun.

Avainluvut

Kestävää ja kannattavaa kasvua

Metsä Fibre on onnistunut vastaamaan erinomaisesti biotuotteiden globaalin kysynnän kasvuun. Investointi markkinahavusellun tuotantokapasiteetin kasvuun Äänekosken biotuotetehtaalla oli oikea-aikainen ja vastasi asiakkaiden kasvavaan sellun tarpeeseen. Investointi huippumoderniin teknologiaan yhdessä osaavan henkilöstön kanssa konkretisoituu kilpailueduksi, joka mahdollistaa Metsä Fibren menestyksen nyt ja tulevaisuudessa.

Metsä Groupin vuosikatsaus 2020, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen, on julkaistu suomen- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona Metsä Groupin verkkosivuilla osoitteessa www.metsagroup.com.
​​​

Taloudellinen raportointi

 
 
Metsä Fibren toimintaa koskevat taloudelliset katsaukset julkaistaan neljännesvuosittain osana Metsä Groupin taloudellista raportointia osoitteessa https://www.metsagroup.com/fi/Taloustietoa/

Vuonna 2021 Metsä Group julkistaa seuraavat taloudelliset raportit:


  • 11.2.2021 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020
  • 28.4.2021 Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2021
  • 28.7.2021 Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2021
  • 27.10.2021 Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2021

Vuonna 2022 Metsä Group julkistaa seuraavat taloudelliset raportit:


  • 10.2.2022 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021
  • 28.4.2022 Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2022
  • 28.7.2022 Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022
  • 27.10.2022 Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2022

Metsä Groupin vuosikatsaus 2021, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, sekä Metsä Groupin palkitsemisraportti 2021 julkaistaan suomen- ja englanninkielisinä pdf-tiedostoina Metsä Groupin kotisivuilla osoitteessa www.metsagroup.fi viikolla 8.


Katso myös