Metsä Fibren Rauman sahan hankesuunnittelu

Metsä Fibren Rauman sahan hankesuunnittelu

Metsä Fibre on käynnistänyt hankesuunnittelun mäntysahan rakentamisesta Rauman tehdasalueelleen. Sahan arvioitu tuotanto olisi noin 750 000 kuutiometriä vuodessa, ja sen on tarkoitus olla modernein ja tehokkain laitos alallaan koko maailmassa. Sahalinjan uuden teknologian ja datan hyödyntämisen taso nostetaan selvästi nykyisiä sahalaitoksia korkeammalle.

Investoinnin arvo olisi noin 200 miljoonaa euroa. Se työllistäisi suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutus arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla olisi noin 1,5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Uusi sahatavaratuotanto myytäisiin pääasiassa eurooppalaisille sekä aasialaisille asiakkaille. Varsinainen investointipäätös sahan mahdollisesta rakentamisesta arvioidaan tehtävän alkuvuonna 2020.

”Metsä Fibren ainutlaatuisessa biotuotekonseptissa keskeistä on puuraaka-aineen 100-prosenttinen hyödyntäminen. Tukit hyödynnetään sahatavarana ja kuitupuu selluna ja muina biotuotteina. Sahatavaran ja sellun kysyntä kasvaa globaalisti. Rauman uuden sukupolven saha mahdollistaisivat liiketoimintamme merkittävän kasvun. Sahan raaka-aineena käytetään tukkipuuta. Sahatavaran valmistuksessa syntyvät kuori ja puru hyödynnetään bioenergiana ja hake sellun raaka-aineena. Sellutuotannossa syntyy bioenergiaa, jota hyödynnetään sahalla ja loppu myydään valtakunnan verkkoon. Sahainvestoinnin myötä koko Rauman tehdasintegraatti voisi toimia ilman fossiilisia polttoaineita”, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen sanoo.

Rauman mäntysahan hankesuunnittelun organisaatio

Metsä Groupin Rauman mäntysahan hankesuunnittelun projektijohtajana toimii Harri Haapaniemi. Projektiryhmän muut jäsenet ovat:

 • Mikko Peltomäki, tekninen konsepti ja toteutus
 • Liisa-Maija Perävainio, henkilöstön koulutus, toimintamallit ja rekrytointi
 • Jarkko Vihervuori, sähköautomaatio ja kunnossapito
 • Leena Salminen, viestintä
 • Arto Kankaanpää, hankinta
 • Ilkka Saastamoinen, työmaapalvelut ja integraattiliittymät
 • Jouko Riippi, kunnossapidon toimintamalli ja järjestelmät
 • Juhani Pirttimaa, rakentaminen
 • Mikko Lintula, mittaustekniikka ja konenäkö
 • Jussi Rantala, hallinto
 • Karla Salonen, projektiassistentti
 • Tommi Pykäläinen, turvallisuuspäällikkö (1.12.2019 alkaen)

yhteystiedot

Harri Haapaniemi
Projektijohtaja

Leena Salminen
Viestintä

sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@
metsagroup.comUutiset ja tiedotteet