​​​​​​

         

Joutsenon sellutehdas

 
 
Maailman suurin yksilinjainen havusellutehdas
 
Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaalla on tuotettu sellua yli sata vuotta. Tehdas on vuosituhannen vaihteessa rakennettu täysin uudelleen. Se on maailman suurin yksilinjainen havusellutehdas ja kuuluu sekä tehokkuudessa että ympäristöasioissa maailman parhaimmistoon.
 
Vuonna 2014 Metsä Fibren kehitystoimenpiteet painottuivat Joutsenon tehtaalle, jossa uusittiin soodakattilan rakenteita, parannettiin energiatehokkuutta ja vähennettiin savukaasuja. Myös keittimen hakesiilo ja hajukaasujen käsittelyjärjestelmä uusittiin, mikä paransi tuotteen laatua, tehtaan ajettavuutta ja vähensi hajuhaittoja.
 
Tehtaan prosessissa syntyy bioenergiaa enemmän kuin tehdas itse tarvitsee ja se on edelläkävijä uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Tehdas tuottaa sähköä 1,75 kertaa omaan kulutukseensa nähden. Vuonna 2012 käyttöönotetun kuorenkaasutuslaitoksen ansiosta tehdas ei käytä fossiilisia polttoaineita eikä siten tuota lainkaan uusiutumattomista polttoaineista peräisin olevaa hiilidioksidia normaalikäynnin aikana.
 
Kesäkuussa 2013 Joutsenon tehdas siirtyi uudenlaiseen sellunvalmistusprosessiin, polysulfidikeittoon. Investoinnin ansiosta tehtaalla tuotetaan uutta havusellulaatua, joka parantaa ajettavuutta ja kustannustehokkuutta asiakkaan prosessissa. Samalla Joutsenon tehtaan puunkulutus vähenee ja tehtaan tuotantokapasiteetti kasvaa.

Joutsenon tehtaan perustiedot:

Tuotantokapasiteetti: 690 000 tn/v ECF-valkaistua havusellua
Laatuerikoistuminen: ECF-valkaistu havusellu (Botnia Nordic Pine+, Botnia Nordic Strong+)
Viennin osuus: 95 %
Henkilöstö: 135
Puunkäyttö: 3,5 miljoonaa kiintokuutiometriä vuodessa täydellä kapasiteetilla
Sähköenergiaomavaraisuus: 175 %
Sertifioidun puun osuus (PEFC+FSC): 88 %

 

Joutsenon tehtaan historia:

1909 Valkaisemattoman sellun tuotanto käynnistyi
1951 Joutseno Pulp Osakeyhtiö perustettiin
1984 Valkaisulaitoksen käynnistyttyä tehdas siirtyi valmistamaan täysvalkaistua sellua
1997 Metsä-Botnia osti Joutseno Pulpin
1998 Uusi talteenottolinja
2001 Uusi kuitulinja
2013 Prosessimuutos, polysulfidisellun valmistus alkoi

​​

Ajo-ohje tehtaalle

Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan osoite on Haukilahdentie 27

Lappeenrannan suunnasta aja Kuutostietä Lampikankaan liittymästä ja käänny vasemmalle Ahvenlammentielle. Tien päässä käänny vasemmalle Haukilahdentielle ja seuraa Metsä-opasteita tehtaan edessä olevalle parkkipaikalle.

Raskaan liikenteen osoite on Teollisuustie 32

Raskaan liikenteen ajoreitti kulkee Teollisuustien kautta, käänny Metsäteollisuus-liittymästä alas oikealle ja siitä vasemmalle Teollisuustielle. Seuraa Metsä-opasteita.

Imatran suunnasta pääset Kuutostien Metsäteollisuusliittymästä tehtaalle.

Tehdas kartalla