Metsä Fibren Rauman saha

Metsä Fibre rakentaa Raumalle maailman moderneimman sahan

Metsä Fibre rakentaa uuden mäntysahan Raumalle. Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa. Rakennustyöt on aloitettu keväällä 2020 ja tuotanto käynnistyy sahalla vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana.

Raumalle rakennettava saha on kaikkien aikojen suurin sahainvestointi Suomessa. Rakennettava saha tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa. Esimerkiksi konenäön hyödyntäminen sahaprosessin eri vaiheissa on merkittävä uudistus, eikä vastaavaa teknologiaa ole vielä käytössä sahateollisuudessa muualla.

Uusi teknologia mahdollistaa myös siirtymisen työpisteiltä valvomotyöskentelyyn ja jatkuvaan käyntiin. Rauman sahan tulevassa toimintamallissa keskeistä on henkilöstön moni- ja syväosaaminen sekä käyttäjäkunnossapito.

RAUMAN SAHA LUKUINA:

  • Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa.
  • Saha työllistää suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussa noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta.
  • Sahan vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa.
  • Vuotuinen Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla on noin 1,5 miljoonaa kuutiota.
  • Tuotanto käynnistyy sahalla vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana.

Sahan ja sellutehtaan muodostaman integraatin synergioita hyödynnetään energiatuotannossa, sivuvirtojen hyödyntämisessä, logistiikassa ja palveluissa.

Sahan ympäristövaikutukset minimoidaan, ja esimerkiksi melun hallinta on huomioitu suunnitteluvaiheesta alkaen niin rakentamisessa kuin laite- ja konevalinnoissakin.


 


Uutisia projektin etenemisestä

Yhteistyökumppanit


Metsä Fibre on solminut Rauman sahan päälaitteisiin ja järjestelmiin liittyvät sopimukset. Rauman sahan rakentamisen kotimaisuusaste on korkea, noin 70 prosenttia. Rakentamisvaihe työllistää noin 1 500 henkilöä.


Yhteystiedot


Values guide Metsä Group's operations
Ismo nousiainen

Toimitusjohtaja
+358 50 5987 378
ismo.nousiainen[at]metsagroup.com

HARRI HAAPANIEMI

Projektijohtaja
+358 500361 632
harri.haapaniemi[at]metsagroup.com

leena salminen

Viestintäpäällikkö
+358 50 5989 301
leena.salminen[at]metsagroup.com

LIISA-MAIJA PERÄVAINIO

Sahanjohtaja, henkilöstön rekrytointi, koulutus ja toimintamallit
+358 40 5103 304
liisa-maija.peravainio[at]metsagroup.com

jaakko vierola

Tekninen johtaja, turvallisuudesta vastaava ja tekninen toteutus
+358 50 073 2430
jaakko.vierola[at]metsagroup.com

jarkko vihervuori

Tekninen johtaja, sähköautomaatio ja kunnossapito
+358 50 5988 787
jarkko.vihervuori[at]metsagroup.com

Yleinen palaute ja kyselyt koskien Rauman sahaprojektia myös sähköpostitse osoitteella raumansaha[at]metsagroup.com


METSÄ FIBRE OY
Rauman sahaprojekti
PL 165
26101 Rauma

Käyntiosoite:
Maanpääntie 6
26820 Rauma

Yhteydenottolomake


Muut sahat