​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Johtava bio­tuotteiden ja -energian valmistaja​

Pohjoisesta puusta biotuotteita kasvaville markkinoille.  ​​​​

Metsä fibre
Liikevaihto 1,9 miljardia
euroa
liiketulos
 306 miljoonaa
euroa
 ​​

Metsä Fibre lyhyesti

Vastuullista tuotantoa Metsä Fibressä

Johtava biotuotteiden valmistaja​

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Nordic Timber. ​

Valmistamme sellua ja muita biotuotteita neljällä tehtaalla Suomessa: Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 2,5 miljoonaa tonnia. Lisäksi Metsä Fibrellä on kuusi sahaa: Kyrössä, Lappeenrannassa, Merikarvialla, Rengossa ja Vilppulassa sekä Venäjällä sijaitseva Metsä Svirin saha.

Metsä Fibre on osa suomalaista metsäteollisuuskonserni Metsä Groupia. Metsä Fibren omistavat emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Board ja Itochu Corporation.


​​

Arvot ja strategia​

 

Metsä Fibren arvot​

Asiakkaan toiveisiin vastaavat tuotteet syntyvät uudistuvan ja osaavan henkilöstön käsissä. Henkilöstöämme ohjaavat yhteiset arvot: vastuullinen tuloksenteko, luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen. Toimimme arvojemme mukaan: sitoudumme jatkuvaan kehittämiseen, arvostamme toisiamme ja olemme tehokkaita.

Vastuullinen tuloksenteko tarkoittaa meille sitä, että parannamme yhtiön kannattavuutta ja kannamme samalla vastuumme ympäristöstä sidosryhmiämme kuunnellen. Konsernin kaikki muut arvot ovat vastuullisen tuloksenteon kulmakiviä.
Sulje

Luotettavuus

LuotettavuusMenestyksemme perustu​u pitkäjänteiseen yhteistyöhön sidosryhmiemme kanssa. Arvostamme toistemme työtä ja osaamista ja vahvistamme eri sidosryhmiemme luottamusta toimimalla johdonmukaisesti ja ennustettavasti.​
Sulje

Yhteistyö

​Kehitämme toimintaamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa ja jaamme tietoa sekä parhaita käytäntöjä toisillemme. Toimimme yhtenä konsernina hyödyntäen keskinäisiä synergioita ja luottaen yhteisiin etuihin.​
Sulje

Vastuullinen tuloksenteko

​Kannamme vastuumme ympäristöstä, yhteistyökumppaneistamme ja toisistamme menestyvän liiketoiminnan ja metsätalouden turvaamiseksi. Tuloksellisuus on välttämätön edellytys toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.​
Sulje

Uudistuminen

​​Tiedostamme tulevaisuuden haasteet ja uskallamme kyseenalaistaa ennakkoluulottomasti vanhat toimintatavat tarjotaksemme asiakkaillemme parempia tuotteita ja palveluja heidän liiketoimintojensa tueksi.​
​​​

Metsä Fibren strategia​: kohti pysyvää erinomaisuutta

Metsä Fibren strategisena tavoitteena on olla maailman paras ja kannattavin pohjoisen puuraaka-aineen jalostaja biotuotteiksi. Perustehtävämme mukaisesti luomme kestävää kasvua uusiutuvasta puuraaka-aineesta.

Olemme johtava biotuotteiden, kuten sellun, uusiutuvan energian, biokemikaalien ja sahatavaran valmistaja. Kestävä kehitys on olennainen osa kaikkea toimintaamme, ja toimimme kestävän biotalouden suunnannäyttäjänä. Huolehdimme ympäristö- ja kustannustehokkuudesta sekä tuotteiden korkeasta laadusta, ja pyrimme jatkuvan parantamisen kautta kohti pysyvää erinomaisuutta.

Strategiamme keskeisiä tavoitteita ovat asiakkaiden odotusten ylittäminen, erinomainen suorituskyky kaikessa toiminnassa, paras henkilöstö sekä edelläkävijyys ja rohkeus uudistua.

Omistajat

 
 

Olemme osa Metsä Groupia

Metsä Fibren omistavat emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta (50,1 %), Metsä Board (24,9 %) ja Itochu Corporation (25,0 %).

Metsä Fibre on osa Metsä Groupia, joka muodostuu Metsäliitto Osuuskunnasta, siihen kuuluvista Metsä Forestista ja Metsä Woodista sekä osuuskunnan tytäryhtiöistä Metsä Tissuesta, Metsä Boardista ja Metsä Fibrestä. Metsäliitto Osuuskunta on Metsä Groupin emoyritys, ja osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa.

Omistustausta ja liiketoimintarakenne erottavat Metsä Groupin kilpailijoista ja vahvistavat toiminnan pitkäjänteisyyttä. Osuuskunnan omistajajäsenten kautta Metsä Groupilla on käytettävissään merkittävä varanto ensiluokkaista puuraaka-ainetta, mikä antaa vakaan ja pitkäjänteisen perustan oman toiminnan ja tuotantolaitosten kehittämiseen. Metsä Group vastaa Metsä Fibren puunhankinnasta.

Organisaatio ja johto

Metsä Fibren organisaatio

Metsä Fibren toimintamalli ja yhtiörakenne ovat syntyneet asiakkaiden tarpeista. Liiketoimintaamme ohjaa kolme ydinprosessia: Johtaminen, Asiakkuus sekä Hankinta ja valmistus. Nämä prosessit määräävät yrityksen suunnan ja toimintamallin, jonka toteuttaa osaamiskeskuksiin sijoitettu henkilöstö.

Metsä Fibren liiketoimintaa tukevat myös Metsä Groupin konsernipalveluiden resurssit.

Metsä Fibren hallitus

Metsä Fibren ylin päättävä elin on hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Muut jäsenet ovat:

Martti Asunta, varapuheenjohtaja, Metsä Group, hallituksen puheenjohtaja

Mika Joukio, jäsen, Metsä Board, toimitusjohtaja

Esa Kaikkonen, jäsen, Metsä Group, strategiajohtaja, Metsä Wood, toimialajohtaja

Juha Mäntylä, jäsen, Metsä Forest, toimialajohtaja

Ichiro Kurashige, jäsen, Itochu, johtaja

 
 

Metsä Fibren johtoryhmä

Metsä Fibren johtoryhmän puheenjohtajana toimii Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen. Johtoryhmä vastaa operatiivisesta johtamisesta ja valmistelee hallitukselle annettavia esityksiä.

Ismo Nousiainen, toimitusjohtaja

Jari Forss, johtaja, henkilöstö

Ari Harmaala, johtaja, myynti- ja asiakkuus

Antti Kiljunen, johtaja, talous

Kaija Pehu-Lehtonen, johtaja, liiketoiminnan kehittäminen

Jani Riissanen, johtaja, sahaliiketoiminta

Camilla Wikström, tuotantojohtaja, selluliiketoiminta

Close

Ismo Nousiainen

s. 1966
Diplomi-insinööri

Toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Metsä Fibre Oy, toimitusjohtaja (2018–)
Metsä Fibre Oy, tuotantojohtaja (2008–2017)
Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy), eri johtotehtäviä (2001–2007)
Teknologian tutkimuskeskus VTT, eri tehtäviä (1996–2001)
Finntech Finnish Technology Ltd Oy, tutkija (1993–1996)
Mittaportti Oy, hallituksen puheenjohtaja (2008–2014)
Botnia Mill Service Oy, hallituksen jäsen (2007–2017)

Close

Jari Forss

s. 1962
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

Henkilöstöjohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Metsä Fibre Oy, henkilöstöjohtaja (2015 – )
Metsäteollisuus ry, työmarkkinajohtaja, varatoimitusjohtaja (2006 – 2015)
Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto, työmarkkinajohtaja, varatoimitusjohtaja (2001 – 2006)
Palvelutyönantajat, eri tehtäviä  (1985 – 2001)
Metsäteollisuus ry, työmarkkinavaliokunnan jäsen (2017 –)
Työtuomioistuin (2013 – 2014)
Johtamistaidon Opisto, hallituksen jäsen (2007 – 2011)
Työneuvosto (1997 – 1999)

Close

Ari Harmaala

s. 1961
Insinööri, rakennustekniikka

Myynti- ja asiakkuusjohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011

Metsä Fibre Oy, Myynti- ja asiakkuusjohtaja (2011–)
Metso Paper (China) Co. Ltd, eri johtotehtäviä (2002–2011)
Valmet, eri tehtäviä (1987–2002)
Enso-Gutzeit, Application Engineer (1986–1987)
EPIS, European Pulp Industry Sector, hallituksen puheenjohtaja (2016–2018)
Valmet Xian Paper Machinery Co. Ltd, hallituksen jäsen (2003–2011)  
Metso Paper (China) Co. Ltd, hallituksen puheenjohtaja (2003–2011)  
Finnish Business Council Beijing, hallituksen jäsen (2004–2011)

Close

s. 1978
Kauppatieteiden maisteri

Talousjohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Metsä Fibre Oy, strategiajohtaja (2018–2019)
Metsä Fibre Oy, Group Controller (2010–2018)
Metsä Fibre Oy, Business Controller (2008–2010)
Metsä Fibre Oy, Assistant Controller (2006–2008)
Metsä Fibre Oy, Trainee (2005–2006)
UPM, logistics administrator (2004–2005)

Close

Kaija Pehu-Lehtonen

s. 1962
Diplomi-insinööri

Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Metsä Fibre Oy, Liiketoiminnan kehitysjohtaja (2010–)
Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy), eri johtotehtäviä 1997–2010
Kymmene Oy (nyk. UPM), Kuusanniemen sellutehdas, eri tuotanto- ja kehitystehtäviä (1986–1997)
VTT Oy, hallituksen jäsen (2015–)
Kemira Oyj, hallituksen jäsen (2004–2010)
Mittaportti Oy, hallituksen puheenjohtaja (2007–2009)
Oy Silva Shipping Ab, hallituksen jäsen (2009–)
CLIC Innovation Oy, hallituksen jäsen (2015–2018)
FIBIC Oy, hallituksen jäsen (2008–2015), hallituksen puheenjohtaja (2013–2015)
Metsäteollisuus ry, Tutkimus- ja teknologiavaliokunta, puheenjohtaja (2014–2016), jäsen (2013–)
FTP (Forest-Based Technology Platform), hallituksen puheenjohtaja (2013–2015)

Close

Jani Riissanen

​s. 1974
Maatalous- ja metsätaloustieteiden maisteri , metsänhoitaja

Sahaliiketoiminnan johtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Metsä Fibre Oy, sahaliiketoiminnan johtaja (2016–)
Metsä Wood, eri johtotehtäviä (2011–2016)
Metsäliitto/Finnforest, johtotehtäviä (2006–2011)
Metsäliitto, eri tehtäviä (1998–2006)

Close

Camilla Wikström

​s. 1970
Diplomi-insinööri

Selluliiketoiminnan tuotantojohtaja, Metsä Fibre Oy Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Metsä Fibre Oy, Selluliiketoiminnan tuotantojohtaja (2018–)
Metsä Fibre Oy, tehtaanjohtaja Äänekosken tehdas (2009–2017)
Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy), eri tehtäviä(2001–2008)
Herkules Ab, eri asiakas- ja myyntitehtäviä (1995–2001
Botnia Mill Service Oy, hallituksen jäsen (2018-)

Taloustietoa

Historia

Sulje

Metsä Fibren tarina alkoi Kaskisista

Oy Metsä-Botnia Ab perustettiin vuonna 1973 rakentamaan sellutehdas Kaskisiin. Yhtiön perustajat olivat rahoitusyhtiö Metsäpohjanmaa, Nokia ja G.A. Serlachius. Valkaistun sulfaattisellun tuotanto käynnistyi Kaskisissa elokuussa 1977.

Sulje

Tehtaiden ympäristötehokkuus kasvaa

​Toinen sellutehdas rakennettiin Äänekoskelle. Käynnistyessään vuonna 1985 Äänekosken tehdas oli maailman suurimpia ja tehokkaimpia yksilinjaisia sellutehtaita. Tehdasta suunniteltaessa kiinnitettiin erityistä huomiota vesiensuojeluun ja laadukkaan tehdasympäristön suunnitteluun.

Metsä Fibren tehtaiden tuotantokapasiteettia on lisätty johdonmukaisesti laite- ja prosessi-investoinneilla, jotka ovat myös parantaneet ympäristönsuojelun tasoa. 1980-luvun lopulla tehtiin kauaskantoinen päätös lähteä kehittämään valkaisuprosessia, jossa happiyhdisteet korvaavat kloorikaasut. Happikaasuilla ja klooridioksidilla valkaistun ECF-sellun (Elemental Chlorine Free) tuotanto alkoi yhtiössämme ensimmäisensä Kaskisissa vuonna 1989.

Sulje

Kemin tehdas fuusioitiin

Metsäliiton Teollisuus ja G.A. Serlachius yhdistyivät 1986 Metsä-Serlaksi, josta tuli Metsä-Botnian suurin omistaja. Omistajapohja muuttui seuraavan kerran vuonna 1989, kun Nokia luopui omistuksestaan ja toiseksi pääomistajaksi tuli Yhtyneet Paperitehtaat.

Sellua ja kartonkia valmistava Kemi Oy fuusioitiin Metsä-Botniaan vuonna 1991. Äänekosken tehdas erotettiin Metsä-Botniasta omaksi Metsä-Serlan omistamaksi Metsä-Sellu-yhtiöksi.

Sulje

Rauman tehdas käynnistyi ja Joutsenon tehdas uudistettiin

​Metsä-Botnian pääomistajat päättivät rakentaa Raumalle TCF-sellua (Total Chlorine Free) valmistavan sellutehtaan. Erillisenä yhtiönä rakennettu Oy Metsä-Rauma Ab oli käynnistyessään vuonna 1996 maailman suurin yksilinjainen havusellun tuottaja. Metsä-Rauma fuusioitiin Metsä-Botniaan vuonna 2000. Vuonna 2016 Raumalla juhlitaan 20-vuotiasta tehdasta.

Metsä-Botnia osti Joutseno Pulpin sellutehtaan UPM:ltä vuonna 1997. Samassa yhteydessä Äänekosken tehdas siirtyi takaisin Metsä-Botnian omistukseen. Joutsenon tehdas uudistettiin täysin vuosien 1998–2001 aikana.

Sulje

Kansainvälistymisen aika

Saha Venäjälle vuonna 2006

Metsä-Botnia rakensi Venäjälle Podporodhjeen Svir Timberin sahan (nykyisin Metsä Svir) vuonna 2006. Metsä Svir on Metsä Fibren kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka omistuksessa on kaksi venäläistä puunkorjuuyhtiötä: ZAO Petrovles-Pasha ja ZAO Petrovles Podporozhje.

Uruguayn-sellutehdas starttasi vuonna 2007

Metsä-Botnian Uruguayn Fray Bentosin sellutehdasinvestointi valmistui marraskuussa 2007. Tehdas kasvatti yrityksen tuotantokapasiteettia miljoonalla tonnilla valkaistua eukalyptussellua.

Sulje

Uusi aikakausi alkaa

Metsä Groupin tytäryhtiöksi

​Vuonna 2009 Metsä-Botniasta tuli Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Group) tytäryhtiö, kun Metsäliitto Osuuskunnan ja M-realin omistus Metsä-Botniassa kasvoi yhteensä 83 prosenttiin. Samalla UPM osti Fray Bentoksen sellutehtaan joulukuussa 2009. Metsä-Botnian vanhin tehdas Kaskisissa suljettiin.

Metsä Groupin omistus vahvistui, kun Metsä-Botnia lunasti omia osakkeitaan UPM-Kymmeneltä, minkä seurauksena Metsäliitto Osuuskunnan ja M-realin omistusosuus nousi yhteensä 89 prosenttiin.

Japanilainen Itochu Metsä Fibren osaomistajaksi

Vuonna 2012 Metsä-Botniasta tuli Metsä Fibre Metsä Groupin yritysidentiteettiuudistuksen yhteydessä. Samana vuonna Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Board ja japanilainen Itochu Corporation sopivat yrityskaupasta, jolla Itochu hankki 24,9 prosentin strategisen omistuksen Metsä Fibrestä.

Järjestelyn jälkeen Metsä Fibren omistavat Metsäliitto Osuuskunta (50,2 %, Metsä Board (24,9 %) ja Itochu Corporation (24,9 %).

Sulje

Investointeja tulevaisuuteen

2010-luku on ollut Metsä Fibressä jatkuvan parantamisen ja suurten investointien aikaa.

Voitto Suomen Laatupalkintokilpailussa

Yhtiön jatkuva kehittämistyö huomioitiin valtakunnallisesti vuonna 2012, jolloin Metsä Fibre Oy voitti Suomen Laatupalkintokilpailun Excellence Finland 2012 suurten yritysten sarjassa Suomen kaikkien aikojen korkeimmalla pistemäärällä. Samana vuonna Metsä Fibre voitti myös vuoden laatuinnovaatiopalkintokilpailun kehittämällään Botnia FOX-laatuindeksillä, joka mittaa sellun laatua innovatiivisella tavalla.

Isoja investointeja Joutsenon tehtaalle

Vuosikymmenen alun isommat kehitystoimenpiteet painottuivat Joutsenon tehtaalle, jossa parannettiin ympäristötehokkuutta investoimalla vuonna 2012 kuoren kaasuttimeen, jonka ansiosta tehdas käyttää vain uusiutuvia biopolttoaineita normaaliajon aikana. Vuonna 2014 uusittiin Joutsenon tehtaan hakesiilo ja soodakattilan rakenteet, mikä paransi tehtaan ajettavuutta, energiatehokkuutta ja vähensi ilmapäästöjä.

Joutsenon tehtaan merkittävin investointi tehtiin vuonna 2013, jolloin koko sellunvalmistus muutettiin polysulfidia käyttäväksi prosessiksi. Uudella prosessilla valmistetut Botnia Nordic + -sellut voittivat myöhemmin Suomen Laatukeskuksen myöntämän Suomen Laatuinnovaatio 2013 -palkinnon.


Äänekoskelle uusi biotuotetehdas

Vuosikymmenen merkittävin investointimme biotuotetehdas, jota rakennetaan Äänekoskelle nykyisen tehtaan alueelle. Noin 1,2 miljardin hanke on Suomen metsäteollisuuden suurin investointi. Tuotantokapasiteetiltaan 1,3 miljoonan sellutonnin tehdas käynnistyy vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä.

Tuotantolaitokset

Johtava biotuotteiden valmistaja

Olemme kansainvälisillä markkinoilla toimiva sellu- ja sahateollisuusyritys, jolla on neljä tehdasta ja kuusi sahaa.​

Metsä Fibrellä on neljä tehdasta ja viisi sahaa Suomessa ja Metsä Svirin saha Venäjällä.

Sellua tuottavat tehtaat sijaitsevat Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella. Vuonna 2017 sellutehtaiden yhteenlaskettu tuotantomäärä oli 2,5 miljoonaa tonnia valkaistua havu- ja koivusellua. Tehtaat käyttivät puuta noin 12,6 miljoonaa kuutiota. Metsä Fibre rakensi Äänekoskelle uuden sukupolven biotuotetehtaan, joka on metsäteollisuushistorian suurin investointi Suomessa. Biotuotetehdas käynnistettiin suunnitellusti elokuussa 2017.

Sahoista viisi sijaitsee Suomessa: Kyrössä, Lappeenrannassa, Merikarvialla, Rengossa ja Vilppulassa. Näiden lisäksion Metsä Svirin saha Venäjällä.

Tehokkuus maailman huippuluokkaa

Tehtaamme ovat erinomaisessa kunnossa, koska niihin investoidaan oikeaan aikaan ja toimintaa parannetaan jatkuvasti. Tehtaat on rakennettu parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimusten mukaisesti. Tehtaiden päästöt ovat Euroopan komission vahvistamaien parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) tasojen mukaisia.

Tutustu
sell​un­valmistukseen​​

Lue lisää