​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Johtava bio­tuotteiden ja -energian valmistaja​

Pohjoisesta puusta biotuotteita kasvaville markkinoille.  ​​​​

Metsä fibre
Liikevaihto 2,5 miljardia
euroa
liiketulos
 669 miljoonaa
euroa
 ​​

Metsä Fibre lyhyesti

Vastuullista tuotantoa Metsä Fibressä

Johtava biotuotteiden valmistaja​

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Nordic Timber. ​

Valmistamme sellua ja muita biotuotteita neljällä tehtaalla Suomessa: Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella. Lisäksi meilläon kuusi sahaa: Suomessa sijaitsevat sahat Kyrössä, Lappeenrannassa, Merikarvialla, Rengossa ja Vilppulassa sekä Venäjällä sijaitseva Metsä Svirin saha.


​​

Arvot

 

Metsä Fibren arvot​

Asiakkaan toiveisiin vastaavat tuotteet syntyvät uudistuvan ja osaavan henkilöstön käsissä. Henkilöstöämme ohjaavat yhteiset arvot: vastuullinen tuloksenteko, luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen. Toimimme arvojemme mukaan: sitoudumme jatkuvaan kehittämiseen, arvostamme toisiamme ja olemme tehokkaita.

Sulje

Luotettavuus

LuotettavuusMenestyksemme perustu​u pitkäjänteiseen yhteistyöhön sidosryhmiemme kanssa. Arvostamme toistemme työtä ja osaamista ja vahvistamme eri sidosryhmiemme luottamusta toimimalla johdonmukaisesti ja ennustettavasti.​
Sulje

Yhteistyö

​Kehitämme toimintaamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa ja jaamme tietoa sekä parhaita käytäntöjä toisillemme. Toimimme yhtenä konsernina hyödyntäen keskinäisiä synergioita ja luottaen yhteisiin etuihin.​
Sulje

Vastuullinen tuloksenteko

​Kannamme vastuumme ympäristöstä, yhteistyökumppaneistamme ja toisistamme menestyvän liiketoiminnan ja metsätalouden turvaamiseksi. Tuloksellisuus on välttämätön edellytys toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.​
Sulje

Uudistuminen

​​Tiedostamme tulevaisuuden haasteet ja uskallamme kyseenalaistaa ennakkoluulottomasti vanhat toimintatavat tarjotaksemme asiakkaillemme parempia tuotteita ja palveluja heidän liiketoimintojensa tueksi.​

Strategia

Metsä Fibren strategia

Kohti pysyvää erinomaisuutta

Tavoitteemme on selkeä: haluamme olla maailman paras ja kannattavin pohjoisen puuraaka-aineen jalostaja biotuotteiksi.

 

LUE LISÄÄ

Omistajat

 
 

Olemme osa Metsä Groupia

Metsä Fibren omistavat emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta (50,1 %), Metsä Board (24,9 %) ja Itochu Corporation (25,0 %).

Metsä Fibre on osa Metsä Groupia, joka muodostuu Metsäliitto Osuuskunnasta, siihen kuuluvista Metsä Forestista ja Metsä Woodista sekä osuuskunnan tytäryhtiöistä Metsä Tissuesta, Metsä Boardista ja Metsä Fibrestä. Metsäliitto Osuuskunta on Metsä Groupin emoyritys, ja osuuskuntaan kuuluu noin 103000 metsänomistajaa.

Omistustausta ja liiketoimintarakenne erottavat Metsä Groupin kilpailijoista ja vahvistavat toiminnan pitkäjänteisyyttä. Osuuskunnan omistajajäsenten kautta Metsä Groupilla on käytettävissään merkittävä varanto ensiluokkaista puuraaka-ainetta, mikä antaa vakaan ja pitkäjänteisen perustan oman toiminnan ja tuotantolaitosten kehittämiseen.

Organisaatio ja johto

Metsä Fibren organisaatio

Metsä Fibren toimintamalli ja yhtiörakenne ovat syntyneet asiakkaiden tarpeista. Liiketoimintaamme ohjaa neljäydinprosessia: Johtaminen, Asiakkuus, Tuotanto sekä Puunhankinnan ohjaus.

Taloustietoa

Tuotantolaitokset

Johtava biotuotteiden valmistaja

Metsä Fibrellä on neljä sellutehdasta ja kuusi sahaa. Sellutehtaamme sijaitsevat Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella. Sahoista viisi sijaitsee Suomessa: Kyrössä, Lappeenrannassa, Merikarvialla, Rengossa ja Vilppulassa. Näiden lisäksi yhtiöömme kuuluu Metsä Svirin saha Venäjällä.

katso myös