Sellunvalmistus-prosessimme
​​

Sellun lisäksi tuotantoprosessimme tuottaa myös muita biotuotteita ja bioenergiaa


Sellun valmistus on kaikessa yksinkertaisuudessaan puuraaka-aineen keittämistä kemikaaliliemessä, jolloin puusta poistuvat side- ja liima-aineet. Tuloksena saatava pumpulimainen massa käytetään paperin- ja kartonginvalmistuksen raaka-aineena. Käytännössä sellun tuottaminen ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertaista. Kun halutaan saada aikaan juuri oikeanlaista raaka-ainetta erilaisille lopputuotteille, syvällinen kuituosaaminen on ratkaisevan tärkeää.

Raaka-aineen tyyppi vaikuttaa merkittävästi paperin ja kartongin ominaisuuksiin. Metsä Fibre käyttää sellunvalmistukseen sekä havupuuta (mänty, kuusi) että lehtipuuta (koivu).

Muita biotuotteita ja bioenergiaa syntyy merkittävässä määrin

Käytämme puun erittäin tehokkaasti. Puuraaka-aineesta osa hyödynnetään sellukuituna ja osa muina biotuotteina ja biopolttoaineena sähkön ja lämmön tuotannossa. Sellunvalmistuksessa syntyy myös mäntyöljyä ja tärpättiä, joita käytetään esimerkiksi hajusteiden, liimojen ja maalien raaka-aineena. Sellutehtaamme tuottavat enemmän bioenergiaa kuin ne kuluttavat, ja ylimäärä myydään sähköverkkoon.

Ympäristövaikutukset minimoidaan

Sellun keitossa käytetyt kemikaalit otetaan talteen soodakattilassa ja käsitellään uudelleen käytettäviksi kaustisoimalla. Vesikiertojen asteittainen sulkeminen ja prosessin sisäisen puhdistuksen lisääminen ovat vähentäneet jäteveden määrää ja vesistöjen kuormitusta. Jätevedet puhdistetaan nyt biologisesti ennen vesistöön johtamista ja savukaasut puhdistetaan. Prosessissa syntyvät hajukaasut kerätään ja poltetaan.