Vieraskynä: Asko Aro-Heinilä

​Vieraskynä-palstalla Satakunnan maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä kertoo näkemyksiään Rauman sahaprojektin merkityksestä alueelle.

2/2022

Metsä Fibren Rauman uuden sahan rakentumisen kautta on hienoa nähdä läheltä suomalaisen metsä- ja biotalousosaamisen uudistuminen: kyse on paljon muustakin kuin teknologialtaan uudesta ja kansainvälisesti kilpailukykyisestä sahasta.

Toki Rauman seudun, Satakunnan ja koko läntisen Suomen kannalta on hyvin merkittävää, että Metsä Fibre investoi osana Metsä Groupia noin 200 miljoonan euron arvoisen sahan Raumalle. Sahan rakentaminen on nyt loppusuoralla ja rakentamisprojektin työllisyysvaikutus on 1 500 henkilötyövuotta, jonka merkitys on korostunut koronapandemian aikaisessa toimintaympäristössä. Kun sahan toiminta käynnistyy kuluvan vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, sahan työllisyysvaikutus on suoraan 100 henkilöä sekä arvoketjussa 500 henkilöä. Kaikki nämä ovat uusia työpaikkoja.

Alueelliselta näkökulmalta päätös sahan rakentamisesta Raumalle ja sahan tuleva toiminta tarkoittavat alueen saavutettavuuden merkityksen korostumista ja samalla vahvistavat aluettamme logistisena solmupisteenä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Sahan raaka-aineet tulevat laajalta alueelta ja tällöin tarvitaan toimivan päätie- ja rautatieverkon ohella liikenteellisesti turvallista ja kantavaa perusväylästöä. Kun sahan tuotanto menee vahvasti vientimarkkinoille, etupäässä Eurooppaan ja Aasiaan Rauman sataman kautta, myös satamayhteyksien merkitys saa entistä vankemman ja tärkeämmän aseman.

Rakennettava saha tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa. Sahalla on viety sahausteknologia täysin uudelle tasolle korkealla automaatioasteella, konenäöllä ja toiminnan älykkäällä ohjauksella. Edellä olevasta johtuen henkilöstön osaaminen on Rauman sahan tulevassa toimintamallissa keskeistä, toiminnassa painottuvat moni- ja syväosaaminen sekä käyttäjäkunnossapito. Tämä osaamisympäristö tuo haasteita ja mahdollisuuksia myös alueen koulutus- ja tutkimuslaitoksille, koska alueen toimijoiden tavoitteena pitää olla, että henkilöstön täydennys- ja lisäkoulutus sekä toiminnan kehittämisen kannalta uudet kehittämistoimet tehtäisiin mahdollisimman pitkälti lähialueella. Tällöin sahan toiminnan positiiviset kerrannaisvaikutukset jäisivät monipuolisesti kasvattamaan lähialueen osaamista ja uudistumista myös sahalle palveluja tuottavaan liiketoimintaympäristöön ja osaamis- sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Haluan kirjoitukseni lopuksi nostaa esiin sen merkityksen, mitä uusi saha tuo biotuotekokonaisuuteen ja ympäristöllisesti kestävään kehitykseen: puu on uusiutuva luonnontuote, jolla voimme korvata fossiilisista raaka-aineista valmistettavia tuotteita. Sahan lopputuotteet sitovat pitkään hiiltä ollessaan osia pitkäikäisissä rakennuksissa ja rakenteissa. Sahauksessa syntyvät sivuvirrat ovat jo nykyisin raaka-aineita useille muille biopohjaisille tuotteille, mutta tämä mahdollisuus on vasta kehittymässä. Nyt Rauman uusi saha mahdollistaa myös tämän sivuvirtojen hyödyntämisen entistä monipuolisemmin sekä Metsä Fibren Rauman biotuotekombinaatissa että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kautta monilla muillakin aloilla. Tämä tulevaisuuden näkymä kiehtoo minua erityisen paljon!Asko Ari-Heinilä
Maakuntajohtaja
Satakuntaliitto


Julkaisemme Vieraskynä-palstalla Metsä Groupin Rauman sahaprojektin sidosryhmien edustajien kolumnitekstejä, joissa he kertovat näkemyksensä meneillään olevasta sahaprojektista. Tämä kirjoitus on palstan ensimmäinen.


Lue lisääartikkeleja

 • Markku Rautio

  / Metsä Fibre

  Vieraskynä: Markku Rautio

  ​Vieraskynä-palstalla Veisto Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio kertoo näkemyksiään Rauman sahaprojektin merkityksestä teknologian kehitykselle sekä Veiston roolista projektissa.

  Lue lisää
 • Rauman saha yleisotilaisuus

  2/2022/ Metsä Fibre

  Rauman sahan laiteasennukset etenevät

  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibren Rauman sahaprojekti järjesti 17.2.2022 avoimen virtuaalisen yleisötilaisuuden kaikille uudesta sahasta kiinnostuneille.

  Lue lisää
 • Asko Aro-Heinilä

  2/2022/ Metsä Fibre

  Vieraskynä: Asko Aro-Heinilä

  ​Vieraskynä-palstalla Satakunnan maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä kertoo näkemyksiään Rauman sahaprojektin merkityksestä alueelle.

  Lue lisää