Metsä Fibren strategia

​​

Kohti pysyvää erinomaisuutta

Tavoitteemme on selkeä:
Haluamme olla halutuin ja kannattavin pohjoisen puuraaka-aineen jalostaja sekä edelläkävijä kestävän kasvun luomisessa.

Luomme kestävää kasvua uusiutuvasta puuraaka-aineesta ja kaikki toimintamme perustuu arvoihimme: luotettavuuteen, yhteistyöhön, uudistumiseen ja vastuulliseen tuloksentekoon.

YLITÄMME ASIAKKAIDEN ODOTUKSET

Haluamme ylittää asiakkaiden odotukset. Tämän toteuttamiseksi panostamme pitkäjänteisiin kumppanuussuhteisiin ja asiakasarvon luomiseen. Haemme päätuotteissamme markkinajohtajuutta niin sellu- kuin sahatavaraliiketoiminnassakin, ja tavoitteemme on olla halutuin toimittaja alansa johtaville yrityksille.

Olemme johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja - maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Olemme sellu- ja sahatavaramarkkinoiden edelläkävijä, ja tuotamme asiakkaillemme korkeaa lisäarvoa tuottavia palveluita.

ERINOMAINEN SUORITUSKYKY KAIKESSA TOIMINNASSA

Tavoitteemme on erinomainen suorituskyky kaikessa toiminnassamme. Suorituskyvyn perustana on paras työturvallisuus. Meillä turvallisuus on osa ammattitaitoa ja asia, josta emme jousta. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa kaikissa toimipaikoissa.

Erinomainen suorituskyky edellyttää myös erinomaista tuotteiden laatua ja poikkeamien hallintaa sekä alan parasta tuotanto- ja kustannustehokkuutta. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja hyödynnämme uusinta teknologiaa.

PARAS HENKILÖSTÖ

Pysyvän erinomaisuuden saavuttaminen edellyttää parasta henkilöstöä. Haluamme Metsä Fibren olevan halutuin työpaikka, jossa on parhaat osaajat ja vahva innovaatiokulttuuri. Tämän saavuttaaksemme panostamme erinomaiseen johtamiseen ja esimiestyöhön.

Olemme ylpeitä juuristamme ja vahvasta osaamisestamme. Teemme töitä metsäteollisuuden näköalapaikalla ja kehitämme kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin. Yhdessä toteutamme Metsä Fibren strategiaa matkallamme kohti pysyvää erinomaisuutta.

EDELLÄKÄVIJYYS JA vastuullisuus

Edelläkävijyys ja vastuullisuus takaavat menestyksemme myös pidemmällä aikavälillä. Meillä on modernit ja tehokkaat tuotantolaitokset, joiden suorituskyvyn varmistamme systemaattisella kehitystyöllä sekä tuotantolaitostemme oikein ajoitetuilla ylläpitoinvestoinneilla ja suurkorjauksilla.
Kehitämme aktiivisesti uusia biotuotteita, jotka vahvistavat sellu- ja sahaliiketoiminnan kustannustehokkuutta ja kasvua sekä luovat kestävää bio- ja kiertotaloutta. Ainutlaatuinen biotuotetehdaskonseptimme mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen tulevaisuudessa uusilla, entistä korkeamman lisäarvon biotuotteilla.

Olemme suunnannäyttäjä vastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä, ja varmistamme kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen läpi koko arvoketjun. Käytämme kestävästi hoidetuista metsistä tulevaa pohjoista puuta ja valmistamme siitä resurssitehokkaasti tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja materiaaleja. Panostamme toiminnastamme aiheutuvien ympäristövaikutusten minimointiin ja kehitämme tuotantolaitoksiamme entistäkin ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkaammaksi käyttämällä raaka-aineita, vettä ja energiaa resurssiviisaasti.