Kemin sellutehdas

 
 

Metsä Fibren Kemin tehdas

Metsä Fibren Kemin sellutehdas perustettiin vuonna 1893, ja sellua Kemissä on tehty vuodesta 1919. Kemin sellutehdas on pääosin uusittu 1980-luvulla.

Kemin tehtaan perustiedot:

Tuotantokapasiteetti:620 000 tn/v havu- ja lehtipuusellua
Laatuerikoistuminen: tuottaa sellua, joka sopii erityisesti pehmo- ja hienopaperin sekä lainerin valmistukseen
Viennin osuus: noin 45 %
Henkilöstö: 167
Puunkäyttö: 3,1 miljoonaa kiintokuutiometriä vuodessa täydellä kapasiteetilla
Energiaomavaraisuus (sähkö): 153 %
Sertifioidun puun osuus (PEFC+FSC): 97 %

kemin tehtaan Historia:

1893 Trävaruaktiebolaget Kemi perustettiin
1919 käynnistyi sulfiittiselluloosatehdas
1927 käynnistyi sulfaattisellutehdas
1980–1990 mittava uudistusohjelma
1991 Kemi Oy fuusioitiin Metsä-Botniaan
2002 kartonkitehtaan liiketoiminta eriytettiin omaksi yhtiökseen Kemiart Liners Oy:ksi
2003 uusi haihduttamo otetaan käyttöön
2010 uudelleeninvestointi kaustisointiin
2011 uudet kaustisointi- ja vesilaitokset otettiin käyttöön
2016 uusi ostohakkeen vastaanottoasema käyttöön

Ajo-ohje tehtaalle

Metsä Fibren Kemin tehtaiden osoite on Tehdastie 94

Seuraa alueella olevia henkilöliikenteen sekä puu- ja kemikaaliautojen opasteita.

tehdas kartalla

Muut tehtaat