Sahatavaran valmistusprosessi


Metsä Fibre on Suomen suurin sahatavaran tuottaja. Tuotteidemme raaka-aineena on laadukas pohjoinen kuusi- ja mäntytukki. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat raaka-aineen laatuun nähden optimaalisella alueilla.

Tunnemme aina käyttämämme puun alkuperän, ja yli 90 prosenttia käyttämästämme tukkipuusta on peräisin sertifioiduista metsistä. Laadukkaan ja pitkäjänteisen metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat enemmän kuin koskaan sitoen hiiltä ja tuottaen laadukasta sahatavaran raaka-ainetta.

Koko arvoketju hallinnassa

Tehokas ja tarkka puunhankinnan ohjaus on perusta sille, että pystymme toimittamaan asiakkaillemme juuri heidän tilaamansa tuotteet tarkasti sovitussa aikataulussa. Teemme puunhankinnassa tiivistä yhteistyötä Metsä Forestin kanssa, joka toimittaa kaiken käyttämämme tukkipuun.

Olemme kehittäneet metsästä loppukäyttäjälle ulottuvaa arvoketjua aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. Huippuunsa hiotun puunhankinnan ohjausjärjestelmämme ansiosta pystymme reagoimaan sahatavaramarkkinoiden muutoksiin joustavasti sekä sovittamaan asiakkaidemme tarpeet optimaalisesti puunhankintaan.

Matriisiohjaukseen perustuvalla tukkierittelyn hallinnalla varmistamme, että jo metsässä jokaisen tukin katkonta perustuu mahdollisimman tarkasti puunrungon jalostusarvoon sekä asiakkaan tilaamiin pituus-, läpimitta-, ja laatuluokkiin.

Täytämme vaativimmatkin asiakastarpeet

Haluamme olla edelläkävijöitä uusien ratkaisujen käyttöönotossa. Uudistumme rohkeasti ja olemme investoineet sahoillamme moderniin teknologiaan osana Tulevaisuuden saha -konseptia.

Sahoillamme on käytössä yhtenäiset toimintamallit, ja ohjaamme jatkossa kaikkien laitostemme tuotantoa saman käyttöliittymän kautta. Tämä tekee toiminnastamme kustannustehokasta ja ennustettavaa, myös asiakkaan näkökulmasta.

Tunnistamme millaisiin käyttökohteisiin kunkin tuotantolaitoksemme laadukas pohjoinen raaka-aine soveltuu parhaiten. Siksi osaamme hyödyntää puun ominaisuudet tehokkaasti tuottaen samalla lisäarvoa asiakkaillemme.

Uusimmat teknologiset ratkaisut, kuten 3D- ja tukkiröntgenlaitteistot sekä modernit kuivauslaadunhallinnan menetelmät, mahdollistavat asiakkaiden toiveisiin vastaamisen yhä tarkemmin. Suomen suurimpana sahaajana pystymme tarjoamaan isoja tuotekokonaisuuksia ja täyttämään vaativimmatkin asiakastarpeet sujuvasti ”yhdeltä luukulta”.

Olemme tunnettuja toimitusvarmuudestamme. Olemme kehittäneet online-palveluita, joiden ansiosta asiakas pystyy seuraamaan toimituksia reaaliajassa. Tehokkaat logistiset ratkaisumme tuottavat merkittäviä synergiaetuja. Esimerkiksi sahatavaran ja sellun yhteislaivaukset Aasian markkinoille parantavat kilpailukykyämme merkittävästi.

Paras henkilöstö

Panostamme vahvasti henkilöstömme osaamiseen. Metsä Fibressä koko henkilöstö on aidosti mukana kehittämässä toimintaa, minkä ansiosta pystymme hyödyntämään alan parhaita käytäntöjä kaikilla tuotantolaitoksillamme. Motivoitunut ja osaava henkilöstö luo kilpailuetua ja takaa, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme laadukkaasti kaikissa tilanteissa.

Toimimme resurssitehokkaasti

Parannamme toimintaamme jatkuvasti kaikilla osa-alueilla. Haemme tehokkaampia tuotantomalleja, joiden avulla kehitämme kustannus- ja resurssitehokkuuttamme. Käyttämämme puuraaka-aine hyödynnetään 100-prosenttisesti. Sahauksen sivutuotteena syntyvä hake hyödynnetään Metsä Fibren selluntuotannossa. Kuoren ja purun käytämme energiantuotantoon, ja tuhka voidaan hyödyntää maanrakennuksessa sekä lannoituksessa.

Sahatavaratuotteidemme elinkaari on tyypillisesti pitkä muun muassa rakentamisen ratkaisuissa, joten tuotteemme ovat ekologisia ja hiilensidonnan kannalta tarkoituksenmukaisia.

Sahausprosessi metsästä asiakkaan tuotteeksiValues guide Metsä Group's operations