Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Tehdas käynnistettiin elokuussa 2017, ja se saavutti täyden tuotantokapasiteettinsa elokuussa 2018.

Biotuotetehdas valmistaa havu- ja koivusellua kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Valtaosa sellusta myydään Suomen ulkopuolelle, pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan.

Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa sellun lisäksi paljon muita erilaisia biotuotteita, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeen, eikä käytä fossiilisia polttoaineita. Tavoitteena on, että puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti. Selluntuotannon sivuvirroista saatavia biotuotteita ovat mäntyöljy, tärpätti, bioenergia, tuotekaasu ja rikkihappo. Mahdollisia uusia jalosteita biotuotetehtaalla ovat sellupohjaiset tekstiilikuidut, biokomposiitti ja ligniinijalosteet. Tutkimme useita prosesseja ja tuotepolkuja, jotka toteutuvat vaiheittain.


Yhteystiedot


  

Video: Uuden sukupolven biotuotetehdas 

Lue lisää biotuotetehtaasta

Ajo-ohje tehtaalle

Values guide Metsä Group's operations

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan osoite on Sarvelantie 1

Henkilöautolla saapuvien kulku biotuotetehtaalle on Sarvelantien kautta. Tehdasaluetta lähestyttäessä Sarvelantien vasemmalla puolella on P5-parkkialue, jossa on merkityt vieraspaikat. Tehdasalueelle pääseminen edellyttää voimassaolevan kulkuluvan. Ota yhteyttä tehtaan yhteyshenkilöön ennen alueelle saapumista. Paikoitukset ja liikkuminen tehdasalueella opasteiden ja vierailusta vastaavan antamien ohjeiden mukaisesti.

Kemikaali- ja tuoteautot tulevat mitta-asemalle punnitukseen Äänekoskentien kautta, puu- ja hakeautot puolestaan Tehtaankadun kautta. Alueella on opasteet raskasta liikennettä varten.