Rauman sellutehdas

 
 

Metsä Fibren Rauman tehdas

Rauman sellutehtaamme käynnistyi vuonna 1996, jolloin siitä tuli maailman ensimmäinen pelkästään kloorittoman TCF-sellun tuotantoon suunniteltu tehdas. Rauman tehtaalla investoitiin valkaisutavanmuutokseen, ja kesällä 2007 alkoi ECF-havusellun valmistus.

Metsä Fibre Rauman sellutehtaan, UPM Rauman paperitehtaiden sekä Rauman kaupungin jätevesien yhteispuhdistus alkoi vuonna 2002. Yhteispuhdistamossa kaikkien osapuolten jätevedet käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Tutkimusten mukaan yhteispuhdistusprosessissa yhdyskuntajätevesien haitalliset ravinteet typpi ja fosfori pystytään hyödyntämään lähes sataprosenttisesti metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamolla. Vesistötutkimusten mukaan yhteispuhdistukseen siirtyminen näkyy vesistötilan paranemisena.

Rauman tehdas edustaa perusratkaisultaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja lukeutuu Suomen energiaomavaraisimpiin sellutehtaisiin. Vuonna 2015 Rauman tehtaalle investoitiin uuteen hajukaasukattilaan, millä on lisätty hajukaasujen käsittelyn kapasiteettia. Samassa yhteydessä hajukaasujen käsittelyä ja keräilyä parannettiin. Hajukaasukattila toimii varapolttopaikkana sellutehtaalla.

Rauman tehtaan historia

1996 Tehdas käynnistyi
2000 Metsä-Rauma fuusioitiin Metsä-Botniaan
2002 Rauman metsäteollisuuden ja kaupungin jäteveden yhteispuhdistus
2007 ECF-havusellun valmistus alkaa
2015 Rauman tehtaalla valmistuu 10. miljoonas sellutonni
2015 Hajukaasukattilainvestointi
2016 Rauman tehdas 20 vuotta

Ajo-ohje tehtaalle

Metsä Fibren Rauman sellutehtaan osoite on Maanpääntie 9

Saapuessasi Raumalle, seuraa Metsäteollisuus-opastetta, joka vaihtuu Metsä-opasteeksi. Raskas liikenne ajaa Metsä-opasteen, jossa rekan kuva, mukaan Hankkarintie 11. Henkilöautot ajavat Metsä-opasteen, jossa pikkuauton kuva, mukaan Maanpääntie 9.

tehdas kartalla