Metsä Fibren Vilppulan saha

Vilppulan saha

Perustiedot

Kuusisahatavaran käyttökohteita ovat mm:

  • Sisä- ja ulkoverhouspaneelit
  • Rakentaminen ja liimapuutuotanto
  • Huonekalut
  • Erilaiset puusepäntuotteet
  • Betonivalumuotit

Viennin osuus: 89 %
Sertifioidun puun osuus: 95%

Historia

1980 Pohjan Saha Oy perustettiin
1983 Sahan omistus siirtyy G.A. Serlachiukselle
1987 Metsäliitto ja Serlachius sulautuu Metsä-Serla Oy:ksi
2003 Automaattinen lajittelu
2004 Biovoimala sähköntuotanto
2010 Tukkien mittaustekniikoiden ja käsittelyprosessin tarkkuus
2012 Sahansyöttö, sahaus- ja lajittelulinjat
2012 Yhtenäinen Metsä identiteetti, puutuoteteollisuudesta tuli Metsä Wood
2016 Metsä Groupin suomalaiset sahat osaksi Metsä Fibreä
2016-2017 Uudet rimoituskoneet


Metsä Fibre Oy

Vilppulan saha
Tehdaspäällikkö: Jaakko Vierola

.

"

Muut sahat