Kemin sellutehdas

 
 

Metsä Fibren Kemin tehdas

Trävaruaktiebolaget Kemi aloitti sahaustoiminnan vuonna 1893, ja sellua Kemissä on tehty vuodesta 1919 alkaen. Kemin sellutehdas on pääosin uusittu 1980-luvulla.

kemin tehtaan Historia:

1893 Trävaruaktiebolaget Kemi perustettiin
1919 käynnistyi sulfiittiselluloosatehdas
1927 käynnistyi sulfaattisellutehdas
1980–1990 mittava uudistusohjelma
1991 Kemi Oy fuusioitiin Metsä-Botniaan
2002 kartonkitehtaan liiketoiminta eriytettiin omaksi yhtiökseen Kemiart Liners Oy:ksi
2003 uusi haihduttamo otetaan käyttöön
2010 uudelleeninvestointi kaustisointiin
2011 uudet kaustisointi- ja vesilaitokset otettiin käyttöön
2016 uusi ostohakkeen vastaanottoasema käyttöön

Ajo-ohje tehtaalle

Metsä Fibren Kemin tehtaiden osoite on Tehdastie 94

Seuraa alueella olevia henkilöliikenteen sekä puu- ja kemikaaliautojen opasteita.

tehdas kartalla

Muut sellutehtaat