Lappeenrannan saha valmistaa mäntysahatavaraa useille teollisuudenaloille. Mäntysahatavaran käyttökohteita ovat mm:

  • Korkealaatuiset liimapuut, hirsitalot ja puusepänteollisuus
  • Teollinen höyläys, ikkunoiden ja ovien valmistus sekä sormijatkaminen
  • Pakkausteollisuus
  • Listat
  • Lämpöpuu

Lappeenrannan sahan tuotannosta noin 70 % menee vientimarkkinoille.

Metsäliitto Osuuskunta päätti sahan rakentamisesta vuonna 1960 ja tuotanto käynnistyi 1963.

yhteystiedot

Metsä Fibre Oy
Lappeenrannan saha
Metsäsaimaankatu 5
53950 LAPPEENRANTA

Puhelin:010 467 4299

Sahanjohtaja
Anssi Meuronen

etunimi.sukunimi[at]metsagroup.com
Muut sahat