Biotuotetehdas-konseptimme


Metsä Fibren ainutlaatuinen biotuotekonsepti vie resurssitehokkuuden ja kestävän kehityksen täysin uudelle tasolle. Konseptimme yhdistää tehokkaan raaka-aineiden käytön, energiatehokkuuden ja ympäristötehokkuuden. Biotuotetehdaskonseptissa puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti selluna ja muina erilaisina biotuotteina, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita.

Biotuotetehdaskonseptin ytimenä on erittäin resurssitehokas sellutehdas. Konsepti mahdollistaa sellutuotannon sivuvirtojen hyödyntämisen arvokkaiksi biokemikaaleiksi, biopohjaiseksi energiaksi ja muiksi biotuotteiksi. Itse asiassa, biotuotetehtaamme teknologia on niin tehokasta, että se tuottaa huomattavasti enemmän biopohjaista sähköenergiaa kuin mitä se kuluttaa, eikä selluntuotannossa tarvita lainkaan fossiilisia polttoaineita.

Kohti fossilittomia tehtaita

Metsä Fibrellä tavoitteenamme on toimia täysin ilman fossiilisia polttoaineita vuoteen 2030 mennessä. Jo nyt sellutehtaamme ovat energian suhteen yliomavaraisia, eli ne tuottavat enemmän bioenergiaa kuin mitä tehtaan oma prosessi tarvitsee, ja myymme yli jäävän energian valtakunnan verkkoon. Suljettujen kiertojen avulla ja hyödyntämällä 100-prosenttisesti tuotantomme sivuvirrat, parannamme edelleen energia- ja raaka-ainetehokkuuttamme.

Käytännön esimerkki ainutlaatuisen konseptimme hyödyntämisestä on Äänekosken biotuotetehdas, joka on johtava toimija innovatiivisten biotuotteiden tuotannossa, raaka-ainetehokkuudessa ja energiatehokkuudessa. Tehtaan ympärillä toimii yritysekosysteemi, joka hyödyntää sellutuotantomme sivuvirtoja ja kehittään niistä kaupallisesti menestyviä biotuotteita.
"