Metsä Fibren Rauman sahan hankesuunnittelu

Metsä Fibren Rauman sahan hankesuunnittelu

 

Metsä Fibre on käynnistänyt hankesuunnittelun mäntysahan rakentamisesta Rauman tehdasalueelleen. Sahan arvioitu tuotanto olisi noin 750 000 kuutiometriä vuodessa, ja sen on tarkoitus olla modernein ja tehokkain laitos alallaan koko maailmassa. Sahalinjan uuden teknologian ja datan hyödyntämisen taso nostetaan selvästi nykyisiä sahalaitoksia korkeammalle.

Investoinnin arvo olisi noin 200 miljoonaa euroa. Se työllistäisi suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutus arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla olisi noin 1,5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Uusi sahatavaratuotanto myytäisiin pääasiassa eurooppalaisille sekä aasialaisille asiakkaille. Varsinainen investointipäätös sahan mahdollisesta rakentamisesta arvioidaan tehtävän alkuvuonna 2020.

”Metsä Fibren ainutlaatuisessa biotuotekonseptissa keskeistä on puuraaka-aineen 100-prosenttinen hyödyntäminen. Tukit hyödynnetään sahatavarana ja kuitupuu selluna ja muina biotuotteina. Sahatavaran ja sellun kysyntä kasvaa globaalisti. Rauman uuden sukupolven saha mahdollistaisivat liiketoimintamme merkittävän kasvun. Sahan raaka-aineena käytetään tukkipuuta. Sahatavaran valmistuksessa syntyvät kuori ja puru hyödynnetään bioenergiana ja hake sellun raaka-aineena. Sellutuotannossa syntyy bioenergiaa, jota hyödynnetään sahalla ja loppu myydään valtakunnan verkkoon. Sahainvestoinnin myötä koko Rauman tehdasintegraatti voisi toimia ilman fossiilisia polttoaineita”, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen sanoo.

Rauman mäntysahan hankesuunnittelun organisaatio

Metsä Groupin Rauman mäntysahan hankesuunnittelun projektijohtajana toimii Harri Haapaniemi. Projektiryhmän muut jäsenet ovat:

 • Mikko Peltomäki, tekninen konsepti ja toteutus
 • Liisa-Maija Perävainio, henkilöstön koulutus, toimintamallit ja rekrytointi
 • Jarkko Vihervuori, sähköautomaatio ja kunnossapito
 • Leena Salminen, viestintä
 • Arto Kankaanpää, hankinta
 • Ilkka Saastamoinen, työmaapalvelut ja integraattiliittymät
 • Juhani Pirttimaa, rakentaminen
 • Mikko Lintula, mittaustekniikka ja konenäkö
 • Karla Salonen, projektiassistentti
 • Tommi Pykäläinen, turvallisuuspäällikkö
 • Jaana Saarnio, controller

yhteystiedot

Harri Haapaniemi
Projektijohtaja

Leena Salminen
Viestintä

sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@
metsagroup.com

 


Uutisia hankkeen etenemisestä

Yhteystiedot


Ismo nousiainen

Toimitusjohtaja
+358 50 5987 378
ismo.nousiainen[at]metsägroup.com

HARRI HAAPANIEMI

Projektijohtaja
+358 500 361 632
harri.haapaniemi[at]metsagroup.com

leena salminen

Viestinnän asiantuntija
+358 50 5989 301
leena.salminen[at]metsägroup.com

Mikko peltomäki

Tekninen konsepti ja toteutus
+358 50 3441 842
mikko.peltomaki[at]metsägroup.com

jarkko vihervuori

Sähköautomaatio ja kunnossapito
+358 50 5988 787
jarkko.vihervuori[at]metsägroup.com

liisa-maija perävainio

Henkilöstön rekrytointi, koulutus ja toimintamallit
+358 40 5103 304
liisa-maija.peravainio[at]metsägroup.com

juhani pirttimaa

Rakentaminen
+358 40 6473 303
juhani.pirttimaa[at]metsägroup.com

Muut sahat