​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Johtava bio­tuotteiden ja -energian valmistaja​

Pohjoisesta puusta biotuotteita kasvaville markkinoille.  ​​​​

Metsä fibre
Liikevaihto 2,5 miljardia
euroa
liiketulos
 669 miljoonaa
euroa
 ​​

Metsä Fibre lyhyesti

Vastuullista tuotantoa Metsä Fibressä

Johtava biotuotteiden valmistaja​

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Nordic Timber. ​

Valmistamme sellua ja muita biotuotteita neljällä tehtaalla Suomessa: Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella. Lisäksi meilläon kuusi sahaa: Suomessa sijaitsevat sahat Kyrössä, Lappeenrannassa, Merikarvialla, Rengossa ja Vilppulassa sekä Venäjällä sijaitseva Metsä Svirin saha.


​​

Arvot

 

Metsä Fibren arvot​

Asiakkaan toiveisiin vastaavat tuotteet syntyvät uudistuvan ja osaavan henkilöstön käsissä. Henkilöstöämme ohjaavat yhteiset arvot: vastuullinen tuloksenteko, luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen. Toimimme arvojemme mukaan: sitoudumme jatkuvaan kehittämiseen, arvostamme toisiamme ja olemme tehokkaita.

Sulje

Luotettavuus

LuotettavuusMenestyksemme perustu​u pitkäjänteiseen yhteistyöhön sidosryhmiemme kanssa. Arvostamme toistemme työtä ja osaamista ja vahvistamme eri sidosryhmiemme luottamusta toimimalla johdonmukaisesti ja ennustettavasti.​
Sulje

Yhteistyö

​Kehitämme toimintaamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa ja jaamme tietoa sekä parhaita käytäntöjä toisillemme. Toimimme yhtenä konsernina hyödyntäen keskinäisiä synergioita ja luottaen yhteisiin etuihin.​
Sulje

Vastuullinen tuloksenteko

​Kannamme vastuumme ympäristöstä, yhteistyökumppaneistamme ja toisistamme menestyvän liiketoiminnan ja metsätalouden turvaamiseksi. Tuloksellisuus on välttämätön edellytys toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.​
Sulje

Uudistuminen

​​Tiedostamme tulevaisuuden haasteet ja uskallamme kyseenalaistaa ennakkoluulottomasti vanhat toimintatavat tarjotaksemme asiakkaillemme parempia tuotteita ja palveluja heidän liiketoimintojensa tueksi.​

Strategia

Metsä Fibren strategia

Kohti pysyvää erinomaisuutta

Tavoitteemme on selkeä: haluamme olla maailman paras ja kannattavin pohjoisen puuraaka-aineen jalostaja biotuotteiksi.

 

LUE LISÄÄ

Omistajat

 
 

Olemme osa Metsä Groupia

Metsä Fibren omistavat emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta (50,1 %), Metsä Board (24,9 %) ja Itochu Corporation (25,0 %).

Metsä Fibre on osa Metsä Groupia, joka muodostuu Metsäliitto Osuuskunnasta, siihen kuuluvista Metsä Forestista ja Metsä Woodista sekä osuuskunnan tytäryhtiöistä Metsä Tissuesta, Metsä Boardista ja Metsä Fibrestä. Metsäliitto Osuuskunta on Metsä Groupin emoyritys, ja osuuskuntaan kuuluu noin 103000 metsänomistajaa.

Omistustausta ja liiketoimintarakenne erottavat Metsä Groupin kilpailijoista ja vahvistavat toiminnan pitkäjänteisyyttä. Osuuskunnan omistajajäsenten kautta Metsä Groupilla on käytettävissään merkittävä varanto ensiluokkaista puuraaka-ainetta, mikä antaa vakaan ja pitkäjänteisen perustan oman toiminnan ja tuotantolaitosten kehittämiseen.

Organisaatio ja johto

Metsä Fibren organisaatio

Metsä Fibren toimintamalli ja yhtiörakenne ovat syntyneet asiakkaiden tarpeista. Liiketoimintaamme ohjaa neljäydinprosessia: Johtaminen, Asiakkuus, Tuotanto sekä Puunhankinnan ohjaus. Nämä prosessit määräävät yrityksen suunnan ja toimintamallin, jonka toteuttaa osaamiskeskuksiin sijoitettu henkilöstö.

Metsä Fibren liiketoimintaa tukevat myös Metsä Groupin konsernipalveluiden resurssit.

Metsä Fibren hallitus

Metsä Fibren ylin päättävä elin on hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Muut jäsenet ovat:

Martti Asunta, varapuheenjohtaja, Metsä Group, hallituksen puheenjohtaja

Mika Joukio, jäsen, Metsä Board, toimitusjohtaja

Esa Kaikkonen, jäsen, Metsä Tissue, toimitusjohtaja

Juha Mäntylä, jäsen, Metsä Forest, toimialajohtaja

Ichiro Kurashige, jäsen, Itochu, johtaja

 
 

Metsä Fibren johtoryhmä

Metsä Fibren johtoryhmän puheenjohtajana toimii Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen. Johtoryhmä vastaa operatiivisesta johtamisesta ja valmistelee hallitukselle annettavia esityksiä.

Ismo Nousiainen, toimitusjohtaja

Jari Forss, johtaja, henkilöstö

Ari Harmaala, johtaja, myynti- ja asiakkuus

Antti Kiljunen, johtaja, talous

Kaija Pehu-Lehtonen, johtaja, liiketoiminnan kehittäminen

Jani Riissanen, johtaja, sahaliiketoiminta

Camilla Wikström, tuotantojohtaja, selluliiketoiminta

Close

Ismo Nousiainen

s. 1966
Diplomi-insinööri

Toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Metsä Fibre Oy, toimitusjohtaja (2018–)
Metsä Fibre Oy, tuotantojohtaja (2008–2017)
Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy), eri johtotehtäviä (2001–2007)
Teknologian tutkimuskeskus VTT, eri tehtäviä (1996–2001)
Finntech Finnish Technology Ltd Oy, tutkija (1993–1996)
Mittaportti Oy, hallituksen puheenjohtaja (2008–2014)
Botnia Mill Service Oy, hallituksen jäsen (2007–2017)

Close

Jari Forss

s. 1962
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

Henkilöstöjohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Metsä Fibre Oy, henkilöstöjohtaja (2015 – )
Metsäteollisuus ry, työmarkkinajohtaja, varatoimitusjohtaja (2006 – 2015)
Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto, työmarkkinajohtaja, varatoimitusjohtaja (2001 – 2006)
Palvelutyönantajat, eri tehtäviä  (1985 – 2001)
Metsäteollisuus ry, työmarkkinavaliokunnan jäsen (2017 –)
Työtuomioistuin (2013 – 2014)
Johtamistaidon Opisto, hallituksen jäsen (2007 – 2011)
Työneuvosto (1997 – 1999)

Close

Ari Harmaala

s. 1961
Insinööri, rakennustekniikka

Myynti- ja asiakkuusjohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011

Metsä Fibre Oy, Myynti- ja asiakkuusjohtaja (2011–)
Metso Paper (China) Co. Ltd, eri johtotehtäviä (2002–2011)
Valmet, eri tehtäviä (1987–2002)
Enso-Gutzeit, Application Engineer (1986–1987)
EPIS, European Pulp Industry Sector, hallituksen puheenjohtaja (2016–2018)
Valmet Xian Paper Machinery Co. Ltd, hallituksen jäsen (2003–2011)  
Metso Paper (China) Co. Ltd, hallituksen puheenjohtaja (2003–2011)  
Finnish Business Council Beijing, hallituksen jäsen (2004–2011)

Close

s. 1978
Kauppatieteiden maisteri

Talousjohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Metsä Fibre Oy, strategiajohtaja (2018–2019)
Metsä Fibre Oy, Group Controller (2010–2018)
Metsä Fibre Oy, Business Controller (2008–2010)
Metsä Fibre Oy, Assistant Controller (2006–2008)
Metsä Fibre Oy, Trainee (2005–2006)
UPM, logistics administrator (2004–2005)

Close

Kaija Pehu-Lehtonen

s. 1962
Diplomi-insinööri

Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Metsä Fibre Oy, Liiketoiminnan kehitysjohtaja (2010–)
Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy), eri johtotehtäviä 1997–2010
Kymmene Oy (nyk. UPM), Kuusanniemen sellutehdas, eri tuotanto- ja kehitystehtäviä (1986–1997)
VTT Oy, hallituksen jäsen (2015–)
Kemira Oyj, hallituksen jäsen (2004–2010)
Mittaportti Oy, hallituksen puheenjohtaja (2007–2009)
Oy Silva Shipping Ab, hallituksen jäsen (2009–)
CLIC Innovation Oy, hallituksen jäsen (2015–2018)
FIBIC Oy, hallituksen jäsen (2008–2015), hallituksen puheenjohtaja (2013–2015)
Metsäteollisuus ry, Tutkimus- ja teknologiavaliokunta, puheenjohtaja (2014–2016), jäsen (2013–)
FTP (Forest-Based Technology Platform), hallituksen puheenjohtaja (2013–2015)

Close

Jani Riissanen

​s. 1974
Maatalous- ja metsätaloustieteiden maisteri , metsänhoitaja

Sahaliiketoiminnan johtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Metsä Fibre Oy, sahaliiketoiminnan johtaja (2016–)
Metsä Wood, eri johtotehtäviä (2011–2016)
Metsäliitto/Finnforest, johtotehtäviä (2006–2011)
Metsäliitto, eri tehtäviä (1998–2006)

Close

Camilla Wikström

​s. 1970
Diplomi-insinööri

Selluliiketoiminnan tuotantojohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Metsä Fibre Oy, Selluliiketoiminnan tuotantojohtaja (2018–)
Metsä Fibre Oy, tehtaanjohtaja Äänekosken tehdas (2009–2017)
Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy), eri tehtäviä(2001–2008)
Herkules Ab, eri asiakas- ja myyntitehtäviä (1995–2001
Botnia Mill Service Oy, hallituksen jäsen (2018-)

Taloustietoa

Tuotantolaitokset

Johtava biotuotteiden valmistaja

Metsä Fibrellä on neljä sellutehdasta ja kuusi sahaa. Sellutehtaamme sijaitsevat Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella. Sahoista viisi sijaitsee Suomessa: Kyrössä, Lappeenrannassa, Merikarvialla, Rengossa ja Vilppulassa. Näiden lisäksi yhtiöömme kuuluu Metsä Svirin saha Venäjällä.

 

Tehokkuus maailman huippuluokkaa

 

Tehtaamme ovat erinomaisessa kunnossa, koska niihin investoidaan oikea-aikaisesti ja toimintaa parannetaan jatkuvasti. Tehtaat on rakennettu parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vaatimusten mukaisesti.

katso myös