Rauman Maanpäänniemen louhinta-alue


Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy tekee kallionlouhintatöitä Maanpään teollisuustontillaan, joka liitettiin osaksi Metsä Fibren sellutehtaan aluetta vuoden 2016 toukokuussa. Louhinnan ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu YVA-menettelyllä, tavoitteena minimoida haittavaikutukset ympäristöön. YVA-viranomaisena on toiminut Lounais-Suomen ELY-keskus.

Missä alue sijaitsee?

Louhittava alue sijaitsee noin kolme kilometriä Rauman keskustasta lounaaseen. Alue rajoittuu teollisuusalueeseen, jossa sijaitsee Metsä Fibre Oy:n sellutehdas. Alue on asemakaavoitettu ja osoitettu teollisuusalueeksi. 

 

 

Yhteyshenkilöt:
Ari-Pekka Vanamo, tehtaanjohtaja, Metsä Fibren Rauman tehdas, puh. 040 512 0653
Leena Salminen, viestinnän asiantuntija, Metsä Fibren Rauman sahahanke, puh. 050 5989 301
Anna Riikka Nickull, Metsä Fibren ympäristöpäällikkö, puh. 050 598 7381