Biotuotteet 

Uuden sukupolven energiatehokas sellutehdas toimii biotuotetehtaan ytimenä. Sellun ohella biotuotetehdas tuottaa monipuolisesti myös muita biotuotteita. Sivuvirroista valmistettavien biotuotteiden osuus tehtaan liikevaihdosta on 20 prosenttia ja kasvaa edelleen vaiheittain.

Biotuotetehtaan tuotevalikoiman ydin muodostuu tuotteista, joita valmistetaan jo nykyisillä sellutehtailla:

  • Korkealaatuiset havu- ja koivusellut mm. paperin, pehmopaperin ja kartongin raaka-aineeksi.
  • Mäntyöljy ja tärpätti. Mäntyöljyä hyödynnetäänesimerkiksi liimojen, maalien, musteiden ja biopolttoaineiden valmistuksessa. Tärpättiä käytetään muun muassa hajusteiden ja maalien valmistuksessa.
  • Bioenergiatuotteet eli biosähkö, prosessihöyry, kaukolämpö ja kuoripohjainen kiinteä polttoaine. Kaukolämpöä voi hyödyntää muun muassa Äänekosken kaupunki.


Biotuotekonseptin täydentäminen etenee suunnitellusti

Biotuotetehtaan yksi keskeisistä lähtökohdista on laajentaa tuotevalikoimaa täysin uusiin
biotuotteisiin. Uusia tuotteita biotuotekonseptissa ovat tuotekaasu, rikkihappo sekä biopelletit ja -kaasu.

  • Puun kuoresta valmistetaan tuotekaasua biotuotetehtaan omaan käyttöön, minkä ansiosta tehdas ei tarvitse lainkaan fossiilista energiaa. Uusiutuvalla tuotekaasulla korvataan noin 45 000 kuutiometriä raskasta polttoöljyä vuodessa.
  • Biotuotetehtaan rikkihappolaitoksella jalostetaan hajukaasuista rikkihappoa tehtaan omaan käyttöön. Kyseessä on ensimmäinen sellunvalmistusprosessiin yhdistetty rikkihappolaitos maailmassa. Tämä vie biotuotetehtaan merkittävästi lähemmäs suljettua kemikaalikiertoa.
  • Biotuotetehtaan yhteydessä toimiva biokaasulaitos valmistaa biopellettejä ja tulevaisuudessa biokaasuatehtaan puupohjaisista lietteistä.Biokaasulaitoksessa muunnamme biotuotetehtaan prosessissa syntyvät jätevesilietteet lisäarvotuotteiksi.

Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Springin ja japanilaisen Itochu Corporationin yhteisyritys investoi noin 40 miljoonaa euroa Äänekoskelle biotuotetehtaan yhteyteen rakennettavaan tekstiilikuitua valmistavaan teolliseen koetehtaaseen. Koetehtaantuotanto käynnistyi alkusyksyllä 2020. Koetehtaassa käytettävä tekstiilikuitukonsepti on suoraliuotusmenetelmä, joka hyödyntää täysin uutta, sellua liuottavaa yhdistettä. Raaka-aineena käytetään Äänekosken biotuotetehtaan valmistamaa ei-kuivattua paperisellua. Uusi menetelmä on nykyisiä tekstiilikuidun tuotantovaihtoehtoja ympäristöystävällisempi.

Metsä Springin ja Valmetin rakentamassa 3D-kuitutuotteen koelaitoksessa Äänekoskella testataan ja kehitetään puolestaan uudentyyppisen pakkausratkaisun valmistusmenetelmää.

Lue lisää Metsä Springin hankkeista

Tutkimme useita prosesseja ja tuotepolkuja, jotka toteutuvat vaiheittain.

Resurssitehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa

Uudessa biotuotetehtaassa raaka-aineet ja sivuvirrat hyödynnetään biotuotteina ja bioenergiana sataprosenttisesti. Biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Kaikki tehtaan tarvitsema energia tuotetaan tuotannon sivuvirroista. Tehtaan sähköenergian omavaraisuusaste on 240 %.

Biotuotetehdas tukee Suomea uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa. Tehdas lisäsiuusiutuvan energian osuutta Suomessa noin kahdella prosenttiyksiköllä. Tehtaan tuottama sähkö vastaa 2,5 prosenttia Suomen koko sähköntuotannosta.


Ainutaatuinen yritysekosysteemi

Biotuotetehtaan liiketoimintamalli perustuu tehokkaaseen kumppanuusverkostoon, jossa uusien tuotteiden jalostaminen on arvoketjun eri osaajien yhteistyötä.Ekosysteemissä toimii erikokoluokan ja kehitysvaiheen yrityksiä, jotka keskittyvät esimerkiksi biomateriaaleihin ja bioenergiaan.

Biotuotetehtaan mahdollistama ekosysteemi on ainutlaatuinen maailmassa:

  • Syntyvät arvoketjut ulottuvat laajalle.
  • Uusien prosessien liittyminen biotuotetehtaaseen tuo synergiaetuja koko systeemiin.
  • Yhteistyötä tehdään tiiviisti Äänekosken kaupungin kanssa esimerkiksi kaukolämmön tuotannossa.
  • Merkittävä mahdollisuus pk-yrityksille; luo mahdollisuuden valmistaa innovatiivisia korkean jalostusarvon biotuotteita.Lue lisää biotuotetehtaasta