Metsä Fibren strategia

​​

Kohti pysyvää erinomaisuutta

Tavoitteemme on selkeä:
Haluamme olla maailman paras ja kannattavin pohjoisen puuraaka-aineen jalostaja biotuotteiksi


YLITÄMME ASIAKKAIDEN ODOTUKSET

Tavoitteemme on ylittää asiakkaiden odotukset. Tämän toteuttamiseksi panostamme pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja asiakkaiden tarpeiden sekä arvoketjujen syvälliseen ymmärtämiseen.

Haemme päätuotteissamme markkinajohtajuutta niin sellu- kuin sahatavaraliiketoiminnassakin, ja tavoitteemme on olla halutuin toimittaja alansa johtaville yrityksille.

Erinomainen tuotteidemme laatu on edellytys asiakkaiden odotusten ylittämiseen. Tämän vuoksi meidän
kaikkien on joka tilanteessa varmistettava tuotteiden korkea laatu ja tehokas poikkeamien hallinta.

Luomme kestävää kasvua uusiutuvasta puuraaka-aineesta. Olemme sellu- ja sahatavaramarkkinoiden edelläkävijä, ja tuotamme asiakkaillemme korkeaa lisäarvoa tuottavia palveluita.

ERINOMAINEN SUORITUSKYKY KAIKESSA TOIMINNASSA

Tavoitteemme on erinomainen suorituskyky kaikessa toiminnassamme. Tässä onnistuminen edellyttää olennaiseen keskittymistä ja selkeitä tavoitteita.

Kehitämme tuotanto- ja kustannustehokkuuttamme systemaattisella kehitystyöllä sekä tuotantolaitostemme oikein ajoitetuilla ylläpitoinvestoinneilla ja suurkorjauksilla.

Selkeät liiketoimintaprosessit ja suorituksen jatkuva mittaaminen takaavat tehokkaat ja laadukkaat toiminnot, yhtenäisten toimintamallien hyödyntämisen kaikissa toimipaikoissamme ja parhaiden käytäntöjen tehokkaan käyttöönoton.

Olennainen osa erinomaista suorituskykyä on toiminnan ympäristövaikutusten jatkuva minimointi, ja varmistamme kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen läpi koko arvoketjun.

PARAS HENKILÖSTÖ

Pysyvän erinomaisuuden saavuttaminen edellyttää parasta henkilöstöä. Erityisesti panostamme erinomaiseen johtamiseen ja esimiestyöhön.

Vahvistamme tuloshakuista, osallistavaa, avointa vuorovaikutusta tukevaa toimintakulttuuria, ja tarjoamme parhaille osaajille uusia vastuita ja haasteellisia tehtäviä ammatillisen kehityksen varmistamiseksi.

Haluamme Metsä Fibren olevan halutuin työpaikka, jossa on vahva innovaatiokulttuuri ja voittaja-asenne.
Vaadimme ensiluokkaista suorituskykyä myös kumppaneiltamme.

Parhaan henkilöstön perustan luovat erinomainen työturvallisuus ja työhyvinvointi. Turvallisuus on meille
asia, josta emme jousta, ja tavoitteena on nolla tapaturmaa kaikissa toimipaikoissa.

EDELLÄKÄVIJYYS JA ROHKEUS UUDISTUA

Edelläkävijyys ja rohkeus uudistua takaavat menestyksemme myös pidemmällä aikavälillä. Kehitämme
aktiivisesti tulevaisuuden sellu- ja sahateknologiakonsepteja sekä uusia biotuotteita yhdessä kumppaneiden kanssa. Uudet biotuotteet vahvistavat sellu- ja sahaliiketoiminnan kustannustehokkuutta ja kasvua sekä luovat kestävää bio- ja kiertotaloutta.

Pysyvän erinomaisuuden saavuttaminen edellyttää meiltä valmiutta uusiin strategisiin valintoihin ja teknologioihin sekä erinomaista toiminnan laatua.

Sellutehtaiden uudistamiseen olemme kehittäneet ainutlaatuisen biotuotetehdaskonseptin, jonka ensimmäinen toteutus on Äänekosken biotuotetehdas. Tehdas on erinomainen esimerkki strategiamme toteuttamisesta: sen ansiosta pystymme vastaamaan kasvavaan kysyntään sellumarkkinoilla ja vahvistamaan kestävää biotaloutta nostaen samalla ympäristösuorituskykymme uudelle tasolle.