Metsä Fibren Kyrön saha

Perustiedot

Tuotantokapasiteetti: 235 000 m3/v mäntysahatavaraa

Mäntysahatavaran käyttökohteita:

  • Korkealaatuiset liimapuut, hirsitalot ja puusepänteollisuus
  • Teollinen höyläys, ikkunoiden ja ovien valmistus sekä sormijatkaminen
  • Pakkausteollisuus
  • Listat
  • Lämpöpuu

Viennin osuus: noin 80 %
Henkilöstö: 71
Puunkäyttö: 491 000 m3 vuodessa
Sertifioidun puun osuus: 98 %


Historia

1875 Kauppias Afltan perusti sahan
1985 Metsäliitto osti sahan
1999 Nimi muuttui Finnforest Oy:ksi
2011 Automaattinen tukin pyöristys
2012 Yhtenäinen Metsä identiteetti, puutuoteteollisuudesta tuli Metsä Wood
2016 Metsä Groupin suomalaiset sahat osaksi Metsä Fibreä
2018 Uuden sukupolven röntgenlaite, kuorimon modernisointi, tuotekamera ja
trimmeri

Metsä Fibre Oy
Kyrön saha
Tehdaspäällikkö: Jorma Nieminen