Mikä biotuotetehdas?

Kyseessä on maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas. Se tuottaa korkealaatuisen havu- ja koivusellun ohella monipuolisesti myös muita erilaisia biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, bioenergiaa, tuotekaasua jarikkihappoa. Mahdollisia uusia, tuotannon sivuvirroista saatavia jalosteita ovat tekstiilikuidut ja ligniinijalosteet. Tehdas on suunniteltu alusta lähtien niin, että se mahdollistaa monipuolisen tuotevalikoiman, ja erilaisia biotuotteita valmistava ainutlaatuinen yritysten muodostama biotalouden ekosysteemi laajenee entisestään.


Biotuotetehtaan selluntuotannon kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Biotuotetehdas käynnistettiin suunnitelman mukaisesti aikataulussa ja budjetissa 15.8.2017 kello 6 aamulla. Täyden tuotantokapasiteetin tehdas saavutti suunnitellusti elokuussa 2018.


Miksi biotuotetehdas rakennettiin?

 • Havusellun globaali kysyntä kasvaa tasaisesti.
 • Markkinahavusellun kysyntä oli noin 24 milj. tonnia vuonna 2014, ja sen ennustetaan kasvavan noin 26 milj. tonniin vuoteen 2025 mennessä. Kasvu on vahvinta Aasiassa, erityisesti Kiinassa.
 • Korkealaatuista pohjoista havukuitua käyttävän tehtaan hintakilpailukyky on hyvä.
 • Biotuotetehdasinvestointi tukee Metsä Fibren kasvua ja parantaa pitkän aikavälin kannattavuutta hyödyntämällä vahvaa havusellumarkkinaa ja tarjolla olevaa havupuun kestävästi korjattavaa hakkuuylijäämää Suomessa.


Minne?

 • Tehdas rakennettiin Äänekosken aiemman sellutehtaan alueelle ja osittain sen paikalle olemassa olevan metsäteollisuuden yhteyteen. Aiempi, vuonna 1985 käynnistetty sellutehdas ajettiin alas ennen uuden biotuotetehtaan käynnistämistä. Vanhan tehtaan purkutoimetvalmistuivatmaaliskuussa 2019.
 • Sijainti on raaka-aineen saatavuuden kannalta ihanteellinen, ja logistiset verkostot ovat valmiiksi olemassa.
 • Biotuotetehdas laajentaa entisestään biotalouteen keskittyneiden yritysten monipuolista ekosysteemiä, joka synnyttää ja tuottaa tulevaisuuden biotuotteita puuraaka-aineesta.


Biotuotetehtaan vaikutukset

 • Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi luo Suomeen arviolta yli 0,5 mrd. euron tulovaikutuksen vuosittain.
 • Viennin vuotuinen arvon lisäys on 0,5 mrd. euroa.
 • Biotuotetehdas monipuolistaa maamme metsä- ja biotalouden rakennetta ja laajentaa tuotevalikoimaa korkean lisäarvon tuotteilla.
 • Rakennusajan työllistävä kokonaisvaikutus oli yli 6 000 henkilötyövuotta.
 • Työllistävä vaikutus koko arvoketjussa Suomessa on yli 2 500 työpaikkaa, joista uusia on noin 1 500.
 • Merkittävimmättyöllistämisvaikutukset kohdistuvatmetsätalouteen ja kuljetuksiin.
 • Biotuotetehdas tukee Suomea uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa. Se tuottaa sähköä 2,4 kertaa enemmän kuin itse tarvitsee. Tehdas tuottaa sähköä 1,8 terawattituntia vuodessa, mikä vastaa 2,5 prosenttia Suomen koko sähköntuotannosta.
 • Tehdas lisää uusiutuvan energian osuutta Suomessa yli kahdella prosenttiyksiköllä.
 • Uusi biotuotetehdas alittaa Äänekosken aiemman sellutehtaan ympäristöluvan päästörajat lähes kolminkertaistuvasta tuotannosta huolimatta.
 • Biotuotetehdas käyttää vuodessa 6,5 miljoonaa kuutiometriä puuta, josta valtaosa tulee Suomesta. Tehtaassa käytettävä puuraaka-aine on sataprosenttisesti jäljitettävissä, ja siitä yli 90 prosenttia on sertifioitua.
 • Äänekosken keskeinen sijainti ja Metsäliitto Osuuskunnan laaja jäsenpohja turvaavat puun hankintaa.

 

"

Lue lisää biotuotetehtaasta